Guldfonden för att sprida riskerna

Fondanalys Guldpriset har rör sig sidledes i år trots all dramatik på finansmarknaden som skenande inflation, stigande räntor, invasionen av Ukraina och fallande tillgångspriser. Guld har historisk visat sig bidra med en bra riskspridning i en fondportfölj. Placera har en guldfondsfavorit för den långsiktige investeraren.

Att investera en del av fondportföljen i guld har historiskt gett ett bra portföljskydd i tider då det råder börsoro, tack vare sin låga korrelation mot aktiemarknaden. Guldet ses och har alltid setts som en trygg hamn med oöverträffbara värdebevarande egenskaper. Tryggheten är att man får den fysiska prisutvecklingen i guld samt ingen motpartsrisk.

Enligt analytiker finns det flera faktorer som talar för ädelmetaller. Efterfrågan på guld har skjutit i höjden under de senaste åren. Privatsparare är mer intresserade av guld som tillgångsslag jämfört med tidigare, dels har intresset för guldet bland institutionella investerare ökat.

Därutöver finns det faktorer på både efterfrågesidan och utbudssidan som talar för fortsatta uppgångar i ädelmetallspriser. Fysiskt guld kan inte replikeras, vilket naturligt begränsar utbudet. Antalet guldfyndigheter i världen är fallande och produktionen minskar. Det krävs dessutom små förändringar i efterfrågan för att skapa uppgångar i guldpriset.

Frågan är vilka konsekvenser det blir för finansmarknaden när centralbankernas expansiva penningpolitik nu går mot sitt slut?

Det finns några andra faktorer man ska ha med i bakhuvudet när man investerar i en ädelmetallfond som i sin tur investerar i guldgruvor.

Den stora skillnaden mot att investera i en guld- och ädelmetallfond i stället för att köpa underliggande guldtillgång är att gruvbolag fungerar som en hävstång på metallpriset.

Gruvbolagens hävstång beror på bolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att bryta guld. Det gör att fondernas utveckling kan skilja mycket mot guldpriset över tid.

En tumregel brukar vara att vid uppgångar går oftast guld- och ädelmetallfonderna betydligt bättre och vice versa vid större guldprisfall. 

Vill du diversifiera med ädelmetaller och inte leta guld- och ädelmetallbolag själv kan det vara enklare att ta rygg på en aktivt förvaltad ädelmetallfond.

Franklin Gold & Precious Metals förvaltas av Steve Land sedan 2002. Frederick Fromm anslöt år 2006. Tillsammans har de en lång och gedigen erfarenhet av ädelmetallförvaltning.

Steve Land och Frederick Fromm

Investeringsprocessen är strukturerad och bygger på fundamental analys. Förvaltarna har ett tydligt fokus på medelstora och mindre guld- och ädelmetall producerande bolag på global basis.

Förvaltarna letar efter välskötta bolag med bra och väldokumenterat bra bolagsledningar. Favoritbolagen har låga kostnader, starka balansräkningar, tydlig utdelningstillväxt och hög kvalitet. En viktig del i analysarbetet är företagsbesök i gruvor och möten med bolagsledningar. En viktig faktor är att det är en rimlig värdering av bolagens framtida vinsttillväxt. 

Utöver rena guldbolag har förvaltarna mandat att investera i andra ädelmetallbolag. Det är bolag verksamma inom platina, silver och diamanter.

Bolagsanalysen kompletteras med en strategisk analys av råvaruprisernas utveckling som är en del av förvaltningen. När guldpriserna stiger och är uppåtgående utökar förvaltarna fonden med mer yngre gruvbolag som kan generera högre kassaflöden.

Den senaste portföljen har faktiskt mer än 150 aktieinnehav, långt över de 55 innehaven som ingår i jämförelseindexet NYSE Arca Gold Miners Index. Fonden är aktivt förvaltad och över tid avviker fonden som sagt mycket från index genom sin relativa stora exponering mot mindre bolag. Att investera i småbolag medför en ökad likviditetsrisk.

Aktier i %
Endeavour Mining 5,7
Barrick Gold 5,4
SSR Mining 4,2
Newcrest Mining 4,1
Newmont 3,8
Perseus Mining 3,7
Alamos Gold 3,2
Red 5 3,0
B2Gold 2,5
Anglogold Ashanti 2,4
Källa: Franklin 37,8

 

De tio största innehaven väger knappt 38 procent av fondens värde. Och de fem största innehaven väger tillsammans 23 procent av portföljen. De 30 minsta innehaven väger tillsammans 7 procent.

Torontobörsen som är en av världens mest råvaru- och energitunga börser är hemvist åt hälften av fondkapitalet. Australien utgör det näst största landet på knappt 23 procent. Sydafrikanska bolag intar tredjeplatsen med knappt 9 procent.

Fonden består av 16 procent stora bolag och 28 procent av medelstora bolag. Knappt halva fonden består av småbolag. Det är en stor skillnad från både jämförelseindex och kategorisnittet som har betydligt större andel stora- och medelstora bolag.

Fonden har störst exponering mot rena gruvbolag. Men man investerar även i så kallade royalty- och streamingbolag.

Royalty- och streamingbolagen påminner mycket om ett investmentbolag inom gruvsektorn utan egen produktion.  Det är bolag som erbjuder rörelsekapital till andra gruvbolag som utvecklar ett projekt. Som betalning får royalty- och streamingbolaget andel av gruvbolagets framtida ädelmetallproduktion - till ett förutbestämt pris när avtalet träffas.

Guldgruvbolaget Endevour Mining med verksamhet i Elfenbenskusten, Burkina Faso och Mali är fondens största innehav på knappt 6 procent. Torontobaserade Barrick Gold som producerar guld och koppar är fondens näst största innehav på 5,4 procent.

Det mindre australiska guldgruvbolaget Red 5 är fondens bästa bidragsgivare det senaste året med en avkastning på hela 59 procent.

Förvaltarna har lyckats bra med investeringsprocessen och förvaltningen. Fonden har stigit betydligt mer än snittet av kategorin ädelmetallfonder. Risken har varit högre än snitten men den riskjusterade avkastningen har varit en av den högsta fondkategorin. Den aktiva förvaltningen är tydlig och från tid till annan tenderar man att avvika mycket från jämförelseindex, särskilt när guldpriset är i en uppåtgående marknad.

Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)US   Kat: Branchfond, Ädelmetaller
Avkastning % 3 år 15,7 6,7
Avkastning % i år -13,8 -11,3
Risk % 3 år 42,0 39,0
Betyg* 3  
Avgift%/år 1,9  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Steve Land  
* Morningstar har 5-gradig skala  Fredrick Fromm  
Källa: Morningstar den 3 augusti 2022    
     

Fonden har fyra stjärnor på tre års sikt och tre på fem års sikt hos Morningstar och förvaltar idag 4 miljarder kronor. Produktens årliga avgift uppskattas av Avanza till 1,9 procent, vilket är i nivå med kategorisnittet. För fjolåret landade den årliga avgiften på 1,8 procent. 

Fondkategorin Ädelmetallfonder hör till de absolut mest svängiga fondkategorierna. Men en investering i en ädelmetallfond bör vara långsiktigt då den är ett komplement till övriga fonder och fungerar som en krockkudde när det är oroligt på världens börser. 

Den aktiva och långsiktiga förvaltningen gör att Placera tycker att fonden motiverar avgiften, ochh ger köprekommendation på Franklin Gold & Precious Metals.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Franklin Gold & Prec Mtls A(acc)USD Köp 55,78 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -