Medvind för förnybara energifonder

Fondkommentar Investerarna har hittat tillbaka till förnybar energi och flera faktorer talar för sektorn. Branschfonder inom förnybar energi har haft en stark avkastning sedan kriget i Ukraina startade och fått förnya kraft genom USA:s klimatomställningsreform. Placera går igenom vad som fortsatt talar för sektorn.

Analytiker pekar på att förnybar energi de senaste åren haft en strukturell medvind av att världen håller på att ställa om till en hållbar ekonomi och grönare värld med miljömålen om nettonollutsläpp år 2050. Aktier inom förnyelsebar energi gick oerhört starkt 2020 för att nå rekordnoteringar i januari 2021.

Efter det har intresset svalnat och aktierna gått sidledes och missgynnats av allt högre marknadsräntor och stigande inflationsförväntningar. Många av sektorns bolag är fortfarande unga och olönsamma.

Men sedan invasionen av Ukraina, och förnybara företag gjort en solid comeback i spåren av allt högre energipriser. Hotet om att Ryssland kan stoppa distributionen av gas till Europa har fått energipriserna att skjuta i höjden. Enligt Internationella energibyrån gick 40 procent av EU:s naturgasanvändning 2021 via ryska rörledningar, av vilka flera går genom Ukraina.

Invasionen av Ukraina blottade Europas påtagligt stora beroende av rysk naturgas och olja. Frågan Europas energisäkerhet lyftes långt upp på agendan i Bryssel.

Det är uppenbart att Europa måste bli mer självförsörjande på el. Inom EU skapas 20 procent av elen genom naturgas, vilket skapar ett stort beroende av Ryssland.

EU har en tydlig energipolitik fram till 2030: Att minska växthusgaserna med minst 40 procent jämfört med 1990 års nivåer. Att öka andelen förnybara energi i energiförbrukningen till en tredjedel och att öka energieffektiviteten med drygt 32 procent. För att nå målen har det öronmärkts stora belopp inom EU för gröna investeringar de närmaste åren.

En ambitiös plan som nu fått en turboladdning i och med invasionen av Ukraina. Nu påskyndas Europas energiomställning betydligt. EU-kommissionen föreslog i början på mars en djärv ny RepowerEU-plan för att göra Europa oberoende av rysk gas- och olja långt före 2030.

Ett antal europeiska länder påskyndar redan nu sin energiomställning. Tyskland har flyttat fram sin övergång genom att flytta fram sina planer på att vara 100 procent förnybara betydligt före 2030 och att inom två år vara betydligt mindre beroende av rysk gas- och olja.

Förnybar energisektorn har nu en stark medvind enligt flera fondförvaltare. Energieffektivisering kommer att växa snabbt, dels genom statsbidrag för investeringar i egen solenergi, dels i andra energieffektiviserade investeringsåtgärder som minskar energibehovet.

Även sol- och vindenergi har medvind genom att myndigheter i Europa kommer att lätta och korta ner tillståndsprocessen för den här typen av investeringar. Det kommer att bidra med en stark tillväxt.

Ytterligare en stark faktor för den höga avkastningen för förnybara energifonder den senaste månaden präglades av klimatomställningsreformpaketet i USA, om hållbar energi som nu klubbats igenom i kongressen.

Det nya klimatomställningsreformpaketet har tagit 18 månader av förhandling för att få igenom. Och det klubbades igenom med minsta möjliga marginal. Det innehåller en miljösatsning om 369 miljarder dollar, den största satsningen någonsin på förnybar energi i USA.

Reformen kommer det att leda till stora utsläppsminskningar. Man vill göra det lättare för delstater och städer att satsa på förnybar energi genom att sänka investeringskostnader genom bland annat skattelättnader. Det innebär stora satsningar på solkraft, vindkraft och andra hållbara alternativ samt fortsatt elektrifiering av transportsektorn.

Med stora satsningar på förnybar energi på båda sidor Atlanten i ryggen har förnybara energifonder seglat upp som en av årets få fondvinnare.

Det senaste kvartalet har branschfonden; Ny energi i genomsnitt stigit närmare 24 procent, vilket gör dem till bäst presterande fondkategori. Det är en stor kontrast mot fjolåret då sektorn hörde till de stora underpresterarna.

Fond 3 mån i år 1 år
BNP Paribas Energy Transition 39,9% −4% -17
Storebrand Renewable Energy A2 37,0% 25% -
DNB Fund Renewable Energy retail A 19,7% 3% 6%
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 17,3% 6% 3%
Schroder ISF Glbl Engy Tnstn A Acc USD 16,7% 9% 7%
Swedbank Robur Transition Energy A 16,1% 4% 0%
RobecoSAM Smart Energy Eqs D EUR 15,2% −4% 4%
Pictet-Clean Energy R USD 12,0% −8% -1%
Invesco Energy Trnstn Fd A Acc 10,4% −4% -8%
BGF Sustainable Energy A2 8,9% −7% -1%
Allianz Smart Energy AT USD 8,4% −3% -5
S&P Global Energy index 38,8% 24% 17%
Branschfonder; Ny Energi 23,8% 5% 2%
Källa:Morningstar den 10 augusti 2022      

 

Branschfonden ny energi är smal och omfattar i Avanzas fondutbud 11 fonder. Två av fonderna sticker ut med en avkastning på minst 37 procent.

Kvartalets bästa fond är BNP Paribas Energy Transition C C fond. Fondens fokus är att investera i bolag som bidrar till att minska utsläpp av koldioxid från fossil energi. Fonden fick sin nuvarande inriktning i september 2019 och investerar i huvudsak i förnybar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter och hållbara transporter.

Det är värt att notera att under pandemiåret 2020 var det årets bästa fond med en avkastning på hela 154 procent. Det var ett år då vinnarlistan till stor del bestod av branschfonder inom ny energi.

Kvartalets avkastning landar på knappt 40 procent. Men trots det starka kvartalet är årets avkastning fortfarande på minus.

Drygt 54 procent av fonden utgörs av amerikanska bolag följt av kinesiska bolag med 14 procent. Över en tredjedel av fonden är investerad i teknikbolag med fokus på halvledare. Näst största sektor är industribolag.  Huvuddelen av investeringarna utgörs av medelstora tillväxtbolag.

Kinesiska NYSE-noterade Daqo New Energy som tillverkar polysilikon och kiselplattoro för solenergiindustrin är fondens största innehav på 10 procent. Uppgången det senaste kvartalet är är närmare 80 procent.

Amerikanska energispecialisten Sunnova Energy är fondens näst största innehav och aktien är nästa fördubblat sitt värde det senaste kvartalet.

Storebrand Renewable Energy A2 är listans andra högavkastare på 37 procent. Kvartalsavkastningen fick fondens årsavkastning att nå hela 25 procent vilket gör den till klassledare i år. Fonden förvaltas av Phillip Ripman sedan juni 2020 och investerar inom solenergi, vindkraft, väte och vattenkraft.

Phillip Ripman förvaltar även fonden Storebrand Global Solutions.

Fonden består till 72 procent av små- och medelstora bolag, vilket är betydligt mer än jämförelseindex och kategorisnittet av ny energi. Tekniksektorn dominerar på 45 procent , följt av industrisektorn på 30 procent. Fondens klart största undersektorer är halvledarsektorn på 41 procent.

Fondens 10 största innehaven väger 40 procent. USA väger 46 procent och kinesiska bolag 18 procent.

Det största innehavet är a noterade amerikanska Enphase Energy på drygt 6 procent. Enphase Energy gör halvledarbaserade mikroinverteringssystem, energilagringssystem och mjukvara för energiövervakning. Inverteringssystemen omvandlar likström till växelström för att solenergin ska gå att använda.  Enphase-aktien har rusat hela 117 procent det senaste kvartalet.

Israeliska solenergijätten Solaredge Technologies är fondens näst största innehav på 5,4 procent. Aktien har stigit med 50 procent under kvartalet.

SolarEdge Technologies tillhandahåller optimeringsapparater, växelriktare och övervakningsutrustning. Drygt 40 procent av Solaredges omsättning genereras i USA. EU totalt står för drygt 30 procent av omsättningen. Särskilt stor är omsättningen i Nederländerna.

Värt att noter är att de resterande fondernas avkastning inte lyckat klå vare sig fondkategorisnittets avkastning eller jämförelseindex S&P Global Energy index.

 

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -