Billerudkorsnäs får vänta på köp

Aktieanalys Billerudkorsnäs har långsiktigt intressanta utsikter. De stora vinstlyften ligger dock en bit bort och i närtid ser vi inte riktigt vad som ska väcka aktien ur dess långa slummer.

Förpackningstillverkaren Billerudkorsnäs lägger bakom sig ett jobbigt 2019. Uppstarten av den nya enorma kartongmaskinen KM7 har inte gått fullt som planerat vilket tyngt resultaten de senaste kvartalen. Dessutom har efterfrågan för framför allt divisionen Paper försämrats sedan i somras.

En av styrelsen upplevd allt för långsam utveckling av Billerudkorsnäs kostade Petra Einarsson vd-jobbet i början av november, efter inte ens två år på posten. Någon permanent efterträdare har inte utsetts.

Billerudkorsnäs är helt fokuserat på tillverkning av förpackningsmaterial. Bolaget har tillverkningsenheter på fem platser i Sverige och en vardera i Finland och England. Försäljningen går till cirka 70 procent till Europa medan Asien står för cirka 20 procent.

Frövi

Verksamheten delas in i tre divisioner: Board, Paper och Solutions. Board tillverkar kartong och wellpappmaterial. Vätskekartong står för drygt halva omsättningen och förpackningskartong för drygt 10 procent. Marknaden för båda dessa material har varit stabil de senaste kvartalen.

Tuffare har det varit för wellpapp (eller containerboard som det kallas). Där har priser och efterfrågan fallit vilket lett till negativ tillväxt. Divisionen Board tyngs också av uppstartkostnaderna för KM7. De summerade till 640 Mkr för helåret 2019 och väntas påverka 2020 med 150-350 Mkr.

Gruvön

Beslutet att investera i en ny kartongmaskin vid anläggningen i Gruvön i Värmland bygger på de möjligheter som Billerudkorsnäs ser inom hållbara förpackningslösningar. Plast ersätts allt oftare med olika former av papper eller kartong och den ökade e-handeln driver också efterfrågan på förpackningar.

KM7 är en av de största kartongmaskinerna i världen och slutnotan för projektet ser ut att landa kring 8 miljarder kronor. Full produktionskapacitet väntas inte uppnås förrän 2023 och ligger då på 550 000 ton om året.

Divisionen Board är det omsättningsmässigt största området inom Billerudkorsnäs och det stod för cirka 60 procent av koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar, ebitda, under 2019. Utvecklingen för divisionen i fjärde kvartalet enskilt var klart bättre än väntat. Snittprognosen för rörelseresultatet i kvartalet, ebit, låg i Infront Datas sammanställning på 98,5 Mkr. Utfallet blev dock hela 174 Mkr, vilket fortfarande var 55 procent lägre än året innan.

Ett lika stort resultatfall noterade divisionen Paper. Där hade dock analytikerna väntat sig en klart mindre nedgång och utfallet var nästan 30 procent under prognos. Paper tillverkar säckpapper (som används till exempelvis cementsäckar eller torrfoder) och kraftpapper (som används bland annat till mjölförpackningar och bärkassar).

Efterfrågan och priser på säckpapper har fallit sedan i somras medan kraftpapper klarat sig bättre. Omsättningen i fjärde kvartalet föll drygt 30 procent för säckpapper medan kraftpapper visade en marginell tillväxt.

Billerudkorsnäs räknar med att marknaderna för säck- och kraftpapper kommer att vara under fortsatt press under det innevarande kvartalet. Vad gäller divisionen Boards produkter spås en fortsatt stabil efterfrågan för vätske- och förpackningskartong medan marknadsvillkoren för Containerboard väntas stabiliseras.

Med vikande efterfrågan och en press på marginalerna beslutade Billerudkorsnäs i somras att sjösätta ett effektiviseringsprogram. Målet är att komma tillbaka till en ebitda-marginal över 17 procent. Den justerade ebitda-marginalen för 2019 uppgick till knappt 12 procent.

Effektiviseringsprogrammet innebär bland annat att 300 anställda kommer att få gå. Vid full effekt kommer besparingarna att uppgå till 600 Mkr om året. Under 2020 väntas effekten bli cirka 250 Mkr.

Snittprognosen för den justerade ebitda-marginalen ligger enligt Infront Data på 13,4 för innevarande år och på 15,3 procent för 2021.

Billerudkorsnäs samlade rörelseresultat i det fjärde kvartalet landade på 103 Mkr. Väntat var enligt Infront Data 120 Mkr. Den viktigaste divisionen, Board, presterade dock som sagt klart bättre än väntat i perioden.

Billerudkorsnäs överraskade också med en extrautdelning på 4,30 kronor per aktie. Den ordinarie utdelningen föreslås bli lika stor så totalt blir utdelningen 8,60 kronor per aktie. Det är försäljningen av Bergvik Skog Öst som föranleder extrautdelningen. Investeringsbehoven väntas bli klart lägre de kommande åren och den finansiella situationen bedöms som stark.

För 2020 och 2021 räknar analytikerna i snitt med att omsättningen ökar med 5-6 procent om året. Lönsamheten väntas som sagt förbättras och rörelseresultaten väntas öka med drygt 40 procent om året båda åren. Snittprognoserna för vinst per aktie är 5,43 kronor respektive 7,95 kronor per aktie.

  2019 2020 2021
Omsättning, Mkr 24 445 25 840 26 993
Rörelsemarg*., % 11,6 13,4 15,3
Vinst/aktie, sek 32,50 5,43 7,95
Utdelning, sek 8,60 4,60 4,83
*Justerad ebitda      
Källa: Infront Data      

 

P/e-talen för de båda åren uppgår för tillfället till 22,1 respektive 15,1.

Utdelningarna för 2019 innebär i dagsläget en direktavkastning på 7,2 procent. För de båda kommande åren väntas direktavkastningar på 3,8 procent respektive 4,0 procent.

Värderingen är hög för tillfället, delvis uppblåst av den kommande stora utdelningen för 2019 som omedelbart tryckte upp kursen. Värderingen blir också skev av att KM7 om några år kommer att bidra till en bra vinsttillväxt för Billerudkorsnäs men för tillfället mest tynger utvecklingen.

Det är dock ett faktum att bolaget de senaste åren haft väldigt svårt att leva upp till analytikernas förväntningar. Estimaten har löpande fått justeras nedåt en längre tid nu och även om aktien har gått kräftgång sedan slutet av 2016 har värderingen krupit uppåt.

Långsiktigt finns det mycket att gilla med Billerudkorsnäs. Miljövänliga förpackningar är ett område med strukturell tillväxt och bolaget har via de senaste årens stora satsningar skaffat sig ett starkt utgångsläge på den marknaden. Slutkunderna återfinns dessutom till cirka 60 procent i konjunkturstabila branscher som livsmedel och läkemedel.

Det kommer dock sannolikt att dröja något år till innan KM7 ger positivt avtryck i resultaträkningen. Till dess utgör den en risk för ytterligare resultatpåverkande förseningar.

Med trög efterfrågan och prispress inom många produktkategorier att vänta de närmaste kvartalen har vi lite svårt att se vad som ska lyfta aktien i närtid. Vi behåller därför en neutral rekommendation på Billerudkorsnäs.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -