Ett fondpaket för Europaplaceringen

Fondanalys Fondinvesterare kan göra två investeringsstrategival. Välja en aktivt förvaltad fond eller en passivt förvaltad indexnära fond. Men det ena behöver inte utesluta varandra. Placera har satt ihop ett Europafondspaket med båda strategierna.

När du väljer en indexnära fond så följer och replikerar fonden ett underliggande index. Det ger en avkastning som efter fondens avgifter är lite lägre än indexutvecklingen.

En aktivt förvaltad fond köper och säljer aktier med målet att få en överavkastning mot index. Förvaltaren fattar investeringsbeslut baserat på flera faktorer. Det handlar om analys av bolagen, förändringar i investerarnas sentiment på aktiemarknaden, makrostatistik och andra överraskande faktorer som exempelvis en coronapandemi.

Det är värt att belysa att aktivt förvaltade fonder som har en stor avvikelse från index kan genomgå perioder med sämre avkastning mot jämförelseindex och fondkategorin.

Jag har hittat två Europafonder som fungerar bra som ett komplement till varandra. En stabil indexnära Europafond som kompletteras med en aktivt förvaltad småbolagsfond som avviker mycket från index.

SPP Aktiefond Europa är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder.

Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer SPP:s standard för hållbara investeringar, som bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Fonden exkluderar även bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver. Det leder till att vissa bolag exkluderas från jämförelseindexet.

En tydlig avvikelse är att fonden inte investerar i Europas största bolag, det franska lyxkonglomeratet LVMH som har knappt tio procent av intäkterna från vin och alkohol.

Storbritannien utgör precis som i indexet den största marknaden på 21 procent, följt av Frankrike och Schweiz på drygt 15 procent vardera. Sverige är fondens sjätte största land på knappt 6 procent.

Totalt har fonden drygt 360 aktieinvesteringar. Andelen stora bolag är 83 procent och medelstora bolag utgör 17 procent. Det är en jämn fördelning mellan de fyra största sektorerna som tillsammans väger 63 procent.

Största sektor är finansbolag på  drygt 18 procent. Näst största är hälsovårdssektorn på 15,5 procent, tätt följt av industrisektorn med 15 procent. Fonden har inga innehav i energisektorn som väger 4,5 procent i indexet.

Fondens tio största innehav väger 21 procent. De två schweiziska bolagen Nestlé och Roche Holding väger tyngst i fonden. En av fjolårets bästa bidragsgivare var det holländska ASML Holding som tillverkar halvledartillverkningsutrustning, aktien steg 51 procent.

SPP Aktiefond Europa hör till de högsta avkastande indexnära fonderna de senaste fem åren på 51 procent. Avkastningen har varit bättre än kategorisnittet den perioden. Samtidigt har avkastningen levererats till en lägre risk än kategorisnittet, viket är en bra prestation. 

Det är en billig indexnära fond som levererar i topp av de indexnära Europafonderna de senaste fem åren. SPP Aktiefond Europa har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,21 procent. Placera ger köpstämpel på den indexnära fonden SPP Aktiefond Europa.

Nu spänner vi bågen och tar en titt på Didner & Gerge Small and Midcap. Den har ett tydligt småbolagsfokus och har lyckats riktigt bra med en avkastning på närmare 93 procent de senaste fem åren.

Fonden förvaltas sedan starten i slutet på augusti 2014 av Carl Granath och Henrik Sandell. De investerar i de minsta bolagen på de europeiska börserna. Fonden har globalt investeringsmandat med europeiskt fokus och minst två tredjedelar ska vara investerat i just europeiska bolag.

Förvaltarna letar investeringar fritt utan påverkan av indexförvaltningen med en analysdriven investeringsprocess. När jag intervjuade dem, visade det sig att de inte hade så stor koll på sitt jämförelseindex då inte betalade för att få tillgång till det.

Förvaltningen är aktiv och analysdriven. Förvaltarna letar är nyfikna och letar gärna efter oupptäckta kvalitetsbolag som bevakas av få analytiker/banker och gärna är bortglömda eller snarare inte upptäckta av finansiell nyhetsbevakning.

Investeringsprocessen omfattar tre viktiga faktorer.

De letar efter kvalitetsbolag med tydlig tillväxtpotential. Bolagen ska kunna växa hållbart under många år med finansiell balans och bra marginaltillväxt.

Värderingen är en viktig parameter. Bolagets tillväxtpotential ska inte vara fullt inprisad i värderingen. Förvaltarna har en lång investeringshorisont och räknar på vad bolagen kan tjäna om fem år.

Förvaltarna trycker på att ledningen i bolagen och ägarsituationen är en särskilt viktig faktor när de investerar i småbolag.

Oftast har de mindre bolagen en stark ägare och är entreprenörsdrivna. Ledare och ägare är ofta samma person. Och det gör att personberoendet är stort. Man investerar gärna i starka ledare och med ägare som inser att minoritetsägarna sitter i samma båt som huvudägaren.

Grundarna och ledningen har oftast stor kunskap om sin bransch. Förvaltarna lägger ner stor vikt att försöker förstå hur företagsledning tänker och vad som är drivkraften. En viktig del i investeringsprocessen är företagsbesök. Där får man en känsla för ledningens kompetens, hur konkurrenssituationen ser ut, vilka inträdesbarriärer är viktigast och hur kan bolaget ha höga marginaler.

De föredrar att investera i ett antal kluster av bolag. Ett av de största är industri 4.0 som handlar mycket om industriautomation. Knappt 10 procent är investerat i bolags om passar in i automationskluster. Schweiziska Kardex som tillverkar lagerautomtiseringsutrustning gynnas mycket av en ökad e-handel hör till en av fondens investeringar här.

Andra viktiga kluster är dataspelsbolag som var fjolårets största investeringar på 25 procent, men idag väger det 15 procent. Fonden äger de svenska spelbolagen Embracer och Paradox.

Premiummat och dryck är ett annat investeringskluster de gärna investerar i. Förvaltarna ser en vilja och ökat medvetande hos konsumenterna att köpa premiumvaror då de kan vara mer miljövänliga och är hälsosammare.

E-hälsa är ett annat intressant kluster de har investerat i. De tror att sjukvården måste effektiviseras och digitaliseras på sikt. Här passar det norska mjukvarubolaget Carasent in. De skapar mjukvara till häslovårdssektorn.

Förvaltarna jobbar med en koncentrerad portfölj på 30–50 bolag, i dagsläget har fonden 46 innehav. Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig, genomsnitts omsättningen är mycket låg och tio av fondens innehav har varit med sedan fonden startade 2014.

De jobbar med många små innehav, inget innehav är för närvarande inte större än 3,8 procent. Historiskt har inget bolag vägt mer än 6 procent, vilket ger fonden bra riskspridning.

Fonden har en tydlig viktning mot små- och microbolag som utgör hela 75 procent. Det är betydligt mer än genomsnittet för fondkategorin Europa småbolag. Investeringar i medelstora bolag är 25 procent. Drygt 5 miljarder kronor är börsvärdet på fondens genomsnittsinvestering.

Största sektor är kommunikation på 23 procent här återfinns dataspelsbolag. Näst största sektor är teknikbolag på drygt 19 procent, följt av industribolag på 16,8 procent.

Svenska bolag är fondens största investering på 22 procent, vilket är en klar övervikt jämfört med kategorisnittet. Näst största är brittiska bolag på knappt 21 procent, följt av italienska bolag på 15 procent.

Förvaltarna har lyckats riktigt bra med förvaltningen. Fonden har stigit med i genomsnitt 15,3 procent sedan fonden startade. Det är betydligt mer än fondens jämförelseindex och bättre än kategorisnittet a liknande fonder.

Det som imponerar även här är att risken i fonden har varit betydligt lägre än både index och kategorisnittet för likande fonder. Det gör att fonden har klarat sig väldigt bra riskjusterat och levererat en väldigt hög avkastning sett till den risk man tar.

Men som jag skrev i inledningen så gör fondens stora avvikelse från index att den över tid kan prestera sämre än index. Förvaltarna genomled en sådan period under 2018 och 2019. För att motverka det som investerare i fonden bör man ha en lång placeringshorisont, gärna på tre till fem år. Då kan man tillgodogöra sig fondens långsiktiga förvaltningsprocess.

Den årliga avgiften är 1,8 procent och fonden har fyra stjärnor på tre års sikt hos Morningstar. Placera tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning, vilket motiverar den relativt höga avgiften.

Placera tycker spetsfonden Didner & Gerge Small and Microcap är köpvärd för fondspararen med en riktigt lång placeringshorisont som vill ha en krydda i portföljen. Placera rekommenderar att investera i båda fonderna för att få en bred och intressant exponering mot europeiska bolagen.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden+ Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Storebrand Europa A SEK Köp 155,52 -
Didner & Gerge Small & Microcap Köp 253,79 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -