Fondgigantens bästa Kina-aktier

Placera i Asien Nu är jag framme vid sista stoppet på min Asienresa, hos Fidelity på deras Hongkong-kontor. Här får jag en genomgång av den kinesiska ekonomin och vilka aktier i den växande finansektorn i Kina som de föredrar.

Fidelity är på lång sikt positiva till den kinesiska ekonomin som nu är inne i en omställningsprocess. Ekonomin ändrar nu fokus från att vara investeringsdriven där man tidigare byggt mycket infrastruktur och tillverkat och producerat enklare varor som leksaker och kläder.

Nu ställer man in fokus på tillverkning av mer avancerade produkter högre upp i förädlingskedjan, och en betydligt mer konsumtionsdriven ekonomi. Andra positiva faktorer är att den kinesiska staten de senaste två åren har begränsat belåningen för bolag, tagit ta i skuggbanksfrågan med ökade regleringar och börjat hantera produktiviteten och effektiviteten i statliga bolag.

Skuggbanker är olika typer av företag som lånar ut pengar till andra förtag och privatpersoner, men som är inte reglerade av en myndighet. Att verksamheten sker utanför myndighetstillsyn gör att de skapar obalanser i de finansiella systemen och ökar risken.

För mycket kapital som letar sig till exempelvis fastighetssektorn eller de lokala kinesiska börserna, kan skapa bubblor och obalans samt öka risken i det finansiella systemet.

Den kinesiska staten har också ett tydligt fokus på att stimulera och hjälpa privata företag att växa.

Men det finns flera osäkerheter som att Kinas ekonomiska tillväxt kommer att normaliseras, vilket innebär att den kommer att växa i lägre takt en än den har gjort under den investeringsdrivna fasen. I framtiden kommer större del av BNP-tillväxten att drivas av konsumtion, vilket är normalt i mer utvecklade länder som Sverige och USA.

En annan faktor är handelskriget mellan USA och Kina som ligger sig som en våt filt över den kinesiska aktiemarknaden. Fidelity tror att marknaden redan diskonterat det mesta.

Fidelity ser flera intressanta investeringsmöjligheter inom finanssektorn i Kina. De nämner försäkringsindustrin då landets invånare inte har tillräckligt försäkringar som olycksfallsförsäkringar, hemförsäkringar med mera. I Kina är andelen försäkrade betydligt lägre än i övriga Asien.

Det gör att det finns en bra strukturell efterfrågan på lång sikt för försäkringsprodukter, då den kinesiska medelklassen växer stadigt. Fidelity äger i China Pacific Insurance Company, CPIC. Bolaget håller precis på att ändra i utbudet av produkter och går mer mot högmarginalprodukter. Enligt Fidelity har bolaget en attraktiv och relativt låg värdering.

Fidelity lyfter också fram är att hela den kinesiska finansmarknaden inte är så utvecklad. Det är tydligt när de berättar att de kinesiska börserna domineras av privat investerare och inte långsiktiga institutioner som på börser i utvecklade länder. Här tror man på att flera faktorer kan skapa långsiktig tillväxt. Några av de viktigaste är kinesiska A-aktier och räntemarknaden som nu håller på att öppnas upp för utländska investerare - både privatkunder och institutioner.

De lyfter fram den ledande kinesiska börsmäklarfirman CITIC Securities som är stark positionerad mot institutioner genom att de har bra och hög kvalitet på analyser. De har en bra investment banking-del och aktien är ganska lågt värderad. Bolaget handlar både på de lokala kinesiska fastlandsbörserna och på Hongkong-börsen. De kommer sannolikt att gynnas av avregleringen och ett ökat intresse från utländska investerare i både A-aktier och räntepapper.

Fidelity anser att Fintech-marknaden är mycket intressant på sikt. Det finns många intressanta onoterade bolag och man är ledande och innovativa inom bland annat mobilbetalningar. Här finns det potential för många intressanta börsnoteringar i framtiden.

Fidelity ser faktiskt några intressanta investeringar i gamla väletablerade banker. De gillar de stora väletablerade kinesiska bankerna mest. De har sannolikt bäst förutsättningar att klara konkurrensen från nya fintech-aktörer och har en bra marknadsposition, särskilt inom sparande, och en stark balansräkning.

Fidelity föredrar China Construction Bank. Det är en av de starkaste bankerna på inlåning och har ett stort nätverk av bankkontor, samt en mycket stark balansräkning. Ledningen är också i framkant när det gäller att skapa nya tjänster mot privatkunder som internetbank. Hela banken håller på att anpassa sig mot en mer digital framtid. Banken är lågt värderad för tillfället med en direktavkastning på 5,5 procent.

Utanför finanssektorn lyfter Fidelity fram det brittisk-Hongkongska konglomeratet Jardine Matheson Group, som grundades redan 1832 i Hongkong som ett handelshus.

William Jardine och James Matheson

Idag har bolaget flera olika innehav som är noterat på bland annat Shanghai-börsen, Hongkongbörsen och Londonbörsen. Jag får en snabb insikt att det är ett komplicerat upplägg med flera noterade dotterbolag, inte alls som de svenska investmentbolagen Investor eller Industrivärden med ett noterat bolag.

Jardine Matheson Group har huvudkontoret i Hongkong och verksamma inom många olika områden och sektorer som fastigheter, shipping, hotellverksamhet, finans, handel med mera. Koncernen är känd för sina långsiktiga investeringar. De ändrar lite i portföljen som i stor sett varit densamma de senaste 30 åren.

Ett av de mest betydelsefulla innehaven i Jardine Matheson Group är deras stora fastighetsinnehav. Det spänner över fastigheter i Hongkong, Singapore, Macau och fastlandskina. Den delen av Jardine Matheson Group är noterat på Hongkong-börsen under namnen Hongkong Land.

Bolaget har en så stor marknadsandel i Hongkong att de kan höja hyresintäkterna med runt 5 procent per år. En verksamhet som skapar ett stort och stabilt kassaflöde. De äger bland annat marken vid Hongkongs hamn som bland annat hyrs av Hutchinson Ports.

Långsiktigheten i Jardine Matheson Group ser man i utdelningspolicyn. Man delar ut och återköper aktier för 50 procent av kassaflödet. Resterande del på 50 procent återinvesteras i befintlig verksamhet för att skapa framtida värde.

Flera av innehaven i finns i Fidelity China Focus Fund. Det är en aktivt förvaltad Kinafond som har China Construction Bank som största innehav. Fonden investerar även i CITIC Securities. Fondens strategi är att investera långsiktigt i värdebolag. Delar av investeringsstrategin bygger på att förvaltaren vågar köpa aktier som inte är så populära för stunden, så kallad contrarian-strategi.

Här läser du alla artiklar från Asien-resan.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -