Svårnavigerad terräng för stålaktien

Aktieanalys Är SSAB-aktien vrålbillig, eller är det en värdefälla som kommer att slå igen när vinsterna krymper de närmaste åren? Stålbolaget hör till börsens mest svårbedömda aktier.

Aktievärderingar kan vara luriga. En aktie eller en börs kan i vissa humör- och konjunkturlägen vara glödhet bland investerarna trots att vinsterna värderas skyhögt. Vid en annan tidpunkt är samma placerare tveksamma trots att det går att köpa bolaget för bara några gånger den faktiska vinstnivån.

SSAB är ett intressant exempel på det senare. Nedan har vi gjort ett urval med intressanta nyckeltal för stålbolagets senaste 12-månadersperiod.

-Omsättningstillväxt: 47%

-Rörelsemarginal: 26%

-Avkastning på eget kapital: 29%

-Nettokassa: 8,7 miljarder kronor

-Nettovinst: 24,6 miljarder kronor

-Vinst per aktie: 23,9 kronor

Urstarka siffror och med utgångspunkt från att hela Stockholmsbörsen över tid brukar ligga på ett p/e-tal kring 15, och att nuvarande tillväxt och marginal hos SSAB är i världsklass, framstår det initialt som en gåta att aktiekursen bara ligger kring 58 kronor. P/e-talet baserat på den faktiska vinsten hamnar därmed på ultralåga 2,4.

Direktavkastningen vittnar också om ett speciellt värderingsläge. Bara utdelningarna som väntas komma de närmaste tre åren, för verksamhetsåren 2022, 2023 och 2024, summerar till närmare 15 kronor om analytikernas snittprognoser slår in. Dessa tre års utdelningar motsvarar tillsammans mer än en fjärdedel av dagens aktiekurs.

Så vad är problemet?

I grunden är det att ingen på aktiemarknaden tror att nuvarande vinstnivå är i närheten av att vara uthållig. Tar man ett genomsnitt på de senast tio årens rörelsemarginal hamnar den exempelvis kring 6 procent, och då är snittet kraftigt uppdrivet av de senaste två årens onormalt höga nivåer.

Och vänder vi blicken framåt så är det en snabb återgång mot mer traditionella nivåer som väntar, enligt analytikerkåren. Med krympande intäkter på 18 procent i år och 9 procent nästa år räknar de med att rörelsemarginalen faller ned till 9 procent i år och 7 procent nästa år.

 

SSAB 2021A 2022E 2023E 2024E
Omsättning, Mkr 95891 127068 104538 94758
Rörelsemarginal % 19,6 23,2 9,1 7,2
Vinst/aktie, sek 14,2 22,1 6,9 5,6
Utdelning/aktie, sek 5,3 8,5 3,5 2,4
Källa: S&P Global        

 

Med vinstraset följer också en snabb multipeluppgång till mer normala, om än låga, p/e-tal på 8 i år och 10 nästa år.

Även bolaget pekar på stor osäkerhet om framtiden, men innan vi går in på det kan en snabbintroduktion av själva verksamheten vara på sin plats.

Dagens SSAB består av tre ståltillverkande divisioner – SSAB Special Steels, SSAB Europe och SSAB Americas – samt de helägda dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction. En del av produktflödena rör sig mellan divisionerna men grovt kan sägas att tillverkning och försäljning av nischprodukter, som seghärdade stål och varmvalsade höghållfasta stål, samt mer standardiserade produkter som tunnplåt och rör hör hemma i ståltillverkningsdivisionerna.

Tibnor fungerar å sin sida som en distributör med både SSAB:s och andra tillverkares produkter i sortimentet medan Rukki Construction säljer och producerar bygg- och konstruktionslösningar.

Utsikterna framåt är som sagt osäkra, om än lite olika för de olika delarna. SSAB pekar i senaste rapporten ut Europa som en svag marknad inför slutet på 2022 samtidigt som underhållsstopp hämmar Special Steels. En röd tråd som går genom de olika delarna är också att byggmarknaden bromsar in ordentligt.

Prisrallyt under pandemin har samtidigt kommit av sig och alla divisionerna går mot att realisera lägre prisnivåer under fjärde kvartalet.

Lägre priser och bromsande efterfrågan kommer att leda till rejält krympande vinster, som redan nämnts, och det är sällan en bra miljö för en aktie. Trots det så har aktiekursen gått starkt efter att den bottnade i somras.

Ett befarat vinstras har rullats framåt och stark intjäning har hållit aktien under armarna. Hela 2022 slutade med en uppgång på 19 procent för B-aktien. Liksom övriga börsen har även 2023 startat bra.

Som om det inte vore svårt nog att sätta rätt pris på SSAB med utgångspunkt från konjunktur- och vinstprognoser i närtid måste man även kasta in den långsiktiga gröna omvandling som bolaget står inför i ekvationen. Målet är att bli världens första stålföretag som levererar järnmalmsbaserat fossilfritt stål 2026 och för att lyckas har man gått ihop med LKAB och Vattenfall i det omskrivna Hybrit-projektet.

Samtidigt kommer man att bygga om sitt nordiska produktionssystem de kommande åren där masugnar ska ersättas av elektriska ljusbågsugnar och koldioxidutsläppen ska närma sig noll redan år 2030. Massiva investeringar på omkring 45 miljarder kronor väntar, men också en grönare och mer effektiv produktion när omställningen är klar.

Att värdera utfallet av den kommande förvandlingen med någon slags precision är ett nästan omöjligt projekt. Lyckas SSAB på allvar med att bli en grön föregångare så stärks varumärket, produkterna kan prissättas högre och aktien kan locka till sig nya typer av investerare.

Men man är inte ensamma om att vilja bli det gröna stålets pionjär och i en extremt kapitalintensiv industri, som också är tydligt konjunkturkänslig, kommer missräkningar och felinvesteringar att bli kostsamma. Att bedöma tillgången och priset på helt avgörande insatsvaror som fossilfri el och vätgas flera år bort är bara ett exempel på de stora osäkerhetsfaktorerna.  

Mer kortsiktigt är en befarad recession där många viktiga kundgrupper bromsar in samtidigt, tillsammans med stålpriser som faller tillbaka, det stora osäkerhetsmomentet. Att SSAB går in i 2023 med en stark kassa och förväntningar som redan tar hänsyn till ett stort vinstfall gör visserligen att aktien kan komma att stå emot en lågkonjunktur ovanligt bra.

Stå emot är en sak, men att satsa på att aktien fortsätter klättra i år tycker vi däremot känns vågat givet all osäkerhet och givet den negativa vinsttrenden de kommande två åren. En option på att SSAB blir synonymt med det gröna stålet på sikt, låg värdering och bra direktavkastning baserat på nuvarande intjäning till trots så nappar vi inte fullt ut.

Vi ställer vi oss avvaktande till aktien just nu.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
SSAB B Neutral 58,88 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -