Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) hade en positiv utveckling under måndagen och stängde på 833 punkter. Det motsvarar en uppgång på 2.44 procent och indexet har inte varit högre än sedan juni 2022. Det var den femte dagen i rad indexet steg och den senaste veckan har indexet stigit hela 6.65 procent. Indexet har rört sig i huvudsak horisontellt senaste tiden, mellan stödet vid 776 punkter och motstånden vid 826 punkter. Med gårdagens uppgång har kursen brutit upp genom motståndet vid cirka 826 punkter samt fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar en fortsatt uppgång. 826 punkter har därmed ombildats till en ny stödnivå medan 910 punkter utgör närmaste motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 53. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 45. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på kort och medellång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 409 köp och 95 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

Specialpappersproducenten Nordic Paper Holding AB är ett tekniskt intressant köpcase. Kursen återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt då investerarna har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Kursen har stöd vid cirka 33.60 kronor och motstånd vid cirka 37.30 kronor. Brott på en av dessa nivåer signalerar vidare utveckling.

Nordic Paper Holding AB är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). 

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Tillverkningsbolaget Concentric ser tekniskt positiv ut. Kursen har brutit upp genom taket i en närmast horisontell trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan och att det finns ett överskott av köpare.

Den 9 januari 2023 identifierades även en köpsignal från en rektangelformation (REC grön pil) där formationen signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning. Brott upp genom motståndet vid 216 kronor kommer stärka den tekniska bilden ytterligare. Vid reaktioner tillbaka återfinns stöd vid 185 kronor.

Concentric är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Bioteknikbolaget Immunovia ser tekniskt negativ ut på kursdiagrammen för kort- medellång- och lång sikt. Om vi fokuserar på det medellånga kursdiagrammet här intill så ser vi att investerare under de senaste året har sålt aktier till lägre och lägre nivåer. Aktiekursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal och det signalerar ökande pessimism bland investerare. Investtechs forskningsresultat på aktier i fallande trender indikerar fortsatt nedgång.

Aktien gav säljsignal från en rektangelformation (REC röd pil) som ger signal om vidare nedgång. Kursen har även brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 28.00-29.00 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Aktien har ett starkt negativt momentum och ytterligare nedgång indikeras.

Immunovia är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

 

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -