Investerarnas riskvilja allt lägre

Fondkommentar Största kassan sedan terrorattackerna 9/11, rekordlåg global tillväxt, stagflationsrisk. Listan över den negativa riskviljan kan göras lång i den senaste investerarenkäten. Det visar BofA:s senaste investerarenkäten.

Hökaktiga centralbanker och stigande inflation på grund av kriget i Ukraina är katalysator för en ökad makropessimismen. Och allt fler investerare ökar kassan. Det visar Bank of America Securities senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 6 till 12 maj.

Pessimismen är större än på länge i Bofa:s månatliga investerarenkät.

Det finns en stor oro för hur djup nedgången i den globala ekonomin blir. Förväntningarna på den globala tillväxten nådde en rekordlåg nivå. 72 procent av investerarna tror att den globala ekonomin kommer att försvagas det närmaste året, vilket är de lägsta förväntningarna någonsin.

Det är en kombination av flera faktorer som ligger bakom det negativa scenariot. Bland annat nämns sjunkande konsumtion på grund av minskande köpkraft, kriget i Ryssland och stigande inflation.

Många tror att Kinas tillväxt kommer att försvagas ytterligare som svar på nedstängningar. Kina är en viktig tillväxtmotor för den globala ekonomin.

Det är ökad oro för räntehöjningar i kombination med lägre global tillväxt som driver oron för en sämre börsutveckling på sikt. Investerarna ser risken för stagflation som överhängande och den har nått den högsta nivån sedan augusti 2008.

Investerarnas oro visar sig genom att öka kassan och samtidigt fortsätta att minska aktieövervikten.

Under månaden ökade investerarna kassan från 5,5 procent till 6,1 procent, vilket är den högsta nivån sedan den 11 september 2001.

Närmare 70 procent av de tillfrågade investerarna tror att inflationen har nått en topp och kommer att sjunka de kommande kvartalen. Förväntningarna på både bolagens vinstförväntningar och den globala tillväxten har fortsatt att sjunka under månaden.

I spåren av det alltmer negativa sentimentet kring räntehöjningar och sämre global tillväxt har kapitalflödet den senaste månaden letat sig till kassa, råvaror, hälsovårdsaktier och dagligvaror.

Investerarna har fortsatt att minska exponeringen mot aktier som nu nått den lägsta nivån sedan maj 2020. Allokeringen till teknikaktier är den lägsta sedan augusti 2006.

Energiaktier tillhör fortfarande den mest överviktade och populäraste aktiesektorn. Den har nu nått den högsta övervikten sedan 2008. Andra populära sektorer som är överviktade är hälsovårdssektorn, banker och försäkringsbolag.

Intressant att notera är att en majoritet av investerarkollektivet tror att värdeaktier kommer att ha en högre avkastning än tillväxtaktier under året.

Samtidigt tror en klar majoritet av de tillfrågade att aktier nått en topp för den här cykeln. En tredjedel av de tillfrågade tror att nedgången kan fortsätta, vilket är en ökning den senaste månaden. Man förväntar sig ett antal björnmarknadsrallyn i den nedåtgående marknaden.

risksidan är det största hotet mot en fortsatt börsuppgång fortfarande centralbankernas hökaktiga syn på räntehöjningar. På andra plats är recessionsrisk på grund av stigande inflation från Ukraina/Rysslandskonflikten.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -