Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan med en svag nedgång på 0.34 procent. Indexet testar och har under den senaste månaden testat 806-punktersnivån vid flera tillfällen. På uppsidan har vi 826 punkter att förhålla oss till närmast. Den övergripande tekniska bilden präglas fortsatt av en negativ trendbild på medellång sikt. På kort sikt är trenden starkt stigande.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 47. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 38. Vi har därmed i dagsläget i stort sett jämvikt mellan optimister och pesimister på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 467 köp och 139 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 77 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt neutral på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

Fokus på nyårseffekter:

Vi är inne i säsongen där vi positionerar oss för potentiella nyårseffekter. Historiskt sett har låglikvida och högvolatila förloraraktier utvecklats starkt under perioden från mitten av december till en bit in i januari. Risken är hög i sådana aktier, men alla insiderköp och/eller positiva kortsiktiga tekniska analyser kommer att betraktas som riskreducerande faktorer.

 

IT-infrastrukturbolaget Transtema Group som levererar nätverks- och kommunikationslösningar ser tekniskt intressant ut. Kursen har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt och på kort sikt har det bildats en stigande trendkanal där kursen har brutit upp genom trendtaket. Den senste tiden har kursen stigit på en ökande handelsvolym vilket indikerar att investerarna blivit mer positiva. Det ger en positiv volymbalans som bekräftar trendbrottet.

Stöd återfinns runt 28.70 kronor och motstånd vid cirka 35.00 kronor där ett brott upp genom 35.00 kronor kommer vara en stark köpsignal. Aktien har ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras.

Transtema Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en kort- till medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Industrikoncernen VBG Group B ser tekniskt positiv ut. Sedan bottennoteringen i juli i år har investerarna valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget, vilket har resulterat i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Nyligen identifierades även köpsignaler från bland annat en en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som ger signal om vidare uppgång. Just nu är det är det även en rektangelformation (REC) som är under utveckling mellan 122 kronor och 145 kronor. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Kursen har brutit upp genom motståndet vid cirka 137 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå och vidare uppgång är därmed signalerad. Motstånd återfinns runt 190 kronor så potensiell uppsida är stor.

VBG Group B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en kort- till medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Investtechs trendalgoritm har identifierat en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt till telekombolaget Tele2 B. Det är ett resultat av att investerare har valt att sälja sig ur aktien till lägre kurser och statistiskt har aktier i fallande trender underpresterat enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har stöd vid cirka 87.00 kronor och motstånd vid cirka 105 kronor. En negativ volymbalans indikerar att omsättningen/handelsvolymen i aktien varit högre på nedgångsdagar och lägre på uppgångsdagar en längre tid. Det bekräftar den negativa trendbilden.

Tele2 B är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Trendbrott - i trendriktningen

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du värdera att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtech har också undersökt vad som hänt efter att trenden brutits genom att analysera kursutvecklingen efter att aktier på de nordiska börserna brutit trendkanaler på medellångsiktig kursgraf. Resultaten visar bland annat att aktier som brutit upp en stigande trendkanal i genomsnitt har fortsatt uppåt, och det i en högre takt än tidigare. Motsvarande har aktier som brutit ned från fallande trendkanaler presterat klart sämre än aktier inne i fallande trendkanaler.

Diagrammet visar att aktier med som brutit upp från stigande trendkanaler (blått diagram) tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier som brutit ned från fallande trendkanaler (rött diagram) tenderat att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om trendbrott här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -