Två aktier för renare industriluft

Aktier Välskötta börsbolag med ESG-stämpel har ofta höga multiplar. Nederman och Absolent Air Care Group som säljer produkter och tjänster inom industriell luftrening kan klassas som välskötta bolag inom miljöteknik och rider på flertalet starka trender. Räcker det för att försvara värderingarna?

Stockholmsbörsen har flertalet bolag som på olika sätt gynnas av ett ökat fokus på hållbarhet, miljö och digitalisering. I takt med att dessa typer av investeringar blivit allt mer populära bland investerarkollektivet har även prislapparna på aktierna dragit iväg. När vi nu går mot en period med högre räntor och eventuellt lägre investeringstakt inom industrin är det lämpligt att fundera kring vilka av dessa trender som bolagen kan fortsätta kapitalisera på.

Absolent Air Care Group grundades 1993 i Lidköping och var då främst inriktade rening av oljedimma. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen 2014 av det välkända investmentbolaget Melker Schörling AB och har sedan dess levererat fenomenal avkastning till aktieägarna. Idag är börsvärdet cirka 4,5 miljarder kronor och Melker Schörling AB (via Mexab Industri) är fortfarande kvar som största ägare med 55 procent av rösterna och kapitalet.

Absolents försäljning sker i totalt 60 länder under 11 olika varumärken. Under 2021 var den totala omsättningen cirka 1,3 miljarder kronor. Drygt 50 procent av försäljningen sker inom EMEA (Europe, Middle East and Africa), cirka 30 procent i Syd- och Nordamerika och resterande delen i Asien.

Verksamheten delas upp i de två huvudsegmenten Industrial och Commercial Kitchen där majoriteten av intäkterna kommer från Industrial. Inom Industrial utvecklar och säljs avancerade luftreningsfilter till en rad olika industrier. Med hjälp av Absolents produkter kan kunderna rena luften från farliga partiklar och gaser som uppstår vid exempelvis pressgjutning och svetsning. Slutkunderna finns i bland annat flyg-, fordons och livsmedelsindustrin och på kundlistan finns många kända bolag som Caterpillar, Boeing och SKF. Inom Commercial Kitchen utvecklar och säljer Absolent olika ventilationslösningar för professionella storkök.

Nederman har betydligt längre historik och grundades i Helsingborg 1944 av Philip Nederman. Bolaget var redan då fokuserade på luftrening av industrier för att skydda industriarbetare mot farliga partiklar som uppstod i samband med tillverkning. Efter en kort vända på Stockholmsbörsen mellan åren 1983 och 1985 noterades Nederman av EQT på Stockholmsbörsen under 2007, strax innan finanskrisen. Precis som Absolent har Nederman-aktien haft en bra kursutveckling sedan noteringen och börsvärdet uppgår till nästan 6 miljarder kronor. Även Nederman har ett känt investmentbolag i form av Latour som största ägare med cirka 30 procent av kapitalet.

Nederman bedriver idag försäljning i totalt 50 länder under 9 olika varumärken och är uppdelad i fyra affärssegment. De två största segmenten är Extraction & Filtration Technology och Process Technology som tillsammans står för cirka 75 av Nedermans försäljningen. Under 2021 var den totala nettoomsättningen för Nederman drygt 4 miljarder kronor.

Nedermans försäljning sker främst i EMEA (Europe Middle East and Africa) som står för cirka 45 procent av försäljningen, följt av Syd- och Nordamerika med 30 procent av försäljningen och Asien med cirka 20 procent.

Marknaden för industriell luftrening är fragmenterad och både Nederman och Absolent har växt genom flertalet förvärv.

Drivande faktorer

När allt fler industrier digitaliseras ökar inslaget av elektroniska komponenter. Det innebär att luftreningen blir allt mer verksamhetskritiskt då de elektroniska komponenterna är känsliga för damm och andra partiklar. Digitaliseringen av industrin har också skapat förutsättningar för både Absolent och Nederman att bredda sitt erbjudande till mer avancerade och uppkopplade produkter vilket underlättar för kunderna att mäta och kontrollera luftföroreningar.

Coronapandemin var en påminnelse av vikten med fungerande logistikkedjor och utmaningarna med produktionen långt ifrån kunderna. När allt fler bolag ser över det geografiska läget för sin produktion skapar det eventuellt en utökad byggnation av fabriker. Även de regulatoriska kraven gällande arbetsmiljö och utsläpp förväntas fortsätta öka kommande åren och driva på efterfrågan på luftrening inom industrin.

Pandemin

Pandemin skapade stora störningar i produktion och distribution vilket drabbade både Absolent och Nederman. Detta i kombinationen med mer avvaktande investeringar inom industrin gav genomslag i båda bolagens nettoomsättning och marginaler under 2020.

Jämfört med 2019 sjönk nettoomsättningen under 2020 med 15 procent för Nederman. Samtidigt föll rörelsemarginalen från 8 till 6 procent under 2020. För Absolent var utvecklingen liknande gällande nettoomsättningen som sjönk med 14 procent. Rörelsemarginalen påverkades dock betydligt och gick från 15 till 5,5 procent. Båda bolagen har dock visat att de har lyckats återhämta sig efter pandemin och att utbrottets karaktär var av engångseffekt.

Rörelsemarginaler

I tredje kvartalet 2022 rapporterade Nederman en rörelsemarginal på 9,9 procent. På rullande tolv månader hamnade rörelsemarginalen på 9,8 procent vilket är sämre än helåret 2021 men en väsentlig förbättring sedan pandemin.

I tredje kvartalet 2022 rapporterade Absolent en rörelsemarginal om nästan 18 procent. På rullande tolv månader hamnade rörelsemarginalen på 15,7 procent vilket är bättre än helåret 2021.

Tillväxt

I senaste kvartalsrapporterna har både Nederman och Absolent påvisat bra omsättningstillväxt. I tredje kvartalet 2022 uppgick Nedermans valutajusterade omsättningstillväxt till 23 procent. Exklusive förvärv var omsättningstillväxten 15 procent jämfört med motsvarande period i fjol, vilket är i linje med den organiska omsättningstillväxten för de tre första kvartalen under 2022.

I tredje kvartalet 2022 rapporterade Absolent en omsättningstillväxt om 28 procent. Under de tre första kvartalen gjordes 2022 gjordes inga kompletterande förvärv samtidigt som valutan påverkade marginellt. För förra årets tre första kvartal var tillväxten 32 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Värdering

På rullande 12 månader (Q3 22) rapporterade Nederman en vinst om 9 kronor per aktie vilket ger ett P/e-tal på 18. Absolents vinst på rullande tolv månader (Q3 22) var 13 kronor per aktie vilket ger ett P/e-tal på cirka 30.

Nederman

2018

2019

2020

2021

R12

23E

Nettoomsättning

3553

4307

3674

4041

4815

5300

Rörelsemarginal, %

8,3

8

6

11,4

9,8

10

Resultat per aktie, SEK

5,79

6,43

3,15

8,7

9,18

10,4

Absolent

2018*

2019*

2020

2021

R12

23E

Nettoomsättning

643

1038

895

1029

1 271

1460

Rörelsemarginal, %

20,5

15,6

5,5

12,8

15,7

15

Resultat per aktie, SEK

8,61

6,54

2,06

8,68

12,84

14,8

Källa: Årsredovisningar/Placera

Ovan är en enklare skiss utifrån bolagets rapporterade siffror på rullande tolv månader. Gör vi ett antagande om att Nederman växer nettoomsättningen 10 procent och bibehåller en rörelsemarginal på 10 procent hamnar vinsten på drygt 10 kronor per aktie. Vid ett sådant scenario sjunker P/e-talet till 16.

För Absolent som visat på en högre historisk tillväxttakt skissar vi istället på en omsättningstillväxt om 15 procent och en rörelsemarginal om 15 procent. Vinsten per aktie hamnar då på 15 kronor och P/e-talet på 26.

Varken Nederman eller Absolent värderas på låga P/e-multiplar. Att värderingarna är i det högre intervallet är inte särskilt förvånande sett till bolagens historiska vinstutveckling och nisch. Framåt finns det fortfarande mycket som talar för både Nederman och Absolent, även om de båda har ett beroende av investeringsviljan i industrin vilket är något oroande.

Trots en oro kring minskad investeringsvilja inom industrin är många av de drivande framtida faktorerna starka och kan ge bra genomslag i bolagens vinstutveckling framöver, vilket gör båda aktierna intressanta. Med liknande huvudägare, strukturella trender och karaktär platsar Nederman in som favoriten med en lägre prislapp i relation till vinsten.

Likviditeten i båda aktierna är dock bedrövlig vilket är värt att med sig vid en eventuell investering.

* Jämförelseåren 2019 och 2018 redovisas enligt tidigare redovisningsprinciper (K3) medan 2021 och 2020 redovisas i enlighet med nuvarande redovisningsprinciper (IFRS).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -