Heta rapporter från fransk lyx

Rapportkommentar De franska lyxbolagen har levererat överraskande starka rapporter och ser fortsatt god efterfrågan på bolagens produkter. Placera tror att sektorn har mer att ge.

Bra återhämtning i Europa, stabil efterfrågan i USA och Japan samt låg aktivitet i Kina på grund av covid-nedstängningar summerar det första halvårets lyxvarurapporter väl.

  Hermès Kering  LVMH
Omsättningstillväxt H1 22 - H1 21 29,0% 23,0% 28,0%
Rörelsemarginal H1 22 42,1% 28,4% 27,9%
Vinsttillväxt H1 22 - H1 21 39,8% 34,0% 23,0%
P/E 2022 50,1 17,4 24,7
P/E 2023 42,8 16,4 21,7

 

De tre lyxvarugiganterna Hermés, Kering och LVMH rapporterade under förra veckan bättre siffror än förväntat för årets första halvår. Försäljningen hos alla tre bolagen slog analytikernas förväntningar med råge och återhämtningen i Europa är påtagligt stark.

Totalt landade försäljningstillväxten för LVMH på 28 procent inklusive positiva valutaeffekter, jämfört med första halvåret 2021. Europaförsäljningen sticker ut med hela 47 procents tillväxt, Japan växte 33 procent, USA 24 procent och Asien med bara 1 procent.

Covidnedstängningarna i Kina och det begränsade resandet i Asien ligger bakom den svaga tillväxten i Asien för LVMH, vilket även till viss del gäller för de andra bolagen.

LVMH såg stark tvåsiffrig tillväxt i alla affärsområden, trots fortsatt tuff miljö för vissa delar som påverkas av fortsatt lågt resande. Divisionen vin och alkohol som tidigare drabbats av påtagliga logistikproblem nådde en försäljningstillväxt på 23 procent och rörelsemarginal steg till 34,7 procent.  Störst var efterfrågan på champagne.

Starkast var tillväxten inom mode & läderdivisionen där varumärkena Louis Vuitton och Dior var ledande bakom den 31-procentiga försäljningstillväxten. Det är LVMH:s största och lönsammaste division som nådde en rekordhög rörelsemarginal på 41,4 procent.

Ledningen säger att man genomfört framgångsrika prishöjningar på mellan 3 och 8 procent inom flera varugrupper och att man har god kontroll på kostnaderna.

LVMH:s rörelsemarginal nådde ny rekordnivå på 27,9 procent, vilket indikerar att man har en stark marknadsposition, att prishöjningarna hjälpt till att lyfta marginalen och inte minst kompensera för inflationen på energi, logistik och insatsvaror. Nettovinsten landade på 6,5 miljarder euro vilket var ett lyft på 23 procent.

Bolagsledningen bekräftar att man ser en fortsatt stark efterfrågan på bolagets produkter som skapar bra förutsättningar att nå sitt ambitiösa mål om en omsättningstillväxt i konstanta valutor på medellång sikt trots den ekonomiska, geopolitiska och penningpolitiska osäkerheten i omvärlden.

Värt att notera är att LVMH:s historiskt klarat av konjunkturnedgångar och stigande inflation. Mode & läderdivisionen ökade både omsättningen och rörelseresultatet under finanskrisen 2008 och 2009.

Franska modehuset Hermès International som bland annat tillverkar exklusiva handväskor levererar en omsättning för första halvåret som också var betydligt bättre än väntat.

Omsättningen steg 29 procent till 5 475 miljoner euro under det första halvåret. I likhet med LVMH var Nordamerika, Japan och Europa de snabbast växande regionerna. Europa växte med 37 procent, Nordamerika 34 procent och Japan med 20 procent. Asien sticker ut jämfört med LVMH då tillväxten för Hermès var hela 15 procent.

Den oväntat starka asiatiska tillväxten beror på stark försäljning i Singapore, Korea och Australien samt en tydlig återhämtning i Kina under juni månad.

Omsättningen för den största divisionen, läderprodukter, ökade till 2 358 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på 12 procent. Näst största divisionen Ready-to-Wear ökade försäljningen med 36 procent. Klockdivisionen som är minst ökade försäljningen hela 55 procent, med hjälp av stark efter frågan på flera ikoniska klockmodeller som Heure H och Cape Cod.

Hermès ser en fortsatt mycket stor efterfrågan på läderprodukter och väskor, med betydande kö på de allra dyraste och populäraste handväskorna som Birkin. För att svara mot den stora efterfrågan har bolaget ökat tillverkningskapaciteten och har fem nya så kallade workshops som är tillverkningsenheter för läderprodukter planerade för produktion under de kommande fem åren.

Rörelsemarginalen som är bäst i klassen landade på höga 42,1 procent, vilket är ny rekordnivå. Nettovinsten ökade till 1 641 miljoner euro, vilket motsvarar en tillväxt på knappt 40 procent. Även här ser vi att prishöjningar kompenserat för stigande inflation.

Ledningen ser fortsatt hög efterfrågan på Hermès produkter, men påtalar att på kort sikt finns det flera orosmoln.

Även Kering sålde bättre än väntat trots att flaggskeppsvarumärket Gucci bara växte med 15 procent under första halvåret. Gucci står för mer än hälften av Kerings omsättning och två tredjedelar av rörelseresultatet.

Kerings totala försäljning ökade med 23 procent till 9 930 miljoner euro. Det var bättre än analytikernas prognos. Tillväxten utan valutaeffekter landade på 16 procent.

I likhet med de två övriga lyxvarujättarna var försäljningsökningen störst i Europa och Nordamerika samt Japan.

Kering upplevde precis som LVMH att försäljningen i Asien och främst Kina påverkades negativt. Enligt Kerings finanschef Jean-Marc Duplaix var 35 procent av Guccis butiker i Kina stängda i april och maj. Kina är en av Guccis mest betydelsefulla marknader.

Bäst försäljningsökning hade modehuset Yves Saint Laurent på 42 procent. Kerings minsta affärsområde är Kering Eyeware och Corporate som ökade försäljningen med närmare 50 procent.

Rörelsevinsten ökade med 26 procent och steg till 2 820 miljoner euro. Nettovinstenlandade på 2 044 miljoner euro för det första halvåret. Det motsvarar en vinstökning på knappt 35 procent jämfört med fjolårets första halvår.

Bolaget spår en ökad försäljning för det viktiga modehuset Gucci i takt med att den kinesiska marknaden öppnar upp och turismen i Asien ökar.

De tre stora franska lyxvarujättarna levererat överraskande starka halvårssiffror som gett marknaden en tankeställare med tanke på att värderingarna har varit väl nedtryckta och recessionsoron inte visat sig i rapporterna.

Placera tycker att det finns flera intressanta faktorer som talar för det tre lyxjättarna och att det finns potential för stigande kurser på sikt.

Alla tre har lyckat genomföra betydande prishöjningar utan att tappa efterfrågan. Omsättningstillväxten ökade mer än analytikernas förväntningar och inte minst steg vinsterna mer vilket renderade i rekordhöga rörelsemarginaler.

Dagens värderingar är under sina historiska snitt och i kombination med starka kassaflöden finns det utrymme för både LVMH och Kering, som har en historik av att framgångsrikt förvärva nya modehus.

I veckan florerade rykten att amerikanska Estee Lauder är intresserade av att köpa modehuset Tom Ford. Tom Ford var en gång i tiden var hyllad designchef på Gucci, så att Kering skulle vara intresserade av ett sådant förvärv går inte att utesluta.

Hermès som förlitar sig på ett varumärke investerar för fullt i nya butiker och ny produktionskapacitet.

Med ett p/e-tal på knappt 17,4 på årets förväntade vinst är Kering billigast, medan LVMH har en värdering på 24,7, högst i klassen är Hermès som värderas avsevärt högre med en multipel på 50.

Hermès höga värdering beror på att de har högst rörelsemarginal på 42,1 procent, vilket är i klass med de stora teknikjättarna Apple och Microsoft. Lägg till en stark balansräkning med en nettokassa på över 7 miljarder euro och ett starkt kassaflöde.

Värt att notera är att LVMH:s värdering på 24,7 är klart under det historiska snittet och i kombination med det starka kassaflödet är bolaget sannolikt redo för ett nytt större förvärv. Lägg till en rekordhög rörelsemarginal så ser bolaget klart aptitligt ut.

Ser vi på snittet för bolagens riktkurser finns det en betydande potential för kursuppgång. Marknaden ger Kering störst potential med en riktkurs på 700 euro vilket motsvarar en kursuppgång på 25 procent. LVMH:s potential motsvarar 15 procent till en riktkurs på 775 euro.

Klart blygsammast är Hermès med en nedsida på 5 procent, vilket sannolikt har att göra med att prognoserna för vinsttillväxten är lägst. Riktkurserna är inte fullt uppdaterade efter rapporterna vilket gör att de sannolikt är för låga. I Hermès fall ligger den högsta riktkursen på 1 600 euro vilket indikerar uppsida på 20 procent.

minussidan är det är lätt att konstatera att marknaden har skrämts av att den globala tillväxten ska sakta in och en recession spiller över på minskad konsumtion av lyxvaror. Frågan om det är en överdriven oro eller om lyxvarubolagen klarar sig lindrigare undan, precis som LVMH:s mode & läderdivision under finanskrisen.

  Hermès Kering  LVMH
H1 2022 5 475 9 930 36 729
Estimat 2022 10 657 20 479 76 912
Diff 5 182 10 549 40 183
H2 2021 4 747 9 598 35 550
Krävs i tillväxt H2 2022 9% 10% 13%

 

En intressant notering är att det krävs en betydligt lägre försäljningstillväxt under andra halvåret för att nå marknadens försäljningsprognoser för innevarande år. Det behövs sannolikt en rejäl och snabb recessionsnedgång för att inte de ska uppnås.

Vi är fortsatt positiva till de franska lyxaktierna, där huvudargumenten är dels potentialen för ett värderingslyft i kombination med fortsatt uppjusterade vinstprognoser. Vi tror att bolagen fortsätter att överraska med fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -