Så kan du investera i guldbolag

Fondkommentar Guldet har inlett året bra och nått det högsta priset sedan april i fjol. Förutom att en guldinvestering hör hemma i en väldiversifierad fondportfölj finns det några intressanta trender som kan stärka guldpriset. Placera lyfter fram en intressant börshandlad fond med fokus på de största guldbolagen.

Guld och ädelmetaller har en historia av att vara en säker hamn när det är geopolitisk oro, stökigt på börserna och inflationsoron.

Ädelmetaller har återigen visat sig att vara bra som riskspridning i en fondportfölj, under fjolåret var guldet oförändrat mätt i US dollar, som är den valuta som guldet handlas i. Mätt i svenska kronor landade guldpriset däremot på en uppgång om närmare 16 procent. Det är en stor skillnad mot både aktier och obligationer som hade ett hemskt fjolår.

Guld är både en konsumtionsvara och ett tillgångsslag för investeringar. Juvel- och klockförsäljning där guldet har en framträdande roll gynnas av ekonomisk tillväxt.

Efterfrågan för guldet som investering kommer från de globala investerarna och inte minst från centralbanker som vill sprida riskerna i valutareserven. Även den snabbväxande ETF-industrin har en stor efterfrågan på guld när olika typer av börshandlade guldprodukter skapas.

Centralbankerna har agerat under det stökiga fjolåret. Efterfrågan på guld från världens centralbanker var den största på 55 år. De köpte totalt 1 136 ton guld, en betydande skillnad mot bottenåret 2021 då endast 450 ton köptes av världens centralbanker.

Guldpriset klarar sig normalt bra under perioder av geopolitisk oro, finansiell osäkerhet, stigande inflation och när räntorna faller. Eftersom guld inte genererar utdelningar av kapital blir det mindre attraktivt att äga när räntorna är höga. Ett sätt att kringgå det är att köpa noterade guldbolag.

Om nu räntorna är på väg att nå toppen, då brukar däremot fallande räntor var positivt och gynna guldprisets utveckling.

Tänk på att det går att investera i produkter som slaviskt följer utvecklingen för guldpriset. Ett annat sätt att få exponering mot guld är att investera i börsnoterade guldbolag.

Den stora skillnaden mot att investera i en guld- och ädelmetallfond som investerar i guldbolag i stället för att köpa underliggande tillgång mot guldpriset är att gruvbolag fungerar som en hävstång på ädelmetallpriset.

Gruvbolagens balansräkning och skuldsättningsgrad samt produktionskostnaden för att bryta ädelmetaller påverkar storleken på vinsten. Och vid uppgångar går oftast guld- och ädelmetallfonderna betydligt bättre och vice versa vid större guldprisfall. 

Vill du inte leta förnybara ädelmetallsbolag på de globala börserna själv, så finns det några börshandlade fonder med exponering mot underliggande index.

Jag har valt den börshandlade fonden VanEck Gold Miners UCITS ETF USD A med börskoden G2X och ISIN kod: IE00BQQP9F84. Det är en passiv fond som investerar efter NYSE Arca Gold Miners Index.

VanEck Gold Miners UCITS ETF USD såg dagens ljus redan 2006 och är den största och mest likvida av de börshandlade fonder som följer NYSE Arca Gold Miners Index.

NYSE Arca Gold Miners Index består av 50 bolag som är noterade på de globala börserna. Det beräknas av den amerikanska börsen NYSE Arca.

Indexet innehåller bolag som minst har 50 procent av intäkterna från guldbrytning eller liknande verksamhet. Det omfattar även bolag inom silverbrytning och bolag som är verksamma inom båda områden, vilket är ganska vanligt.

Indexet innehåller de största 50 bolagen mätt i börsvärde och likviditet. Indexet är börsvärdesviktat och det ombalanseras fyra gånger om året, den tredje fredagen vid varje kvartalsskifte.

Torontobörsen som är en av världens mest råvaru- och energitunga börser är hemvist åt 50 procent av fondkapitalet. USA utgör den näst största landet på drygt 18 procent, följt av Australien med 13 procent.

Fonden består av 57 procent stora bolag och 29 procent av medelstora bolag. Resterande del är små bolag. Indexet omfattar bolag både på utvecklade börser och tillväxtmarknaderna, vilket gör det till ett verkligen globalt guldindex.

De tio största innehaven i VanEck Gold Miners UCITS ETF USD A utgör precis som det underliggande indexet på 65 procent av fondens värde.

 

Tio största innehaven 
Bolag vikt i %
Newmont Corp 12,7
Barrick Gold 10,4
Franco-Nevada  8,4
Agnico Eagle Mines 7,7
Wheaton Precious Metals 6,2
Newcrest Mining 4,5
Norhtern Star Resources 4,1
Gold Fields 4,0
Zijin Mining Group 3,7
AngloGold Ashanti 3,5
Källa: VanEck 65,0

 

Fonden har störst exponering mot rena gruvbolag, men investerar även i royalty- och streamingbolag. Wheaton Precious Metals som är fondens femte största innehav räknas som ett av världens största streamingbolag.

Det är bolag som erbjuder rörelsekapital till andra gruvbolag som utvecklar ett projekt. Som betalning får royalty- och streamingbolaget andel av gruvbolagets framtida ädelmetallproduktion - till ett förutbestämt pris när avtalet träffas.

Royalty- och streamingbolagen påminner mycket om ett investmentbolag inom gruvsektorn utan egen produktion. Om det är stora svängningar i ädelmetallpriser kan de bli stora vinnare - eller förlorare.

Coloradobaserade Newmont Mining är världens största guldproducent och fondens största innehav på drygt 12 procent. Den kanadensiska guldproducenten Barrick Gold är fondens näst största innehav med en vikt på drygt 10 procen.

VanEck Gold Miners UCITS ETF USD A  
Avkastning % 3 år 23,2
Avkastning % i år 8,7
Risk % 3 år 39,8
Betyg* NA
Index NYSE Arca Gold Miners Index 
Handelskod: G2X
ISIN: IE00BQQP9F84
Avgift%/år 0,53
Rörlig avgift  nej
Replikering: Fysisk
Förvaltare: VanEck
* Morningstar har 5-gradig skala  
Källa: Morningstar 230131  

 

Värt att notera är att volatiliteten mätt som standardavvikelse är hög och landar på hela 40 procent. De stora svängningarna för fonderna gör att investering i ädelmetallfonder bör vara långsiktig, så man inte köper dyrt och säljer billig.

VanEck Gold Miners UCITS ETF USD A ger en bred exponering mot världens största guldbolag. Förvaltningsavgiften för VanEck Gold Miners UCITS ETF USD A är 0,53 procent. Det tillkommer courtage då en börshandlad fond handlas som en aktie över börsen och oftast en valutaväxlingsavgift.

Fonden förvaltas av den amerikanska kapitalförvaltaren VanEck med huvudkontor i New York. De har totalt 69 börshandlade fonder i sitt utbud och VanEck Gold Miners ETF är deras största mätt i förvaltat kapital.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -