PPM: AP7-spararna åter vinnare 2021

Pension Är du en av dem som aldrig någonsin valt PPM-fond? Grattis! Då sparar du i AP7 Såfa som förra året steg över 31 procent och det är åtminstone rejält bättre än den genomsnittlige PPM-spararen.

Avkastningen på 31 procent kan jämföras med den genomsnittliga utvecklingen för de privata fonderna på PPM-torget, som var 27 procent. Om du ännu inte fyllt 56 år har du endast aktiefonden och hade en utveckling på 34,8 procent. Avkastningen är i linje med de bra presterande globala indexfonder med låg avgift.


2021 års
utveckling är alltså inte något exceptionellt. Men ser man tillbaka flera år står sig AP7 riktigt bra. Utvecklingen motsvarar en årlig avkastning på över 15 procent sedan fonden startade 2010 (innan hette den Premiesparfonden och Premievalsfonden).

Bakom uppgången just 2021 står bland annat en urstark börs och en stigande dollar.

AP7 är den enda fonden på PPM-torget som har hävstång, alltså möjlighet till belåning, för att höja avkastningen över tid. Men hävstången gör också att AP7 ibland går sämre än snittet när börsen väl backar, vilket hände i coronakraschen 2020.

Under hela förra året låg hävstången på 15 procent, vilket är en historiskt sett låg nivå.

”Den brukar ligga kring 25 procent”, säger Richard Gröttheim, vd för AP7, och fortsätter:

”Vi tycker i grund och botten att börsen är lite högt värderad i dagsläget.”

Richard Gröttheim

Richard Gröttheim tycker att man ska se till att börsen i genomsnitt brukar prestera en uppgång kring 7 till 8 procent och att de senaste tio åren varit väldigt mycket bättre än så.

”Vi har haft extrem låg ränta och extremt expansiv finanspolitik. Det är förutsättningar som har skapat en tillgångsinflation på börsen och fastigheter. Det är under sådana förhållanden vi tidigare sett krascher.”

Du har i andra intervjuer välkomnat en sättning kring 20 procent?

”Ja, det är bättre att vi får en nedgång på 20 procent i stället för kanske 50 procent.”

Året har börjat med en nedgång på börsen. Richard Gröttheim har en fortsatt försiktig syn på aktiemarknaden framöver.

”Jag ser fortfarande potential för ytterligare fall. Något som skulle kunna ge en nedgång är om penningpolitiken i USA förändras till kraftigare höjningar än förväntat.

Trots en negativ syn på aktiemarknaden kommer hävstången ändå att ligga kvar på 15 procent. Anledningen till det är att Richard Gröttheim och hans kollegor inte tror att man kan tajma den typen av nedgångar.

”Vår strategi är på lång sikt och då kan man konstatera att efter så här kraftiga uppgångar är det enligt plan att vi får ett dåligt år, men om det blir 2022 eller 2023, det vet vi inte. Nu har vi dragit ned risken så att vi kan stå emot ett börsfall.”

AP7 jämfört med globala indexfonder på PPM:s fondtorg. På x-axeln visas avgiften och på y-axeln avkastningen.

Att 10 procent av aktiefonden är investerad i de fem amerikanska bolagen Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla och Amazon, eftersom teknikjättarna väger så tungt i världsindex, ser inte Richard Gröttheim som något problem.

”Det är en del av diversifieringen. De här bolagen har stigit kraftigt och de kanske går ned, men då kommer det finnas andra som går bra i stället.

Hävstången är dock inte det enda sättet som AP7 skiljer sig från vanliga globala indexfonder. För det första är inte sjunde AP-fonden en ren indexfond och däri ligger också en ytterligare förklaring till den över tid höga avkastningen.

Fonden har nämligen ett relativt högt innehav av globala onoterade aktier. Dessa aktier väljs ut av tre olika private equity-firmor och har gått bättre än det världsindex som huvudparten av fondens innehav följer.

”Vi siktar mot att 4 procent av portföljen ska vara onoterade bolag”, säger Richard Gröttheim.

Han tycker också att faktorriskpremier gör att AP7 skiljer sig åt. Faktorinvesteringar är en strategi som gör att sjunde AP-fonden generellt har en högre andel kvalitets- och värdebolag i sin portfölj än världsindexet som fonden följer. Denna övervikt uppgår i dagsläget till 5 procent.

”Faktorinvesteringar tillsammans med hävstången och fokusen på globala småbolag är inslag som gör rätt stora skillnader mot en global indexfond”, säger Richard Gröttheim.

I övrigt kan nämnas att AP7:s aktiefond har en övervikt på 5 procent i tillväxtmarknader, alltså främst länderna Kina, Taiwan, Sydkorea och Indien. Framförallt Kina hade ett knackigt börsår ifjol, särskilt om man jämför med USA.

Förutom de onoterade innehaven finns det också två aktiemarknader där förvaltningen är aktiv. Det är dels den svenska, där två personer som jobbar på AP7 är förvaltare, dels den japanska aktiemarknaden där AP7 anlitar två firmor som sköter den aktiva förvaltningen.

”Den japanska marknaden är inte så genomanalyserad, så där kan man hitta bolag som ingen annan hittat”, säger Richard Gröttheim.

De två svenska förvaltarna jobbar även med att blanka aktier. I framtiden utlovar Richard Gröttheim att en större del av portföljen kommer att vara aktivt förvaltad.

”Vi håller på med en upphandling av förvaltare i Europa.”

Trots att AP7 siktar på att bli mer aktiv i sin förvaltning gör storleken på fonden att man ändå kunnat sänka avgiften två gånger på kort tid.

”Jag är jätteglad att vi kan göra det igen och den här gången är det rätt rejält, från 0,075 till 0,05 procent”, säger Richard Gröttheim.

Något som kan vara bra att tänka på är att AP7 Såfa fungerar ungefär som en generationsfond. Det betyder att när du närmar dig pensionsåldern så kommer andelen räntefond öka. Om du inte vill att detta ska ske kan du enkelt logga in på Pensionsmyndighetens hemsida och ändrar från AP7 Såfa till AP7 aktiefond.

AP7 i siffror

- Mer än 5 miljoner sparare

- Över 900 miljarder kronor i förvaltat kapital

- Investeringar i mer än 3000 bolag

- AP7 är egentligen 2 fonder; aktiefonden och räntefonden. AP7 Såfa (icke-valet i PPM-systemet) är ingen fond, utan en sammansättning av dessa två beroende på din ålder.

- 93 bolag finns på sjunde AP-fondens svarta lista

- Fondens mål är att avkasta 2 till 3 procentenheter över inkomstpensionen

- 2,5 procent av din lön sätts av till din premiepension (månadsinkomst upp till 47 717 kr)

- AP7 är Europas största fond, men har bara 38 anställda

Här hittar du alla våra aktieanalyser

Här finns alla våra fondanalyser

Här hittar du allt om privatekonomi

Här finns våra makrokommentarer

Här kan du lyssna våra poddar

Här kan du se alla våra tv-inslag

Här hittar du det månatliga strategidokumentet

Här kan du se redaktionens aktieinnnehav

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -