Blandfonden som går sin egen väg

Fondanalys Efterfrågan på bra och gärna lite unika blandfonder växer. Placera har letat i segmentet Blandfonder – SEK, flexibel och hittat en fond som lyckats balansera börsens upp och nedgångar på ett förträffligt sätt.

Den senaste veckan har flera stora investmentbanker höjt ett varnande finger för att börserna kan gå in i en period med betydligt mindre uppgångar. Det fick mig att titta närmare på Morningstars fondkategorin Blandfonder – flexibel.

Det är en fondkategori som investerar runt 50 procent i aktier och 50 procent i obligationer.

Men oftast har förvaltarna ett brett investeringsmandat, som även sträcker sig utan för de två vanligaste tillgångsslagen aktier och obligationer.

Det finns 41 fonder i fondkategorin.

En fond som jag fastnat för är Spetsfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, är en aktivt förvaltat blandfond som investerar i flera tillgångsslag. Fonden förvaltas av Peder du Rietz sedan juli 2015.

Peder du Rietz

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är en blandfond som skiljer sig på flera sätt. Den är global och inte begränsad till att leta investeringar i Sverige, Peder du Rietz jobbar med hela världen. De flesta blandfonder på den svenska marknaden investerar i huvudsak i svenska aktier och räntor.

Fonden har möjlighet att handla i flera tillgångsslag, inte bara aktier. Den investerar i råvaror, obligationer och valutor med ett väldigt flexibelt mandat, vilket innebär att i teorin kan fonden ha noll upp till 100 procent aktier. Egentligen passar namnet multi asset fond, bättre.

Investeringsprocessen

Förvaltaren har ett så kallat top-down synsätt. Det innebär att man börjar titta på det stora perspektivet med makrodata, makrovärdering och aggregerade bolagsdata. Men grunden i hela portföljen är den strategiska långsiktiga allokeringen där det viktigaste är långsiktiga avkastningsprognoser.

Det är prognoser som fungerar bra på riktigt lång sikt som tio år eller längre. Det kompletteras med ett kortsiktigt tänkt. Där man ser på förväntad avkastning på kort sikt, upp till ett år eller kortare. Här letar man tillgångar som kompletterar varandra för att skapa en robust portfölj. Fonden handlar inte direkt aktieinvesteringar utan använder ETF:er och derivat som terminer och optioner.

Kärnportföljen

Kärnportföljen är den strategiska långsiktiga portföljen. Här gör förvaltaren inte så stora förändringar. På lång sikt är det aktier som är den tillgång som är mest värdeskapande, enligt förvaltaren.

Här ligger fokus på globala kvalitetsaktier, det är bolag med stabil ökad intjäning och bra balansräkning. De senaste månaderna har fonden börjat bygga upp en position av värdeaktier som man tror kommer att gå bra när det blir en konjunkturnedgång.  På obligationsmarknaden gillar man amerikanska statsobligationer de ger positiv ränta.

Taktisk förvaltning

Det sker mer aktivitet i den taktiska delen av fonden som med derivat exempelvis kan ändra fonden från 40 procent till 20 procent aktier. Men på kort sikt finns det bra komplement till portföljen som guld, valutor och statsobligationer. Guld är en av få tillgångar som stiger när aktiemarknaden går som allra sämst.

Förvaltaren är aktivt i sin förvaltning och är inte rädd för att avvika från konsensus.

Riskprofilen

Den senaste treårsperioden har fondens volatilitet varit 6,3 procent. Fonden är i riskklass 4, enligt Morningstar, där fondernas risktagande spänner från 1 till 7. Ett lågt tal betyder lägre risk och lägre möjlighet till avkastning. Det som är intressant med Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är den har intressanta riskegenskaper som passar bra som diversifieringskomponenter i en portfölj, och därmed minskar den sammanlagda portföljrisken.

De senaste tre åren har Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv haft positiv avkastning i 24 av 36 månader, vilket motsvarar hela 67 procent. Det får anses som en bra prestation. Det senaste året har fonden avkastat drygt 9 procent vilket är i toppen av kategorin. Det är intressant att notera att fonden steg i oktober och november, när de flesta övriga mixfonder sjönk.

Fondpris från Morningstar

Den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv blev utsedd till årets mixfond av Morningstar vid Morningstar Fund Awards 2019. Med motiveringen: ”Högst avkastning 2018 i gruppen svenska blandfonder med fem års historik, tillsammans med att Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv lyckats ge den lockande långsiktiga kombinationen högre avkastning och lägre risktagande än kategorisnitten.”

Fonden är dagshandlad och minsta köpbelopp är låga 100 kronor och fonden har en total rating på fyra stjärnor av Morningstar. Den fasta förvaltningsavgiften är 1,4 procent per år och det tillkommer vissa transaktionsavgifter.

Placera tycker att spetsfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är köpvärd. Fonden passar investerare som vill ha en lägre aktierisk och en blandfond som kan ge positiv avkastning när aktiemarknaderna är stökiga.

Lyssna här när Placerapodden gästas av Peder du Reitz.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv A Köp 144,83 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -