Baktungt år håller tillbaka Arjo

Rapportkommentar Medicinteknikbolaget Arjos bokslut nådde inte riktigt upp till förväntningarna. 2023 ska bli bättre enligt bolaget, men vågar marknaden lita på den baktunga guidningen?

Getinge-avknoppningen Arjo med bland annat sjukvårdssängar, lyftar, pumpar och ultraljudsutrustning i sitt produktstall är ett av många bolag som uppvisar en tidstypisk pandemikurva på börsen. Från ohejdad optimism kring de positiva ekonomiska bieffekterna av det ökade vårdbehovet, till en brant nedförsbacke när verkligheten gjort sig påmind igen.

Rapportbesvikelser, sparåtgärder och sänkta prognoser har präglat hösten och när vi nu närmar oss treårsdagen av pandemiutbrottet i Europa kan konstateras att Arjos aktiekurs är tillbaka där den var för tre år sedan, trots en viss återhämtning i år.

Frågan är om onsdagens bokslut kan bidra till att få kursen att jobba sig uppåt igen. En del talar för det, men det kommer att kräva tålamod från investerarna.

Varken omsättningen eller det justerade rörelseresultatet i fjärde kvartalet nådde nämligen upp till analytikernas förhandstips, men till skillnad mot förra rapporten så var avvikelserna åtminstone små den här gången. Omsättningen var 1 procent lägre än väntat medan ebitda-resultatet kom in 2 procent under prognoserna.

Liksom tidigare hämmas Arjo av lägre uthyrningsvolymer inom intensivvården i USA och även brist på vårdpersonal har tyngt efterfrågan på utrustning. Övriga marknader tuffar på bra men den 9-procentiga nedgången i organisk tillväxt i Nordamerika slår igenom på hela koncernens siffror som landar i en nedgång på 2,2 procent i kvartalet.

Lönsamheten fortsätter också att vara under press från flera håll. Att USA går svagt är dåligt för marginalmixen samtidigt som högre logistik- och materialkostnader samt en allmän kostnadsinflation tär på bruttomarginalen, som backar från 46 till 41 procent i kvartalet.

När vd Joacim Lindoff blickar ut över 2023 ser han dock förbättringar på de flesta punkterna.

Att han guidar för en organisk omsättningstillväxt på 3-5 procent för helåret, vilket är i linje med de finansiella målen, är positivt efter ett 2022 där tillväxten helt uteblev. Kombinationen av prishöjningar motsvarande 1,5 procentenheters tillväxt, interna effektiviseringar och logistik- och energikostnader som planar ut eller faller ska samtidigt leda till en förbättrad marginal i år.

Det är också vad analytikerna hade räknat med inför rapporten. Att lönsamheten, mätt som ebitda-marginal, sedan klättrar vidare uppåt är konsensusuppfattningen men analytikerna vågar inte räkna med att den når målet om 23 procent från och med 2025.

 

Arjo 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 9070 9979 10596 11143 11756
Ebitda-marginal % 22,8 18,4 19,5 20,5 21,9
Vinst/aktie, sek 2,72 1,64 2,35 2,94 3,80
Utdelning/aktie, sek 1,15 0,85 1,05 1,30 1,50
Källa: Factset          

 

Efter några kvartal med besvikelser ligger bevisbördan nu på bolaget att infria sina förutsägelser för 2023. Men ett problem är att det kommer att dröja innan bevisen ligger på bordet. Guidningen för året är nämligen baktung och det är framför allt under andra halvåret som det på allvar ska börja synas förbättringar.

Lyfter man blicken bortom det så finns det tveklöst starka underliggande trender som talar för det Eslövsbördiga bolaget, vars namn är hämtat från grundaren Arne Johansson. En åldrande befolkning som kräver mer vård bidrar till att marknaden växer samtidigt som Arjo själva rör sig mot mer återkommande intäkter från uthyrning, service och förbrukningsvaror snarare än stora kapitalvaror.

Ambitionen är också att skruva affärsmodellen mot att sälja mer resultatbaserade lösningar framöver

Å andra sidan finns också ett stort beroende av politiska beslut när det kommer till vårdens efterfrågan. Hur den offentliga finansieringen av privat sjukvård är organiserad, vilka olika ersättningssystem som finns och vilka behandlingar som försäkringsbolagen subventionerar är frågor som tidvis kan avgöra efterfrågeläget mer än själva behovet från slutanvändarna.

Och som 2022 har visat så kan resultatet flaxa ganska rejält även om intäkterna ökar.  

Några stora prognosförändringar utlöser rapporten förmodligen inte och det innebär att värderingen nu motsvarar ett p/e-tal på 18 i år och 15 nästa år. Skulle man sedan hålla i tillväxten i linje med målet och även närma sig marginalmålet 2025 så blir vinstmultipeln riktigt attraktiv då den drar nedåt 11.

Potentialen finns där men 2025 är en evighet bort. Och då det dröjer ytterligare 1-2 kvartal innan bevisen finns där som kan klarlägga att 2023 faktiskt blir en vändpunkt ser vi snarare ett vänte- än ett köpläge i Arjo just nu.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -