En värdefond på väg mot revansch

Fond Simplicity Småbolag Global är en av de värdefonder som utvecklats starkt efter några bistra år. Anton Kristiansson berättar vilka tankar som styr fonden.

Anton Kristiansson har förvaltat Simplicity Småbolag Global sedan fonden startade i februari 2018. Fonden investerar i små- och medelstora bolag över hela världen. Bolagen man investerar i ska ha ett marknadsvärde understigande 5 miljarder dollar. Fokus är på kvalitetsbolag med bra tillväxt och starka kassaflöden och investerar i runt 85 bolag.

Anton Kristiansson

Fonden är tre år nu och har haft några tunga år då värde- och kvalitetsbolag inte varit i fokus hos investerarkollektivet. Vad ligger bakom årets starka uppgång i fonden?

”Fonden började bra det första halvåret, men sedan har det varit några tuffa år för värdeförvaltare som vi. Men fonden har gynnats av sektorrotationen till värde- och kvalitetsbolags som startade i början på november. Fondens största sektor är industribolag som haft en hög medelavkastning på närmare 25 procent under 2021. Det har gett det största sektorbidraget till fondens avkastning. Fonden innehåller många industribolag inom temana transport, elektronik och underleverantörer till byggindustrin. UFP Industries gör komponenter till byggindustrin i USA och de hör till en av de bättre bidragsgivarna. Även bank och försäkring har gått bra. Jag tog in lokala amerikanska banker i fonden i början på året, de har utvecklats bra och gynnats av årets ränteuppgång.”

Du har ju ett kvalitets- och värdefokus i fonden. Hur ser fondens innehav ut värderingsmässigt jämfört med index?

”Fondens bolag har en låg värdering jämfört med index. Vi investerar i de lägre värderade bolagen när vi ser på värderingsmåttet p/e-tal. Vi har bara tre procent investerat i bolag som har en värdering över p/e-tal 35, i index är det 20 procent av bolagen med den värderingen. Och vi har inga innehav som inte har p/e-tal för att bolagen inte visar några vinster, även här innehåller index runt 20 procent av bolagen. Huvuddelen av våra investeringar har en p/e-talsvärdering från 10 till 20, vilket är en betydligt större andel än index.”

Vilka kvalitetsfaktorer är viktiga när du letar bolag till fonden?

”Lönsamheten på det egna kapitalet är en viktig faktor för att säkerställa att det är ett kvalitetsbolag. När vi sorterar fonden utifrån den faktorn är det tydligt att vi investerar i bolag som har högre lönsamhet än index. Man kan säga att fonden består av lägre värderade bolag och mer lönsamma bolag än index. Det har betalat sig i år när sentimentet bland investerarna gått allt mer åt kvalitets och värdebolag. Fonden har ett p/e-tal på 15,8 för hela fonden och ett p/b-tal på 2,1 samt en direktavkastning på 2 procent. Det är lägre nyckeltal än globalt småbolagsindex som har ett p/e-tal på 23.”

Du nämnde tidigare att du fått bra bidrag av några industribolag inom temana elektronik, transport och underleverantörer till byggindustrin. Investerar du efter några andra teman?

”Det senaste temat är banker som vi investerat mycket i under året. Vi har mest investerat i amerikanska och kanadensiska banker, de ser fortfarande väldigt billiga ut och några har så låga p/e-tal som 8. Vi äger de amerikanska bankerna City Holding, UMB Financials och Southside Bank. Nordamerika är fondens största region på knappt 57 procent.”  

”Materialbolag investerade vi i redan förra året men har fortsatt att öka i det. Här har vi fortsatt att öka i några förpackningsbolag som bland annat tillverkar kartonger för att skicka varor med posten som ökat i och med pandemin. Fonden äger bland annat amerikanska Graphic Packaging som tillverkar förpackningar för livsmedelsindustrin. Amerikanska Silgan gör konservburkar, glasburkar och plastbehållare. Det är fortfarande billiga bolag som är väldigt lönsamma.”

Vad tror du om sektorrotationen kommer den att fortsätta?

”Vår bedömning är att kvalitets- och värdebolag kommer fortsätta gå bra. Det är många som har mycket kapital och det görs stora stimulanser. Vår uppfattning är att inflationstrycket kan driva upp priser och räntor ytterligare. Kvalitetsbolag har enklare att justera priserna på sina produkter och tjänster för att kompensera för högre kostnader. Många av våra bolag har hittills gynnats av prisökningar så som transportbolagen av ökade fraktpriser. Det är mycket som fortsatt talar för kvalitets- och värdebolag.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -