Sverigefond med strålande stabilitet

Fondanalys Att ha en Sverigefond som bas i sitt fondsparande är oftast ett självklart val. Med en väl utvecklad investeringsprocess och en av fondmarknadens längsta förvaltningsuppdrag lyfter Placera fram en Sverigefond som sticker ut i mängden.

Placera har hittat en av de bästa aktivt förvaltade Sverigefonderna. Förvaltarna letar efter kvalitetsbolag som uppfyller investeringsprocessen högt ställda krav. De bolag som kommer igenom nålsögat investerar man gärna långsiktigt i. Fonden har en handfull innehav som varit med sedan fonden startade.

Spiltan Aktiefond Stabil hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas av Erik Brändström och Pär Andersson. De har förvaltat fonden tillsammans sedan 2008. Men fonden startades redan 2002 och Erik Brändström har varit fonden trogen sedan dess. Det gör att han hör till de fondförvaltare som förvaltat sin Sverigefond längst.

Erik Brändström och Pär Andersson

Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag.

Spiltan Aktiefond Stabil är enligt förvaltarna en stabil och defensiv aktiefond. Målet är en avkastning i linje med Stockholmsbörsen till en klart lägre risk, vilket de lever upp till då den har fondkategorins lägsta risk mätt som standardavvikelse samtidigt en riskjusterad avkastning i den absoluta toppen.

Investeringsprocessen är egenutvecklad och strukturerad där man först exkluderar bort ej hållbara och allt för riskfyllda verksamheter. Efter det genomför man en djupanalys där bolaget ska uppfylla åtta investeringskriterier.

Spiltan Fonders åtta investeringskriterier omfattar att bolaget ska ha en förståelig verksamhet med tydlig affärsmodell. En förutsägbar verksamhet som inte är utsatt för yttre faktorer.

Verksamheten ska ha en långsiktig uthållighet och ha en förmåga att förnya sig över tid. Intäkter och vinster ska vara stabila. Marginalerna ska vara uthålliga, gärna vara höga och växande med inte för stor variation över tid.

Bolaget ska ha en stabil historik och visa att de kan generera vinst i olika typer av marknadsklimat. En viktig del är att ledningen är rationell och arbetar för aktieägarnas intresse och man ser gärna en stark huvudägare.  

Sist men inte minst ska bolagens verksamhet var långsiktigt hållbara och minska eventuell negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

De tydliga investeringskriterierna gör att man undviker ett antal bolag och branscher. Det är prospekteringsbolag, forskningsbolag, förhoppningsbolag och klassiska utbud- och efterfrågebolag inom råvaror. 

Investeringsprocessens säkerställer att bolagen uppfyller alla åtta kriterier och enligt Spiltan är den typen av bolag värdebaserade tillväxtbolag varav många har en tydlig underliggande strukturell tillväxt. Sista delen är att investeringsrådet ger klartecken för investering.

Portföljstrukturen för fonden bygger på 50/35/15-principen.

Halva portföljen investeras i bolag som uppfyller de åtta Spiltan-kriterierna. Drygt en tredjedel investeras i investmentbolag – man väljer de bästa i gruppen. För närvarande är fondens största innehav investmentbolaget Investor. De sista femton procenten investeras i absolutavkastande obligationer. Målet med förvaltningen är att uppnå en stabil avkastning. Det är något man lyckats med.

Det hela mynnar ut i en koncentrerad portfölj på runt 27 aktiepositioner och ungefär 40 ränteplaceringar. Det bidrar till en väl diversifierad portfölj.

Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig och omsättningshastigheten är låg. Det är precis så som förvaltarna vill ha det med en investering, helt enkelt köpa en aktie och äga den länge.

Innehavens storlek varierar mellan 6/4/2 procent i portföljen. De stora innehaven väger upp till 6 procent, normalinnehavet runt 4 procent och 2 procent för mindre innehav. De sker löpande en rebalansering av de övergripande vikterna 50/35/15 och de enskilda innehaven 6/4/2.

Långsiktigheten ser man tydligt på fondens fem största innehaven. Investor som är störst köptes in 2005, vilket även gäller för Indutrade. Det småländska värmeväxlarbolaget Nibe är näst stört är ett innehav som varit med från fondstart. 2003 kom Lundbergs in i fonden och Beijer Ref sommaren 2004.

Knappt 35 procent är industribolag, vilket ligger i nivå mot kategorisnittet. Näst största sektor är finansbolag på 24 procent, vilket är en övervikt mot kategorisnittet. Värt att notera är att investmentbolag är klassade som finansbolag. Tredje största sektor är stabila konsumentvaror som är en stor övervikt. Fonden saknar helt investeringar i energisektorn, kommunikationsservice och allmännyttiga bolag.

Fonden har överpresterat mot både index och fondkategorin sedan fondstart, och avkastat 1 258 procent jämfört med SIX Portfolio Return index med 937 procent. Den genomsnittliga avkastningen de senaste fem åren är 20,2 procent för fonden, 15,7 procent för index och 16,8 procent för kategorisnittet.

Det som sticker ut är att risken i fonden har varit klart lägre än både index och kategorisnittet för likande fonder. Det gör att fonden har levererat en hög riskjusterad avkastning, vilket vi imponeras av.

Den årliga avgiften landar på 1,5 procent, vilket är lite högre än kategorisnittet. Fonden har total rating på fem stjärnor hos Morningstar. Spiltan Aktiefond Stabil levererat en tydlig överavkastning över en lång tidsperiod, precis det man förväntar sig av en bra aktivt förvaltad fond. Och Placera tycker Spiltan Aktiefond Stabil är köpvärd för fondspararen som letar en stabil bas i portföljen. Investeringen bör var långsiktig, så man kan tillgodogöra sig förvaltarens långsiktiga investeringsfilosofi.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 202,18 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -