Faktorerna som avgör guldpriset

Marknadskommentar Inflationen, de globala centralbankerna och djupet på lågkonjunkturen är de viktigaste faktorerna för guldprisets utveckling under 2023. Det skriver den brittiska intresseorganisationen World Gold Council.

Guldpriset som sätts i US dollar steg marginellt under 2022. Det gjorde tillgångsslaget till det tredje bästa under fjolåret. Guldet hörde till de tre tillgångsslagen som orkade med positiv avkastning under det turbulenta fjolåret, enligt den amerikanska investmentbanken Bofa Securities.

Under årets inledning har guldpriset hängt med i det positiva marknadsklimatet och stigit närmare tre procent.

World Gold Council ser både med- och motvindsfaktorer för guldprisets utveckling under 2023. Men två av tre scenarier är positiva för guldet.

Guld är både en konsumtionsvara och ett investeringstillgångsslag.

Makroekonomiskt finns det fyra huvudfaktorer som styr guldpriset. Makrofaktorerna styrs i sin tur av den ekonomiska utvecklingen, inflation, marknadsräntor, dollarn och alternativa investeringsalternativ.

Global ekonomisk tillväxt gynnar konsumtion och ökar efterfrågan på guldsmycken.

Ökad risk och osäkerhet gynnar guld som investering.

Stigande alternativkostnad är negativt för guldinvesteringar

Momentum och marknadssentiment kan både vara positivt och negativt för guldpriset

En mild lågkonjunktur och svagare resultat har historiskt sett varit positivt för guld. Och guldpriset brukar ha en positiv utveckling i recessionstider. Sämsta utfallet och störst utmaning för guld är om centralbankerna lyckas mjuklanda ekonomin.

Ytterligare försvagning av dollarn när inflationen avtar kan ge stöd för guldpriset. Guldpriset har historiskt utvecklats bra det närmaste året efter dollarn nått rekordnivåer mätt som Dollarindex DXY. Dollarn har stärkts under närmare två års tid och backat sedan rekordnoteringen den 28 september då börsuppgången tog fart.

Guldpriset har historiskt haft ett högre samband med tioårsräntans utveckling än korträntans utveckling.

Långsiktiga obligationsräntor kommer sannolikt att förbli fortsatt höga, men vid nuvarande nivåer ser man inga stora problem för guld. Men fortsätter obligationsräntorna stiga är det sannolikt inte gynnsamt för guldet. Det mest gynnsamma för guldet vore att långa obligationsräntorna sjunker.

För korta räntor som sätts av Fed är en räntetopp på 4,5 procent och räntesänkningar under senhösten det bästa utfallet för guldet. Det tuffaste kortränteklimatet för guldet blir om Fed fortsätter med räntehöjningarna till 5,5 procent med mindre räntesänkningar på sikt.

Inflationens utveckling spelar en stor roll för guldet. En fortsatt osäkerhet om inflationens utveckling är bästa scenariot för guldet. Sämsta utfallet är en halverad inflationstakt.

De globala börsernas utveckling spelar roll för efterfrågan på guld. En fortsatt stökig börs med ny börsbotten talar för ett fortsatt gynnsamt guldklimat. Sämst för guldet är ett positivare börsklimat med aktier i fokus.

Den kinesiska ekonomiska tillväxten är en joker i leken. Lyckas kinesiska myndigheter stödja den pressade fastighetsmarknaden tillsammans med återöppningen bör det skapa ökad kinesisk tillväxt som spiller över på stigande guldefterfrågan.

Press på råvaror på grund av en sjunkande ekonomisk tillväxt kommer sannolikt att ge motvind även för guld.

I dagsläget är det mycket geopolitiska spänningar; invasionen av Ukraina, spänningar mellan Kina och Taiwan, Nordkoreas raket- och kärnvapentest. Geopolitiska spänningar som fortsätter att göra guld till en värdefull riskförsäkring.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -