Placeras guide till investmentbolag

Aktier Alla börssektorer har sina speciella kännetecken och särskilda dynamik. I den här artikelserien får du veta vad du ska tänka på i de sektorer som skiljer sig lite extra. Först ut är investmentbolagen.

Tråkiga aktier enligt vissa, inte minst för att en investering i ett investmentbolag inte sällan påminner om ett fondsparande. Men faktum är att investmentbolagen bjudit sina ägare på en väldigt fin aktieresa de senaste åren.

För den saken skull finns det de som inte gått så bra också. Nedan ser du utvecklingen för börsens största investmentbolag de senaste tre åren. Det gäller alltså som vanligt att pricka rätt. Men hur?

Bolag Kursutv. 1 år Kursutv. 3 år
Bure 86% 192%
Creades 128% 182%
Industrivärden 15% 24%
Investor 23% 53%
Kinnevik 25% 42%
Latour 51% 98%
Lundbergföretagen 13% 36%
Spiltan* 55% 127%
Svolder 35% 38%
VNV Global 22% 30%
Öresund 2% -8%
OMXS All-Share 18,82% 39,22%
*Onoterat, handlas via Pepins  

 

Varför ska du investera i investmentbolag?

Frågan i rubriken ovan är en bra början när du ska välja vilket eller vilka investmentbolag som du väljer att investera i. Är det för att du vill köpa aktier till rabatt, är det för att du vill komma åt avkastningen från intressanta onoterade bolag, få ett urval av aktier utvalda av en ledning du har stort förtroende för eller helt enkelt ha det som ett billigt substitut till en fond för att sprida risker?

Beroende på svaret på ovanstående fråga kommer olika egenskaper spela olika stor roll. De olika faktorerna som är värda att titta på när det kommer till investmentbolag är:

- Substansrabatt eller substanspremie och storleken på denna

- Vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj

- Vilka onoterade bolag som finns i portföljen (om det finns några) och vilka dessa är, samt hur stor del av portföljen de utgör

- Vilket förtroende du har för ledningens förmåga att göra rätt investeringar och om bolaget är ett så kallat maktbolag

- Förvaltningskostnad

- Storlek i form av substansvärde

Givetvis kan det vara svårt att pricka in alla faktorer i ett och samma bolag. Å andra sidan finns det inget som hindrar dig från att investera i mer än ett och på så sätt öka spridningen i din aktieportfölj.

Håll koll på substansvärdet

Du känner kanske till att substansvärdet är det mest centrala måttet för värderingen av ett investmentbolag. Inte konstigt, eftersom substansvärdet helt enkelt är värdet på bolagets innehav.

Det går däremot inte att säga att ett visst substansvärde är bra eller dåligt. Vissa investmentbolagsaktier handlas generellt med en premie, medan andra handlas med rabatt.

Räkneexempel: Så räknar du ut substansrabatt/-premie

Investors aktievärde: 558 kr

Investors substansvärde per aktie: 663 kr

(663— 558)/663 = 0,159 dvs 15,9 %

Investor handlas alltså till en substansrabatt om nära 16 procent.

Det är förstås, allt annat lika, positivt att köpa en korg med aktier med rabatt, jämfört med en premie. Men det kan finnas en eller flera anledningar till man är beredd att handla investmentbolagsaktien med en premie, precis som det kan finnas skäl till att man inte nöjer sig ens med en hyfsat stor rabatt i vissa fall.

 

Bolag Substansrabatt (+)/-premie (-)
Bure -24,9%
Creades -69,5%
Havsfrun Investment -40,7%
Industrivärden +9,7%
Investor +15,3%
Kinnevik +6,9%
Latour -41,2%
Lundbergföretagen -6,2%
Spiltan* +30,7%
Svolder +1,7%
VNV Global +16,8%
Öresund -4,5%
   
*Onoterat, handlas via Pepins

Premien kan finnas därför att aktieägarna tycker att det är värt att betala mer för att man tror på bolagsledningens förmåga att investera i rätt bolag och för att man är nöjd med hur väl bolaget lyckats de senaste åren.

Rabatten kan i sin tur bero på att aktieägarna tror att investmentbolaget har inflytande som mål med sitt ägande, inte bara avkastning på innehavet. Ett exempel på ett sådant ”maktbolag” är Investor. En stor rabatt kan också vara befogad då förvaltningskostnaden är hög eller för att investmentbolaget inte lyckats särskilt väl historiskt.

Det finns de investmentbolag som enbart har noterade aktier i portföljen. Det gäller exempelvis Industrivärden. Där finns ingen anledning till att betala en premie, eftersom du lika gärna köpa aktierna i portföljen själv direkt på börsen. Är du å andra sidan intresserad av just Industrivärdens portföljsammansättning är det ett ypperligt tillfälle att handla dessa aktier till rabatt.

”I min mening är en substanspremie endast motiverad i de fall förvaltningen genererar överavkastning samtidigt som det är svårt eller omöjligt att replikera portföljinnehavet eller potentiella affärstillfällen som kan uppstå, som till exempel möjligheter att vara med i investeringar utanför börsen eller innan börsnotering”, säger Gabriel Isskander, chefredaktör på tidningen Börsveckan som årligen analyserar och utvärderar investmentbolagen på börsen. 

Gabriel Isskander

Ofta är det mer värt att tolka substansvärdet för just det bolaget som du är intresserad av ur ett historiskt perspektiv, istället för att jämföra det mellan bolagen. Det kan exempelvis vara en köpsignal om ett investmentbolag som i genomsnitt brukar handlas med en femprocentig rabatt för tillfället handlas med en rabatt på tio procent.

Vilken typ av bolag och branscher investerar investmentbolaget i?

Investmentbolagen är ingen homogen skara om du nu trodde det, men mer eller mindre alla har en viss inriktning. Här gäller det att tänka ut vad du vill ha i din portfölj. Kanske vill du som sagt ha några stycken med olika portföljsammansättningar för en bra spridning i ditt aktiesparande.

Fundera på om du vill ha en bred eller koncentrerad portfölj, cykliskt eller defensivt, stor- eller småbolag, en särskild inriktning på digitalisering eller hälsovård eller en stor andel onoterat. Ju bredare portfölj, desto större riskspridning, men då minskar också potentialen i avkastningen.

”En viss koncentration krävs för att över tid kunna slå index, men det får inte heller gå överstyr som i exemplet med Spiltan där portföljen under flera år består till övervägande del av aktier i datorspelbolaget Paradox”, säger Gabriel Isskander.

För många är en stor del av tjusningen med att handla aktier i investmentbolag att komma åt noga utvalda onoterade bolag och då kan det alltså vara värt att betala en premie. Kanske tror man dessutom att de onoterade innehaven i själva verket är värda mer än vad som återspeglas i substansvärdet.

Historisk avkastning

Den historiska avkastningen är förstås ingen garanti för liknande utveckling i framtiden, men är heller inte något man ska bortse från heller, tycker Gabriel Isskander.

”Om en aktie gått bra över en längre tidsperiod så innebär det ju att ledningen borde göra något rätt i alla fall.”

Håll koll på investmentbolagets finansiella risk

Vissa investmentbolag har hög belåning, andra inte. Att jämför bolagens soliditet är ett led i att undersöka vilken hävstång bolaget har. Ju närmare 100, desto högre soliditet, eftersom det betyder att inget av investmentbolagets innehav är finansierat med lån.

I rådande oroliga tider är detta extra viktigt, tycker Gabriel Isskander, eftersom flera bolag troligen kommer behöva kapitaltillskott och då är det viktigt att investmentbolagen också kan ge understöd när det behövs.

”Det gäller i synnerhet om investmentbolaget är storägare och än viktigare gäller detta för onoterade innehav.”

Detta års slopade utdelningar slår också mot investmentbolagen då det enda kassaflödet blir lidande.

”Därför är det viktigt att snegla på skuldsättningen och starka balansräkningar betyder också ökade möjligheter att agera opportunistiskt när bra köptillfälle ges, både i kärninnehav men även i nya investeringsobjekt”, säger Gabriel Isskander.

Historien visar att storlek är viktigt

Storleken på bolaget i form av substansvärde är en viktig, ibland lite bortglömd, faktor. Med detta menas alltså inte substansvärdet i förhållande till aktievärdet, utan ett helt enkelt själva storleken på portföljen.

Historiskt har de stora investmentbolagen blivit större, medan de mindre slagits ut eller formats om.

”Man kan konstatera att de små aktörerna ofta investerat för smalt och ofta i övervärderade tillgångar samt att de framförallt drevs med väl höga kostnader för att kunna överleva på sikt. Lärdomen blir därför att i första hand satsa på de större investmentbolagen som drivs med låga kostnader” säger Gabriel Isskander.

Glöm inte förvaltningskostnaden

Alla investmentbolag har en förvaltningskostnad, det vill säga vad det kostar att driva själva investmentbolaget, och den redovisas i relation till substansvärdet.

”Precis som vid fondsparande är en låg avgift viktig. Ser man tillbaka på de senaste tio åren så är tendensen solklar att höga kostnader leder till underavkastning”, säger Gabriel Isskander.

De riktigt stora investmentbolagen har generellt en mycket låg förvaltningsavgift, vilket kan göra dem mycket attraktiva i jämförelse med en fond, eftersom du får en aktiv förvaltning (som dessutom utövar ett aktivt ägarskap) till priset av en indexfond.

Förvaltningsavgiften brukar man kunna hitta i årsredovisningen. Ett undantag är Kinnevik som låter dig räkna själv.

Vad har aktien för direktavkastning?

Många investmentbolag ger en hygglig utdelning till sina aktieägare. Gillar du utdelning kan investmentbolag som handlas till rabatt och som har en del utdelningsbolag i portföljen vara ett sätt att få rabatterad utdelning.

Var hittar jag information?

IB Index är en bra källa till information när det kommer till investmentbolag. Där kan du jämföra investmentbolagens senast rapporterade substansrabatter och se trenderna för dessa. Du hittar också bolagens största innehav.

Precis som namnet antyder är IB index ett index med investmentbolagsindex. Alla bolagen är svenska och viktade utifrån substansrabatt/-premie.

IB Index är ett investmentbolagsindex som viktar bolagen utifrån substansrabatt. Grafen visar att investmentbolagen (grön linje) har utklassat börsen de senaste åren.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -