"Jag tycker Hexagon ser bra ut"

Fonder För ett år sedan träffade min kollega Pär Ståhl förvaltaren Roger Hedberg som sköter Cliens Sverige. Redan då pratade Roger om hur han vill ha en portföljsammansättning som klarar sig bra både i en sjunkande och stigande marknad. Jag har nu träffat Roger igen för att höra hans tankar kring året och vad han vill äga under 2023.

Roger Hedberg

Roger Hedberg har förvaltat Cliens Sverige sedan årsskiftet 2018/19 och sedan dess har fonden avkastat cirka 99 procent (per sista november) vilket är mest bland samtliga Sverigefonder. Six Return Index som är fondens jämförelseindex har under samma tidsperiod gått cirka 73 procent (per sista november).

Förra året blev Cliens Sverige utsedd till Årets Sverigefond både av Privata Affärer och Fondmarknaden.se. Även mätt på året har fonden slagit sitt jämförelseindex och med en av de högsta Sharpekvoterna bland Sverigefonderna senaste tre åren har fonden levererat en bra riskjusterad avkastning.

Hur ser du på börsåret 2022?

"Vi hade tre väldigt starka börsår bakom oss och 2022 har varit ett annorlunda börsår. Många börsår är väldigt volatila men 2022 har varit extra volatilt, även i en historisk kontext. Jämfört med de senaste åren är det också helt andra typer av bolag som har premierats i år. Det har varit ett skifte från tillväxt och kvalitetsbolag till lägre värderade bolag som självklart påverkats mycket av ränteutvecklingen och en ändrad syn på avkastningskravet i marknaden. Krigsutbrottet i Ukraina, den höga inflation och även tillväxtutsikterna har varit stora fokusområden som präglat svängningarna på marknaden."

"Jag är lite förvånad över att höstens starka återhämtning drivits av några av de mest konjunkturkänsliga bolagen på börsen. Det förvånar mig givet hur svag utveckling vi har på ledande konjunkturindikatorer. Vi har en makromiljö som pekar mot en tydlig försämring av konjunkturen samtidigt som marknaden handlar upp bolag som Sandvik, Trelleborg och Hexpol som alla är beroende av en stark konjunktur."

Vilka har varit de bästa bidragsgivarna i fonden under året?

"Astra Zeneca har varit ett stort innehav i fonden under flera år och även den aktie som varit största positiva bidraget i år. Jag tycker aktiens utveckling är rimlig sett till operationella prestationen från bolaget. Vinsten är upp 50 procent i år och de har ett ganska stort antal produkter i relativt tidig tillväxtfas som också utvecklas väl. De har dessutom presenterat ett antal positiva forskningsresultat som har gynnat aktien."

"10 procent av fonden får vara exponerad utanför Sverige och under året har även Novo Nordisk utvecklats väl. Under slutet på förra året och början av detta år ökade jag upp min exponering i banksektorn. I sektorn äger jag främst SEB och Nordea och en relativt stor exponering mot banker har självklart bidragit under året. Även här har avkastningen backats upp av en förbättrad resultatutveckling i bolagen."

Hur ser investeringsprocessen ut?

"Jag delar in investeringsprocessen i två delar. Det ena handlar om bolagsvalen och det andra handlar om portföljhanteringen. När det gäller bolagsvalen letar jag efter bolag som har särskilt god vinstprofil. Jag är övertygad om att vinsttillväxten driver avkastningen över tid. Jag vill ha kvalitetsbolag med beprövad tillväxt, lönsamhetsprofil, starka marknadspositioner och bra ledning. Det ligger till grund för hur portföljen konstrueras. Den mesta tiden läggs på att analysera och hitta de rätta bolagen och träffa företagsledningar regelbundet."

"Jag är också aktiv när det gäller innehaven. Jag tittar mycket på värdering och prissättningen i marknaden. Aktiemarknaden är en väldigt volatil marknadsplats, det skapar stora felprissättningar från tid till annan. Som aktiv förvaltare har jag möjlighet att utnyttja det."

Har du gjort några större förändringar under året?

"Sett över hela året är den enskilt största försäljningen Skistar som jag avyttrade i våras. Skistar var en pandemivinnare och i grund och botten ett väldigt bra bolag med en stark marknadsposition. De har gjort flera bra saker under pandemiåren och bokningsläget har varit bra. Värderingen blev dock väldigt hög och multipeln steg från 16 gånger rörelsevinsten till 26 gånger rörelsevinsten och då tyckte jag att det var fullvärderat."

"Största nettoköpet under året har varit Assa Abloy. Det är ett kvalitetsbolag som har bevisat sig över åren. Assa är ett bolag som kommer ha möjlighet att behålla prishöjningarna de gjort för att kompensera för kostnadsökningarna. De kommer förmodligen fortsätta höja priserna och när kostnadstrycket minskar blir det avgörande om du kan ligga kvar med dina prishöjningar och på så sätt förbättra vinstmarginalerna. Det tror jag blir fallet för Assa."

Hur ser du på 2023?

"En viktig egenskap att titta på inför 2023 är vilken förmåga bolagen har att behålla och höja priserna. Jag tror även att vi kommer se en svagare konjunktur och jag är därför ganska försiktig med de mer konjunkturkänsliga bolagen just nu. Jag försöker istället att hitta bolag som inte korrelerar för mycket med konjunkturcykeln."

"Vi köpte exempelvis Bonesupport i somras som är ett litet medicinteknikbolag. I maj fick de godkänt av amerikanska FDA för sin produkt Cerament G mot skelettskador. Produkten lanserades i USA under fjärde kvartalet, lyckas de med lanseringen tror jag att bolaget kommer kunna uppnå en exceptionellt stark tillväxt under många år framåt."

"Jag tycker även Hexagon ser bra ut. Deras försäljning rider på många strukturella trender som kommer finnas där i princip oavsett konjunkturutsikterna. De har produkter för att utveckla mobiliteten i samhället vilket är en jättetrend. De är även exponerade mot urbaniseringen, digitaliseringen och automatiseringen av tillverkningsprocesser. Servicedelen och eftermarknad är cirka 60 procent av deras intäkter och i den delen är väldigt stor del av intäkterna återkommande vilket jag gillar. Det skapar en stabilitet i både intäkter och marginaler över tid."

Tio största innehaven Cliens Sverige

 

Investor B

8,6

Assa Abloy

6,9

Hexagon

6,1

Atlas Copco B

5,7

Nordea Bank

5,0

Nibe

4,3

SEB

4,3

Addtech

4,0

ABB

3,8

Volvo B

3,7

Innehav per 22-11-30, källa: Cliens

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -