Stora nedgångar för framtidsindex

Fondkommentar Årets avkastning mellan olika framtidsbranscher är stor och det skiljer närmare 60 procentenheter mellan bästa och sämsta sektorindex. Det visar Placeras genomgång av S&P Kensho index som mäter avkastningen för innovativa företag som driver den fjärde industriella revolutionen.

Indexet omfattar företag som är involverade i olika branscher som uppskattas vara med och påverka framtiden och driva fram den så kallade fjärde industriella revolutionen som skapar en ny ekonomi.

S&P Kensho New Economies Composite Index är det övergripande indexet som totalt omfattar 22 underindex. Index har under det första halvåret backat med knappt 30 procent mätt i dollar. Nedgången är i nivå med det globala MSCI ACWI Technology index som ofta är jämförelseindex för teknikaktiefonder.

S&P Kensho New Economies Composite Index består till en stor del av tillväxtaktier. Och de har haft det motigt sedan senhösten i fjol i spåren av allt högre inflationssiffror, stigande marknadsräntor och konjunkturoro. Förklaringen är de stigande räntorna och inflationen som urholkar vinsterna långt fram i tiden.

Lägg till kriget i Ukraina så har det varit en i det närmaste perfekt storm för högvärderade tillväxtbolag.

S&P Kensho New Economies Composite Index omfattar relativt nystartade innovativa företag inom nya områden och industrier hela vägen till betydligt mer mogna företag. Och indexet har företag som hör hemma i alla de 11 huvudsektorerna. Tekniksektorn väger tyngst med knappt 30 procent, följt av industrisektorn på 28,6 procent.

USA dominerar med närmare 78 procent. Kinesiska och israeliska bolag utgör drygt 4 procent vardera.

Indexet är intressant och skapar en unik balans mellan etablerade och nyskapande innovativa banbrytande företag med fokus de som sannolikt driver framväxten av den nya ekonomin.

Årets nedgång för S&P Kensho New Economies Composite Index gör det extra intressant att se på de 22 underindexen. Underindexen omfattar allt från clean tech till avancerade transportsystem och skillnaden i avkastning är stor i år.

Index Från årsskiftet, %
The S&P Kensho New Economies Composite Index -30,8
Underindex  
Clean Energy -0,3
Smart Borders -18,1
Space  -10,7
Genetic Engineering -35,5
Drones -6,7
Digital Communities -31,8
Cleantech -23,6
Cyber Security -18,0
Smart Grids -24,4
Nanotechnology -36,3
Wearables -27,8
Robotics -30,6
Smart Buildings -35,0
Electric Vehicles -33,3
Future Payments -32,4
3D Printing -25,0
Virtual Reality -40,4
Autonomous Vehicles -43,9
Enterprise Collaboration -40,9
Alternatvie Finance  -38,9
Advanced Transport Systems -42,7
Distributed Ledger -60,5
Källa: S&P Dow Jones Indices, avkastning i dollar 30 juni 2022  

 

Klart hårdast drabbat är underindex S&P Kensho distributed ledger med en nedgång på över 60 procent, närmare halva årets nedgång kom under juni.

Det innehåller totalt 15 bolag verksamma inom bland annat blockkedjeteknologi och inte minst företag verksamma inom kryptovalutor som handelsplatser och utvinnare. Att vi hittar S&P Kensho distributed ledger i den absoluta botten är inte så konstigt med tanke på att indexet följt med den största kryptovalutan Bitcoin söderut i år.

Näst sämst har det varit för S&P Kensho autonomous vehicles som backat knappt 44 procent. Indexet speglar utvecklingen för företag verksamma inom självkörande bilar och omfattar 36 aktier.

Störst negativa bidragsgivare är Aeva Technologies och Innoviz Technologies. Båda bolagen är verksamma inom sensorer och Lidar samt mjukvara för självkörandebilar.

Ett underindex landar nästan på plus i år och det är S&P Kensho clean energy index. Avkastningen är bara minus 0,3 procent.

S&P Kensho clean energy Index omfattar 19 företag som är involverade i energisektorn. Det är företag som fokuserar på förnybar energiverksamhet som sol, vind, vattenkraft, geotermisk energi, som en huvuddel i deras affärsstrategi.

Bland årets bästa bidragsgivare hittar vi Atlantica Sustainable Infrastructure verksamma med förnybar energi och naturgas i Nord- och Sydamerika samt södra Europa. Ormat Technologies som erbjuder geotermisk, återvinningsenergi och energistyrning- och lagringslösningar samt säljer elektricitet har klarat året smärtfritt. Bolag tjänar bra vinster med tanke på dagens höga elpriser.

Det närliggande S&P Kensho cleantech index som fokuserar på bolag som skapar nya teknologier eller produkter som möjliggör generering av förnybar energi, har haft det kämpigare i år. Det har backat närmare 24 procent. Indexet har fler förhoppningsbolag utan lönsamhet än S&P Kensho clean energy Index, vilket uppenbarligen straffats av investerarkollektivet.

En annan relativ vinnare i år är S&P Kensho Drones index som backat knappt 7 procent.

Indexet omfattar 21 företag som fokuserar på den fjärrstyrda eller obemannade marknaden för flyg-, undervattens- och drönare på ytnivå. Att indexet klarat året relativt lindrigt har att göra med den nära kopplingen till försvarsteknisk industri.

Största bolag i indexet är israeliska försvars- och teknikbolaget Elbit Systems samt Boeing. Båda väger drygt 7 procent vardera. Elbit Systems har en uppgång på drygt 26 procent samtidigt Boeings aktie har haft mer motvind och backat 30 procent i år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -