Bli din egen tekniska analytiker – del 2

Aktier Den fundamentala analysen analyserar bolaget – den tekniska analysen analyserar aktien. De två metoderna kan framstå som varandras motsatser, men kan med fördel kombineras. Placera ger dig grunderna.

Att ett bolags värde bestäms av hur mycket pengar det lyckas tjäna är lätt att förstå. Lite svårare att ta till sig är att en akties kursgraf kan ge oss information om när det är dags att köpa eller sälja – utan att man ens vet vilken aktie det rör sig om.

Det här är del 2 i Placeras introduktion till aktieanalys. Den handlar om grunderna i den tekniska analysen. Här kan du läsa del 1 som handlar om fundamental analys.

Teknisk analys

Det är alltså inte antingen eller när det kommer till fundamental eller teknisk analys. Snarare kan man tänka att en kombination av de två kanske gör att du tar de bästa besluten.

Men de flesta aktiesparare skulle nog hålla med om att den fundamentala analysen utgör själva grunden och att den tekniska är ett komplement, inte minst när det handlar om själva tajmingen i köpet. Och tajming är såklart viktigt – och väldigt svårt – när det kommer till aktieköp.

Precis som när det gäller den fundamentala analysen går det att skriva tjocka böcker i ämnet, men här får du några grundläggande och hyfsat enkla begrepp som dessutom är användbara. De vanligaste sätten att analysera en aktiekurs är trender, glidande medelvärde, stöd och motstånd.

Trender

Att identifiera en trend är att se en aktiekurs riktning. Ju mer långsiktig du är som aktieägare, desto längre trend gäller det att identifiera.

”Det är trenden som är absolut viktigast, eftersom det är ett resultat av vad investerare under en viss tid valt att betala för aktien”, säger David Östblad, teknisk analytiker på Investtech.

Förenklade exempel på en stigande, en sjunkande och en sidledes trend. Bild från Investtech.

En uppåtgående trend betyder helt enkelt att investerarna varit beredda att betala mer och mer för aktien baserat på den fundamentala analys som marknaden gjort och kommit fram till ett jämviktspris.

”Om kursen går upp finns det en optimism om att bolaget kommer att leverera i framtiden.”

David Östblad

Enligt teknisk analys och den forskning som gjorts på området fortsätter en aktie i positiv trend att stiga och en aktie i negativ trend att falla. Det gäller alltså att köpa, eller behålla, aktier som är i en positiv trend. Aktier som befinner sig i negativa trender, däremot, säljer man eller avstår från att köpa.

I en positiv trend blir topparna högre och högre, medan de blir lägre och lägre när trenden är negativ.

Det är viktigt att komma ihåg att trenderna kan visa att man ska köpa på kort sikt, men sälja på lång sikt. Därför är det viktigt att ett långsiktigt köp grundar sig på en lång trend och vice versa.

Bolidens kursgraf med trendkanaler, stöd och volym.

Boliden är en aktie som befinner sig i en positiv trend. Den har här precis brutit taket i den breda trendkanalen på lång sikt. Det skulle enligt den tekniska analysen kunna vara en köpsignal och ett tecken på att kursen ska fortsätta uppåt i en snabbare takt. Att kursen gått över 360 kronor indikerar också att den kan fortsätta gå uppåt.

Nedan ser du en graf, också på Boliden, men på medellång sikt, vilket här är ett och ett halvt år.

Även här är trenden positiv (starkare positiv än trenden i förra grafen) och det saknas motstånd. Kursen befinner sig här i mitten av den stigande trendkanalen, vilket gör att den tekniska analysen tyder på att den fortsätter stiga på medellång sikt. Om kursen skulle gå ned finns ett stöd vid 343 kronor.

Är trenden sidledes kan man avvakta med att köpa tills de är nära trendgolvet respektive sälja när de är nära trendtaket.

"Något man kan kika efter är ifall en aktie i positiv trend stiger över sitt eget tak. Det indikerar att aktien ska fortsätta stiga, men i en snabbare takt", säger David Östblad.

Om kursen istället sjunker under golvet är det ett tecken på att aktien kommer att utvecklas långsammare framöver eller kommer att ha en mer horisontell utveckling.

Även här gäller det motsatta förhållandet; att en aktie i negativ trend som bryter golvet kan komma att sjunka i snabbare takt och att aktien som tar sig över taket i en fallande trend kommer att ha en mer sidledes utveckling framöver.

Men visst händer det att aktier byter riktning. Då gäller det att identifiera när det skett ett trendbrott. Det behöver inte vara ett dåligt tecken, tycker David Östblad.

"Snarare att man kan förvänta sig en mer horisontell utveckling om brottet sker från en positiv trend."

Det vanliga är att man som investerare underskattar längden på en trend, men det finns tillfällen när brott uppåt kan vara ett tecken på att det är ett så kallat avslutningsrally, alltså en sista uppgång som kännetecknas av hög optimism och stor volym. Det är då de sista investerarna köper in sig.

Det man kan titta efter är om det är extra mycket aktier som omsätts på fallande kurser, då är chansen större att det rör sig om ett trendbrott. Är det istället en låg volym som handlas talar det för att trenden fortsätter.

En stigande trend med ett brott ned behöver ju inte nödvändigtvis vara en signal om att kursen är på väg att börja gå nedåt. Det är snarare vanligare att trenden upp fortsätter, men i en långsammare takt.

Om man är uppmärksam på ifall en aktie ska bryta från en uppåtgående trend ska man ha koll på att den inte rör sig nedanför den föregående botten.

Om en uppåtgående trend bryts och vänder till att bli negativ sker säljsignalen först när stängningskursen når en tidigare botten. Bild från Investtech.

I exemplet ovanför med Haldex är 43.95 kronor en viktig nivå att följa med på. Kraftig nedgång på hög volym efter resultatrapporten på torsdagen den 10 februari 2022. Brott under 43.95 kronor kommer vara en säljsignal.

Gäller det istället en fallande pristrend är det istället den tidigare toppen som kan vara ett tecken på att den negativa trenden håller på att brytas.

"Om en aktie som bryter ned handlas med låg volym är detta ofta ett tecken på passivitet från investerarna. Är volymen däremot hög talar det för att många investerare vill ut och vilket alltså är en säljsignal", säger David Östblad.

Det kan verka konstigt, men enligt den tekniska analysen gäller dessa ”regler” för såväl tidshorisonter på några få dagar som flera år.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd kan ge investeraren svar på när en aktiekurs mest sannolikt kommer att vända och var köp- och säljsignaler kommer att uppstå.

Om vi i stället tittar på Dometic, som också fick utgöra exempel i den fundamentala analysen i del 1, ser vi att aktien på kort sikt har ett stöd kring 98 kronor och ett motstånd vid 115 kronor.

På lång sikt däremot kan den tekniska analysen argumentera för att det finns en svag köpindikation för aktien. Aktiens stöd hittar vi på kursen 93 kronor och motstånd vid 157 kronor.

Stöd och motstånd i en kursgraf är nivåer på en akties pris där prisnivån gärna stannar upp. Helt enkelt ett visst pris där köparna är fler än säljarna (stöd) till exempel för att man hamnar på en nivå där aktien anses köpvärd. Motsvarande finns ett motstånd och på den kursnivån är alltså säljarna fler än köparna.

Aktiepriset har alltså en tendens att röra sig inom de här nivåerna i en trend. Det kan med andra ord vara ett köpläge på, eller snarare nära, en stödnivå och ett säljläge när kursen närmar sig motståndsnivån.

”Det kan vara bra att inte vänta till själva stöd- eller motståndsnivån när du lägger ordern, utan lägga sig över respektive precis under, eftersom den ofta vänder lite innan", säger David Östblad.

Ibland händer det förstås att aktien tar sig förbi stöd och motstånd och då gäller det motsatta – nämligen att det är en säljsignal om kursen går under stödet och en köpsignal om kursen stiger över motståndet. Då antas kursen nämligen kunna fortsätta stiga eller sjunka. Det kallas att den har brutit sitt motstånd respektive stöd.

De gröna pilarna visar när det är det sannolikt är bra att köpa en aktie och de röda pilarna när det är säljtillfällen. Bild från Investtech.

”Stöd och motstånd är särskilt viktiga när kursen rör sig sidledes, för då har man en klar prisbild av vad aktien är värd, men blir det signal som bryter under stöd eller över ett motstånd då är det tydligt att marknadspsykologin vänt", säger David Östblad.

I en stark uppåtgående trend är ett motstånd inte en särskilt bra säljsignal, eftersom den ofta bryts och kursen fortsätter uppåt. Däremot kan stöden vara goda köpsignaler.

Det motsatta förhållandet gäller, det vill säga att stöd inte är särskilt indikativa i nedåtgående trender, medan motstånd fungerar desto bättre som säljsignaler.

Glidande medelvärde

Glidande medelvärde är ett populärt sätt att hitta en köp- eller säljsignal i en aktie.

Ett glidande medelvärde är en indikator på om en trend är uppåtgående eller nedåtgående. Det handlar helt enkelt om att ta medelvärdet för stängningskursen under ett visst antal perioder.

Dessa perioder är ofta 20, 50 och 200 dagar och skapar en linje. När kursen korsar det glidande medelvärdet underifrån  är det en köpsignal och när den korsar ovanifrån är det en säljsignal.

Ett glidande medelvärde för 200 dagar brukar förkortas MA200 (moving average). Ofta använder man ett längre och ett kortare glidande medelvärde i kombination, till exempel MA200 och MA50 när dessa korsar varandra indikerar det en köp- eller säljsignal.

Det är när MA50 korsar MA200 underifrån det är en köpsignal, eftersom man tror att trenden vänt från fallande till stigande och när MA50 korsar MA200 ovanifrån som man kan anta att trenden går från positiv till negativ.

Även när en aktiekurs korsar sitt glidande medelvärde ger det signaler. Om aktiekursen korsar ovanifrån är det en säljsignal och underifrån är en köpsignal.

Du behöver oftast inte räkna ut det glidande medelvärdet själv. Inte heller behövs det något avancerat datorprogram. De flesta banker och nätmäklare har nämligen den funktionen på sina aktiesidor.

Glidande medelvärdet för Dometic indikerar inget köptillfälle. De utjämnade kurvorna är MA200 (blå) och MA50 (gul). Den mörkgröna kursgrafen är Dometic och den ljusgröna OMXS30.

RSI

RSI är en förkortning för Relative Strength Index och värdet kan visa om en aktie är överköpt eller översåld, det brukar också kallas för om en aktie har ett positivt eller negativt momentum.

En aktie räknas som överköpt när den stigit mycket på kort tid med få och/eller små reaktioner på vägen upp och översåld när motsvarande sker på vägen ned.

Det finns två olika uppfattningar om RSI. Den ena, som kanske inte är lika vanlig längre, är att en aktie som är kraftigt överköpt har stigit för mycket och att kursen ska reagera tillbaka och vice versa för en aktie med väldigt låg RSI.

”Vår forskning visar att de som har ett positivt momentum har en signifikant överavkastning, fastän teorin säger tvärtom, särskilt gäller det små och medelstora bolag", säger David Östblad.

Ett annat sätt är alltså att använda RSI är att hitta aktier med starkt momentum. Ett RSI över 70 räknas som högt och ett under 30 räknas som lågt. Ett lågt momentum är med andra ord en säljsignal.

RSI för Dometic visar att aktien för närvarande har ett negativt momentum på kort sikt.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -