Fonden som skyddar mot svängningar

Fondanalys Den senaste månaden har rörelserna på börsen ökat. På marknadsspråk säger man att volatiliteten stigit. Vill du ha lugnare rörelser i din fondportfölj kan det vara läge att diversifiera med en marknadsneutral hedgefond.

Sedan inflationsoron tilltog med kraftigt stigande amerikanska långräntor som resultat i mitten på februari, kan man konstatera att volatiliteten är tillbaka på världens finansmarknader. Investerarna följer med spänning de kommande månadernas inflationsstatistik för att få en vägledning om inflationen är här för att stanna. En fråga som kan göra att finansmarknaden sannolikt kommer att vara ganska orolig och svängig under de kommande månaderna.

För den som tror att den ökade volatiliteten på börserna och en orolig finansmarknad fortsätter en längre period, kan det vara ett alternativ att se sig om efter en marknadsneutral hedgefond som erbjuder lägre risk.

Det finns flera fördelar att diversifiera och lägga till en marknadsneutral hedgefond. Det minskar risken i den totala fondportföljen. En marknadsneutral hedgefonds mål är att leverera en absolut avkastning oavsett om börserna går upp eller ner. Ordet hedgefond kommer från engelskan och betyder att skydda eller säkra, det vill säga skapa avkastning oavsett marknadsrörelser.

Det kan de göra genom att de har friare placeringsmandat. De har helt enkelt en större verktygslåda som innebär att de kan investera i olika typer av optionsstrategier, flera olika tillgångsslag som aktier, obligationer, råvaror, valutor och inte minst gå kort marknaden.

Och det finns en efterfrågan på marknadsneutrala hedgefonder med defensiva och likvida strategier som ger en avkastning på mellan 4–6 procent i dagens lågränteklimat.

Placera har en gammal hedgefondsfavorit som fortfarande håller. Den har fortsatt att leverera en bra riskjusterad avkastning och har gett 5,5 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond som investerar i aktier och på räntemarknaden och använder olika typer av derivatstrategier.

Fonden förvaltas av Anders Kullberg, Taner Pikdöken och Nikos Georgelis. Anders Kullberg har förvaltat fonden sedan starten januari 2016.

Nikos Georgelis och Taner Pikdöken

Investeringsprocessen består av tre delar.  Förvaltningen av kreditportföljen innebär en aktiv ränteförvaltning med tyngdpunkt på nordiska företagsobligationer, och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet kompletteras med derivatstrategier. Målet är att ha en väl diversifierad kreditportfölj där inget innehav får bli för stort, förvaltarna har satt ett maxtak på 2 procent av portföljen. Förvaltarna justerar kreditportföljens storlek beroenden på rådande marknadsklimat. Kreditportföljen binder mycket lite kapital vilket ger en bra likviditet.

Förvaltarna jobbar mycket med indexderivat och använder både optioner och terminer. Derivaten används för att både sänka risken i fonden, skydda portföljen mot större nedgångar och för att öka hävstången mot underliggande marknader. De använder även ränteterminer för att ta bort ränterisken i portföljen, vilket gör att värdet kan stiga när räntorna går upp vilket inte är normalt beteende. Förvaltarna säger att fördelen med derivat är att det är ett bra verktyg för att skräddarsy avkastningsprofilen i fonden.

Förvaltarna har ett brett fokus när de letar investeringsmöjligheter och en mindre del av portföljen består av vad som kallas case eller opportunities, där man agerar och investerar snabbt. Det är investeringar och affärsmöjligheter som förvaltarna identifierar som har en mer ”explosiv” karaktär. Varje enskild position i opportunities-delen tar upp mellan 0,01 och 1 procent av fondens värde. Totalt vid varje tillfälle utgör det mellan 5 och 15 positioner och historiskt har den utgjort mellan 5 och 10 procent av hela fondens värde.

Exempel på nuvarande opportunities positioner är: US High Yield-terminer, Kredit-optioner, aktieinvesteringar i Babylon Health och Finanzero Brazil.

Fondens mål är att över tid leverera en avkastning som överstiger fondens jämförelseränta som är 90-dagars statsskuldväxel med minst 5 procentenheter. Risknivån i fonden ska vara avsevärt lägre än den svenska aktiemarknaden. Det har man lyckats med, både för avkastningen och risknivån.

Den senaste treårsperioden har fondens volatilitet varit 4,4 procent. Fonden är i riskklass 3, enligt Morningstar, där fondernas risktagande spänner från 1 till 7. Ett lågt tal betyder lägre risk och lägre möjlighet till avkastning. Avkastningen de senaste tre åren landar på knappt 15 procent, sedan fonden startade är avkastningen 34 procent. Det anser vi är bra då fondens risk är i paritet med eller lite lägre än en ren obligationsfond.

Stabiliteten i avkastningen är bra, inget enskilt år har negativ avkastning utan spänner från som lägst 3,3 procent och som bäst 8,1 procent. Fonden levererade en positiv avkastning på 5,2 procent under 2018 ett år då för övrigt Stockholmsbörsen backade.

Fondens avkastning är inte bara stabil på kalenderårsbasis utan den har 80 procent positiva månader. Som mest har den backat 6,2 procent, vilket skedde i mars när företagsobligationsmarknaden kollapsade och Stockholmsbörsen backade hela 16 procent. Bästa månad är en uppgång på närmare 3 procent.

Fonden är dagshandlad och minsta köpbelopp är låga 100 kronor. Den fasta förvaltningsavgiften är 1 procent per år, men tyvärr har fondbolaget under hösten 2020 infört en rörlig avgift, vilket Placerar inte gillar.

Placera tycker att Atlant Opportunity trots avgiftshöjningen är köpvärd. Fonden passar investerare som vill bredda sin fondportfölj och få tillgång till en fond med relativt låg risk, låg korrelation med aktiemarknaden och en hög andel månader med positiv avkastning.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Atlant Opportunity Köp 1 344,02 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -