Börsveckan: Lär av Albert

Aktieanalys Nyligen noterade eEducation Albert kan ståta med hög tillväxt och en pågående internationalisering lär ge än mer bränsle åt översta raden. Balansräkningen är i gott skick och marknadsutsikterna goda.

Onlinebaserade tjänster växer snabbt inom många områden. SaaS-bolag är omåttligt populära på börsen, liksom bolag inom e-hälsa med flera. Till dessa områden kommer nu en renodlad elearningspelare in på börsen i form av eEducation Albert (hädanefter bara Albert).

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 46 den 15 november

Läs mer om Börsveckan.

Bolaget erbjuder appbaserat inlärningsstöd för barn och tonåringar. Matematik är grunden i verksamheten och sedan i somras i år har även ABC, geografi och programmering tillkommit. Nästa steg väntas bli engelskautbildning som ska utvecklas in-house tillsammans med konsulter från respektive marknader. Med ett bredare tjänsteerbjudande ökar mervärdet för användarna samtidigt som det kan locka nya kunder.

Stigande intäkt per kund

Ytterligare en positiv faktor är att bolaget sedan ett kvartal tillbaka lanserat nya betalplaner och de nya abonnemangsformerna höjer intäkten per kund (ARPPU) vilket ger positivt genomslag i lönsamheten förstås. 

Som alla programvarubolag är bruttomarginalen hög på 90 procent (99) och de direkta kostnaderna inkluderar royalties, licenskostnader, plattformsavgifter samt kostnader för betalhantering.

Med ett basabonnemang som kostar 139 kr per månad (och plusabonnemang på 169 kr) upplever vi tjänsten som rimligt prissatt. Albert vill gärna jämföra med kostnaden för mentorskap som handlar om tusentals kronor i månaden. Visst, det är relevant, men jag tror många konsumenter jämför med andra typer av tjänsteabonnemang och därför är det nog viktigt att inte avvika för mycket från streamingtjänster, spel med mera.

Albert har haft en hög tillväxttakt, framför allt sedan andra halvan av 2020 och möjligen är en förklaring att bolaget då nådde någon form av kritisk massa i termer av igenkännande och varumärkeskännedom hos målgruppen. För årets första nio månader i år ökade omsättningen med 73 procent och bolaget taktar nu återkommande intäkter (ARR) kring 81 Mkr, upp från 69 Mkr i föregående kvartal (Q2). 

En bra indikation på styrkan i Alberts erbjudande är att bolaget i fjol genomförde en stor kampanj med omfattande gratisabonnemang och den resulterade i att i princip samtliga som provade tjänsten konverterade till betalande abonnenter. Uppenbarligen så är kundnöjdheten stor med en så bra konvertering av kunder och det här är ett styrketecken, i synnerhet då konkurrenter finns där ute. 

Rejäl kassa

Fokus är tillväxt de kommande åren. I samband med noteringen genomfördes en stor nyemission som tillförde 245 Mkr och 90 procent av likviden skall användas för just expansion, marknadsföring och försäljning. Det är helt rätt då det finns tydliga skalfördelar för en mjukvaruspelare som Albert. Vikten av storlek ska absolut inte underskattas. 

En intressant undersökning av Axios 2019 visade att blott en 1 procent av innehållet stod för nästan alla intäkter på plattformar för appar och annat ”content”. Det finns ett tydligt ”winner take all” fenomen på de breda plattformarna, så att synas och komma högt upp i ranking är avgörande och det gäller även i ”elearning-segmentet” förstås. 

Konkurrensbilden uppges vara fragmenterad där majoriteten av tillgängliga e-learningtjänster riktas mot lärare och en mindre del direkt mot användarna. Det öppnar fältet för Albert att fokusera på tillväxt och det gör det också lite lättare att sticka ut. 

Enligt bolaget så utgör ”EdTech” blott 3,6 procent av kostnaderna inom utbildning så det finns goda förutsättningar att ta en större del av kakan. I Sverige kan vi konstatera att lärarbrist i kombination med sviktande resultat i studier som PISA visar att behovet av effektivt inlärningsstöd är stort.

Balansräkningen är i gott skick efter börsintroduktion och nyemission. Vid utgången av Q3 hade bolaget 30 Mkr i kassan och nyemissionen tillförde 245 Mkr netto vilket ger en nettokassa på 275 Mkr. Alberts rörelsekostnader taktar knappt 110 Mkr på årsbasis (bolaget räknar med ett behov av rörelsekapital på 12 månader framåt kring 95 Mkr), så man har i teorin drygt 2 år att spela med. 

Samtidigt är det sannolikt att rörelsekostnaderna kommer att öka givet de ambitiösa tillväxtplanerna, vilket skulle korta denna tid. Men bolaget har försäljning så ett visst kassaflöde finns. Med hög bruttomarginal så blir det ett betydande tillskott även med relativt låg omsättning. Bruttomarginalen är som högst för webbaserade tjänster eftersom det då saknas plattformsavgifter, och då överstiger bruttomarginalen 95 procent. För appen måste Albert betala 15-30 procent till plattformarna som appstore, google play m.fl. Då bruttomarginalen minskat i år antar vi att appdelen växer snabbare så en långsiktig bruttomarginal kring 85 procent ter sig rimligt. 

Albert taktar 81 Mkr i återkommande intäkter vilket antyder ett täckningsbidrag på knappt 70 Mkr, och med en tillväxttakt på 73 procent så blir det snabbt mer. Redan 2022 skulle man nå break-even givet nuvarande kostnadsmassa. Så det finns en del spelrum för att gasa och bromsa under resans gång beroende på förutsättningarna. Därmed så är risken för ytterligare en nyemission relativt låg. 

Nya marknader är avgörande

Tillväxten är väldigt beroende av utgången av de internationella satsningarna. Givet att de nya marknaderna hittills har växt snabbt som andel av omsättningen så är det lovande. Om vi skissar på en tillväxt i år på 70 procent (dvs att omsättningen når en bit över ARR) och att den gradvis minskar till 50 procent under efterföljande år skulle Albert omsätta omkring 130 Mkr nästa år. Med en bruttomarginal på 85 procent ger det knappt 110 Mkr i täckningsbidrag, men vi tror att kostnaderna kommer att öka så likväl blir det förlust. 

Albert har som mål att nå 500 Mkr i omsättning 2025 med en ebita-marginal på 40 procent på lång sikt. Det är alldeles för optimistiskt tror vi. För ett problem för Albert, och sannolikt många andra app/contentutvecklare, är en väldigt hög churn (kundbortfall). Enligt bolaget ger en snittkund en livstidsintäkt på 853 kr givet en ARPPU på 83 kr.

Vidare uppges churnen vara 10 procent på månadsbasis, vilket uppräknat i årstakt motsvarar 72 procent. Det är skyhögt. Och delar man 853 kr med 83 så blir genomsnittstiden en kund stannar drygt 10 månader. Det betyder att man byter ut sin kundbas helt på mindre än 1,5 år. Således krävs ett stort inflöde av nya kunder och det är dyrt. Kostnaden för nykundsintag uppges ligga kring 300 kr per kund. Så per kund tjänar bolaget omkring 550 kr.

Om vi antar att Albert penetrerar befintlig kundbas, dvs. elever i för- och grundskola där den svenska grundskolan taktar omkring 1,1 miljoner elever, då är det nya elever som på sikt ligger till grund för omsättningen. Och i Sverige börjar omkring 118 000 elever grundskolan varje år. Så i ”steady-state” utgörs Alberts svenska marknad av dessa 118 000 elever. Så även med 100 procents penetration skulle inte detta räcka långt på vägen mot 500 Mkr. 

Storlek är en konkurrensfördel

Det är alldeles uppenbart att det krävs en bred geografisk täckning för att nå tillväxtmålet. Och för det krävs, enligt resonemanget ovan, att man får en framskjutande position i de plattformar där Albert distribueras. Det är tufft, men inte omöjligt. Albert är en stor spelare jämfört med de flesta av konkurrenterna och hög churn tror inte vi är ett tecken på att tjänsterna brister. Vi menar att det sannolikt är något av ett branschfenomen, där lärande, språkappar, spel med flera typer uppvisar samma mönster. Och bolaget taktar som nämnts redan 81 Mkr i återkommande intäkter på årsbasis trots att lansering på marknader utanför Sverige skett relativt nyligen. 

Säg att bolaget når 250 Mkr i omsättning 2025, med en ebita-marginal på 20 procent. Det ger ett ebita-resultat på 50 Mkr. Med en aktiekurs kring 52-53 kr är börsvärdet cirka 920 Mkr och rörelsevärdet 645 Mkr, dvs ev/ebita på knappt 13. Det är förvisso för 2025, men räkneexemplet visar ändå att även med relativt försiktiga prognoser så är inte värderingen avskräckande. 

Vi väljer dock att avvakta lite till med Albert för att se hur internationaliseringen faller ut.  

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 46 den 15 november

Läs mer om Börsveckan.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -