Två fondtips för Asienplaceringar

Fondanalys Den asiatiska aktiemarknaden har bjudit på varannanårsbörs de senaste åren. Fjolåret var överraskande svagt med corona och ökade regleringar för flera branscher i Kina. 2020 var betydligt bättre. Placera har två fondtips för den som vill öka sin Asienexponering.

Regionen erbjuder en relativt stark tillväxt där flera länder hör till de länder som växer snabbast i världen. Och inte minst är Kina med världens näst största ekonomi ett viktigt draglok för hela världsekonomin.

Asien är en region där konsumtion driver den ekonomiska tillväxten. Det skapas av en snabbt framväxande medelklassen. Asien har drabbats hårt av coronpandemin och ser ut att öppna upp efter både Europa och USA. Det talar för att tillväxten och dynamiken kommer tillbaka, med färre problem för de hårt ansträngda leverantörskedjorna efter senaste årens logistikproblem. Och det skapar utrymme för ökad konsumtion.

Givetvis är Kina viktigt som ekonomisk motor, men Asien dominerar inom flera viktiga sektorer.

Regionen är oerhört dynamisk och progressiv. Vi hittar idag många spännande bolag som är marknadsledare inom e-handel, digitala betallösningar, molntjänster, programvara, cybersäkerhet, teknisk hårdvara som minnen, grafikkort, halvledare och artificiell intelligens.

Samtidigt finns det en uppsjö av välskötta bolag inom traditionell industri och billiga banker.

En annan viktig faktor är att Asien och Kina är underviktade i många internationella fondportföljer. Efter fjolårets svaga avkastning har värderingen kommit ner till betydligt lägre nivåer. Idag handlas Asien till en historisk rabatt mot världsindex, enligt indexleverantören MSCI.

Ökade regleringar under fjolåret från kinesiska myndigheter har påverkat investerarnas humör negativt. Det har lanserats nya regleringar för digitala plattformar som ska säkerställa en bättre konkurrenskraft. Speltiden för digitala spel har begränsats till maximalt tre timmar i veckan för barn och avgiften för privatundervisning har reglerats.

Enligt flera analytiker spås de nya regleringarna skapa en plattform med tydliga regler och villkor, som på sikt skapar en hårdare konkurrens. Och de tror att det kommer färre nya regleringar på sikt.

Det finns flera fondkategorier som har erbjuder Asienexponering. Den största fondkategorin för Asienfonder är ”Asien, exklusive Japan” som innehåller runt 50 fonder. Fondkategorin väljer bort japanska aktier, men investerar i både utvecklade asiatiska länder och asiatiska tillväxtmarknadsländer.

Jag har valt en aktivt förvaltad fond, och ett billigare alternativ med en bra marknadsexponering i en indexnära fond.

Handelsbanken Asien Tema förvaltas av Mikael Sens sedan september 2009. Han förvaltar en koncentrerad fond, avvikelsen från index är bitvis stor. Mikael Sens förvaltar samtidigt Handelsbankens Kinafond.

Mikael Sens

Investeringsprocessen innehåller en tematisk investeringsstrategi med fokus på en grundlig aktieanalys.

Den tematiska investeringsstrategin innebär att investeringar främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där man förväntar sig en lång period av tillväxt.

Fondens största tema är halvledartemat. Sektorn är inne i en supercykel med fortsatt hög efterfrågan. Det finns många faktorer och segment som driver på den ökade efterfrågan. Övergången från 4G till 5G inom mobiltelefoner är en viktig faktor. Övergången till elbilar är en annan stark och stor drivkraft för ökad efterfrågan på halvledare inom bilindustrin.

Övergången till molntjänster är en annan snabbväxande sektor som spås fortsätta växa mycket under de närmaste åren som driver på efterfrågan på halvledare.

Fondens största innehav är Taiwan Semiconductors som är världens största tillverkare av just halvledare. Vi hittar även sydkoreanska Samsung Electronics bland fondens tio största innehav.

Investeringsprocessen har ett fokus är på bolag som är marknadsledare med en stark affärsmodell som är tydlig och hållbar.

Genom att investera i marknadsledande bolag får man många fördelar. Bolagen har tagit stora investeringar och har visat att affärsmodellen håller. Oftast kan bolaget dra fördel av sin dominerande position och storlek med lägre kostnader genom skalbara stordriftsfördelar. Belöningen för marknadsledare är högre marginaler, högre vinst och starkare kassaflöde än konkurrenterna. På sikt ska det generera ett högre aktieägarvärde.

Förvaltaren Mikael Sens påpekar att företagsbesök och möten med företagsledning är viktiga faktor i investeringsprocessen.

Hållbarhetsanalysen genomsyrar investeringsprocessen. Den hjälper till att identifiera bolagens möjligheter och risker. Exkludering görs av bolag som har en högre andel än 5 procent av exponering mot produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, vapen och fossila bränslen.

Utifrån den processen sätter Mikael Sens ihop en diversifierad portfölj på drygt 100 bolag. Historiskt har fonden haft en stor andel tillväxtbolag men nu är fonden mer balanserad med flera kvalitetsbolag med värdebolagsinriktning. Fördelningen är ungefär 50/50. Fonden domineras av stora bolag.

De två viktigaste sektorerna är tekniksektorn respektive finansbolag med 30 respektive 26 procent. Båda sektorerna har en stor övervikt mot index och mest underviktade sektor är sällanköpsvaror och dagligvaror. Fonden har inga investeringar i allmännytta eller energi.

Kina är största investeringslandet med en vikt på 37 procent följt av Taiwan och Sydkorea på 17 respektive 12 procent. Störst undervikt utgör Indien på 9 procents vikt jämfört med indexvikten på närmare 16 procent.

De tio största innehaven väger 40 procent, Taiwan Semiconductors är störst med en vikt på 9,5 procent. Övriga stora innehav väger mellan 2,5 och 5 procent, vilket ger en bra riskspridning. Största relativ övervikt har fonden i den indiska storbanken HDFC Bank och Singaporebanken DBS Group. 

Tio största innehaven Sektor
Taiwan Semiconductors Manufacturing 9,5% Teknikbolag
Tencent Holding 5,0% Kommunikation
Samsung Electronics 4,4% Teknikbolag
MedaiTek 3,7% Teknikbolag
DBS Group  3,5% Finansbolag
Alibaba Group 3,2% Konsumentvaror
HDFC Bank 3,1% Finansbolag
China Merchants Bank 2,8% Finansbolag
AIA Group 2,7% Finansbolag
JD.com 2,6% Konsumentvaror
Källa: Morningstar 28 februari 2022 40,5%  

 

Den riskjusterade avkastningen har varit bra. Risken är under kategorisnittet för liknande fonder samtidigt som avkastningen både på 10, 5 och 3 år varit högre än kategorisnittet och jämförelseindex.

Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK)   Kategori
Avkastning % 5 år 71,6 63,0
Avkastning % i år 2,6 -1,2
Risk % 3 år 14,1 14,5
Betyg* 4  
Avgift%/år 1,6  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Asien, ex Japan  
Förvaltare: Mikael Sens  
* Morningstar har 5-gradig skala     
Källa: Morningstar den 4 mars 2022    

 

Den årliga förvaltningsavgiften är 1,6 procent, vilket är lägre än kategorisnittets 1,9 procent. Fonden har total fyra stjärnor hos Morningstar. Placera tycker att Handelsbanken Asien Tema är köpvärd.

Placera ser spetsfonden Handelsbanken Asien Tema som utmärkt krydda och komplement till en tillväxtmarknadsindexfond i en fondportfölj.

För den som hellre vill köpa en billig fond och tycker att avgiften är den viktigaste parametern vid fondval är valet en indexnära fond.

Urvalet av indexnära Asienfonder är klart begränsat. Men vi rekommenderar den indexnära fonden Swedbank Robur Access Asien. Fonden följer det breda MSCI Asien ex Japan index, som investerar i ett tiotal länder.

Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, och har även utökade hållbarhetskriterier, vilket bland annat innebär att företag exkluderas om de bryter mot internationella konventioner, begår allvarliga miljöbrott eller producerar kontroversiella produkter såsom tex alkohol, tobak och vapen. Det leder till att vissa bolag exkluderas från jämförelseindexet.

Kina utgör precis som indexvikten den största marknaden på 34 procent, följt av de utvecklade länderna Taiwan och Sydkorea på 19 respektive 15 procent.

Fonden har en jämn fördelning mellan utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Totalt har fonden närmare 500 investeringar. Fondens tio största innehav väger 30 procent.

Tio största innehaven Sektor
Taiwan Semiconductors Manufacturing 8,4% Teknikbolag
Tencent Holding 5,2% Kommunikation
Samsung Electronics 4,5% Teknikbolag
Alibaba Group 3,3% Konsumentvaror
AIA Group 2,4% Finansbolag
Meituna  1,6% Konsumentvaror
JD.com 1,2% Konsumentvaror
DBS Group 1,1% Finansbolag
Hong Kong Exchanges and Clearing 1,1% Finansbolag
SK Hynix 1,0% Teknikbolag
Källa: Morningstar 28 februari 2022 29,6%  

 

Andelen stora bolag är drygt 90 procent och medelstora bolag utgör resterande del. Teknikbolag på 27 procent är den största sektorn, och näst största sektor är finansbolag på 20 procent. Störta bolag är Taiwan Semiconductors med en vikt på 8,3 procent följt av det kinesiska teknikkonglomeratet Tencent på drygt 5 procent.

Swedbank Robur Access Asien A   Kategori
Avkastning % 5 år 54,0 63,0
Avkastning % i år -1,4 -1,2
Risk % 3 år 13,1 14,5
Betyg* 3  
Avgift%/år 0,4  
Rörlig avgift  Nej  
Fondkategori: Asien, ex Japan  
Förvaltare: Joakim Celinder  
* Morningstar har 5-gradig skala Johan Andreasson  
Källa: Morningstar den 4 mars 2022 Linnea Zanetti  

 

Avkastningen har varit marginellt lägre än kategorisnittet de senaste tre och fem åren. Men det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet och jämförelseindex. 

Det är en billig indexnära fond som levererar i nivå med index efter avgifter. Swedbank Robur Access Asien har belönats med tre stjärnor av Morningstar och vi gillar den låga förvaltningsavgiften på 0,35 procent.

Placera ger köp på den indexnära fonden Swedbank Robur Access Asien. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre och fem år för båda fonderna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Access Asien A Köp 302,53 -
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK) Köp 845,37 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -