Två fondtips för tillväxtmarknaderna

Fondanalys Tillväxtmarknaderna blir allt hetare hos de globala investerarna. Placera tipsar om två tillväxtmarknadsfonder för den långsiktige investeraren.

Flödet till finansiella tillgångar på tillväxtmarknaderna har varit överraskande starkt, med betydande nettoinflöde de sju senaste veckorna. Det finns flera anledningar bakom det ökade intresset för tillväxtmarknadsaktier. Men först får vi backa till oktober i fjol.

Artikeln kan du även lyssna på här. Prenumerera på Placera Analys där alla våra inlästa artiklar finns i poddformat.

Under fjolåret var intresset för kinesiska aktier iskallt fram till slutet på oktober och hade varit det under en lång period.

Det var negativt fokus på fastighetssektorn och den hårda covidstrategin. Nu har covidstrategin förändrats totalt och Kina öppnas nu upp i en snabb takt. Det kommer att ta ett kvartal innan det får fullt genomslag, men det har gjort att investerarna bytt fot och risksentiment är nu betydligt mer positivt.

Kina är en mycket viktig del för tillväxtmarknaderna. I MSCI Emerging Markets index utgör kinesiska aktier runt en tredjedel av det totala börsvärdet.

Men det finns andra faktorer. Tillväxtmarknaderna erbjuder en relativt hög tillväxt och i Asien finns en uppsjö av innovativa bolag inom teknik-, industri- och konsumtionssektorn. Och Latinamerikanska bolag bockar i flera boxar när det gäller viktiga insatsvaror för den globala energiomställningen.

Det finns flera starka argument för att långsiktigt vara investerad med viss del av kapitalet på tillväxtmarknaderna.

Över hälften av världsekonomin finns på tillväxtmarknaderna och de snabbast växande länderna hittar vi där. På tillväxtmarknaderna växer den konsumtionshungriga medelklassen snabbt. Och den största delen av befolkningen i världen lever just i en tillväxtmarknadsekonomi.

Att tillväxtmarknadsbörser har haft några tuffa år och inte hängt med övriga globala börser gör att de är historiskt billiga. Värderingen är låg och tillväxtmarknaderna har nu ett p/e-tal för nästa år på 12,1 mot världsindex 15,5. Även direktavkastningen på 3,2 procent mot 2,2 procent för globalt aktieindex ger tillväxtmarknaderna ytterligare en fördel.

För den som är långsiktig har Placera två fondval. En passivt förvaltad indexfond och aktivt förvaltad fond.

Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader förvaltas av duon Claus Vorm och Robert Næss sedan slutet på 2011. Tillsammans ansvarar de för Nordeas förvaltning av stabila aktier som uppgår till mer än 150 miljarder euro och omfattar flera fonder.

Claus Vorm och Robert Næss

Strategin startade 2005 och handlar om att investera i stabila bolag med bra intjäning som har en lägre risk än marknaden, men levererar en högre avkastning än marknaden. Fonden har en aktiv investeringsprocess med en kombination av en kvantitativ och en fundamental process.

Den kvantitativa delen screenar efter stabila bolag med vinsttillväxt som ger en låg risk. Det totala investeringsuniverset omfattar runt 3 000 bolag. Bolag som inte har fem års historik och för låg likviditet faller bort.

I nästa steg analyseras bolagen på flera historiska variabler som bolagens intjäning, rapporterad vinst, rörelseresultat, kassaflöde och utdelning. Värderingen är en annan viktig variabel, men de köper inte ett bolag bara för att det är billigt. 

Bolagen delas in i tre gruppen: Kvalitetsbolag som uppfyller kravet att ha minst två års vinsttillväxt, normala bolag som minsta har tre år med oförändrad eller svag tillväxt samt svaga bolag som har minst ett år med negativ tillväxt.

Efter det smalnar det investeringsbara universet ner till gruppen kvalitetsbolag. Förvaltarnas egen forskning visar att kvalitetsbolagsgruppen har klart högst sannolikhet att skapa fortsatt vinsttillväxt.

När de gjort screeningprocessen ser de på respektive bolags totala egenskaper. Det är värderingen, stabiliteten i intjäningen och diversifieringseffekten som är viktiga faktorer. När de identifierat de bästa bolagen tar de ut mellan 70 och 100 bolag till fonden.

Det är oftast en fondsammansättning som avviker från index och snittet för fondkategorin. 

Fonden har en tydlig lutning mot storbolag på 70 procent, medelstora bolag utgör 21 procent. Resterande del är små bolag och fondens kassa. Fonden har ett tydligt fokus på värdebolag, och lågvolatilitetsbolag som avviker från fondkategorin.

Finansbolag är just nu fondens största sektor på 18 procent, vilket är en undervikt mot index. Näst största sektor är kommunikation på 16,5 procent som är en klar övervikt. Industri och dagligvaror utgör 13 procent vardera. Fonden är överviktad i båda sektorerna.

Exponeringen mot Kina är störst i absoluta tal med en vikt på närmare 37 procent, vilket är en övervikt mot både jämförelseindex och kategorisnittet. Sydkorea är näst största marknad på 22 procent, vilket är en klar övervikt. Noterbart är att fonden har en betydande undervikt i Indien med sina nio procent.

Fondens sektorfördelning och landfördelning visar att förvaltarna vågar avvika mycket från index. Men avvikelsen har sitt pris, vilket gör att den från tid till annan kan avvika mycket i avkastning mot index. En skillnad som kan uppstå när tillväxtbolag åter blir populära igen hos investerarna.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier vikt
SK Telecom 3,6%
Taiwan Semiconductor Manufacturing  3,5%
China Longyuan Power Group 3,3%
Samsung Fire & Marine Insurance  3,1%
PT Telkom Indonesi 2,9%
DB Insurance  2,7%
UPL  2,5%
Fomento Economico Mexicano  2,5%
Thai Beverage  2,2%
Sinopharm Group  2,1%
Källa: Morningstar 28,3%

 

Förvaltarna tar inga stor bet i något bolag och de största bolagen väger normalt mellan två och tre procent. De tio största bolagen väger drygt 28 procent av fondens värde.

Sydkoreanska telekomoperatören SK Telecom är störst med en vikt på 3,6 procent. Näst störst är TSMC, Asiens största bolag i MSCI Emerging Markets index. Övriga stora innehav väger mellan 3,3 och 2,1 procent.

Förvaltarna har de tre senaste åren uppvisat en riktigt bra avkastningen i relation till risknivån, jämfört med kategorin Tillväxtmarknadsfonder. Fonden har stigit 16,5 procent de tre senaste åren, jämfört med kategorisnittet på 8,5 procent. Detta till en risk som är lägre än kategorisnittet.

Men som tidigare noterats så har avkastningen varit svag under de tre senaste åren för tillväxtmarknaderna.

Fondens avkastning sticker ut det senaste året med en betydligt bättre avkastning än både index och kategorisnittet.

Det enda minuset är den årliga förvaltningsavgiften som är väl hög på 2,2 procent. Fonden har totalt fyra stjärnor hos Morningstar. Placera tycker att Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader är köpvärd trots den höga prislappen, särskilt för den som söker en fond som vågar gå sin egen väg och avvika från index med lägre risk.

Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader   Kategori: Tillväxtmarknader
Avkastning % 3 år 16,5 8,5
Avkastning % 1 år 8,3 0,0
Risk % 3 år 15,4 17,2
Betyg* 4  
Avgift%/år 2,2  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Claus Vorm  
* Morningstar har 5-gradig skala Robert Næss  
Källa: Morningstar  2023-02-03    

 

Placera ser en långsiktig investering i fonden på minst tre år och den passar som ett bra komplement till en billig tillväxtmarknadsindexfond.

För den som hellre vill köpa en billig fond och tycker att avgiften är den viktigaste parametern vid fondval, är valet en indexnära fond.

Urvalet av indexnära tillväxtmarknadsfonder består av ett tiotal fonder. Jag valde den som hade bäst riskjusterad avkastning för de tre senaste åren. Och fonden investerar upp till 10 procent i bolag verksamma med hållbara lösningar inom förnybar energi.

Vi rekommenderar den indexnära fonden Storebrand Emerging Markets Plus A SEK som är en fossilfri fond. Fonden följer det breda MSCI Emerging Markets index, som investerar i 24 länder.

MSCI Emerging Markets Index

Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands policy för hållbara investeringar och exkluderar vissa bolag från jämförelseindexet.

Fonden har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan investera upp till 10 procent av fondens medel i bolag inriktade på hållbara lösningar, såsom bolag inom förnybar energi.

Kina utgör precis som indexvikten den största marknaden på 31 procent, följt av Taiwan och Sydkorea på 19 respektive 13 procent.

Totalt har fonden närmare 600 investeringar, jämfört med drygt 1 300 bolag för MSCI Emerging Markets index.

Andelen stora bolag är 83 procent, medelstora bolag utgör 14 procent. Småbolag står för resterande del. Fonden har en liten lutning åt värdebolag men det är i nivå med fondkategorisnittet för liknande fonder. Fondens största avvikelse mot fondkategorin är att den har färre storbolag och bolag med lägre volatilitet.

Störst sektor är teknikbolag på 24 procent, näst största sektor är finansbolag på 21 procent. Tekniksektorn har en övervikt jämfört med kategorisnittet av tillväxtmarknadsfonder och finanssektorn har en undervikt.

Vi hittar sällanköpsvaror som den tredje största sektorn med 18 procent, sedan är det ett kliv ner till kommunikationssektorn på drygt 8 procent.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier vikt
Taiwan Semiconductor Manufacturing  5,4%
Samsung Electronics  3,5%
Alibaba Group 2,9%
Meituan  1,6%
Infosys  1,2%
China Construction Bank  1,2%
JD.com  1,1%
Housing Development Finance  1,0%
ICICI Bank  0,9%
Ping An Insurance Group 0,9%
Källa: Morningstar 19,7%

 

Fondens tio största innehav väger 20 procent. Största bolag är Taiwan Semiconductors med en vikt på 5,4 procent, följt av den sydkoreanska teknikjätten Samsung Electronics med 3,5 procent. Den kinesiska e-handlaren Alibaba är fondens tredje största innehav med 2,9 procent. Resterande bolag bland de tio största investeringarna har en vikt mellan 1,6 och 0,9 procent.

Avkastningen har varit högre än kategorisnittet de senaste tre och fem åren. Det har levererats till en lägre risk än kategorisnittet och jämförelseindex, vilket gör det till en riktigt bra prestation. 

Storebrand Emerging Markets Plus A SEK Kategori: Tillväxtmarknader
Avkastning % 3 år 17,5 8,5
Avkastning % 1 år 2,6 0,0
Risk % 3 år 15,6 17,2
Betyg* 4  
Avgift%/år 0,6  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Henrik Wold Nilsen  
* Morningstar har 5-gradig skala    
Källa: Morningstar  2023-02-03    

 

Det är en relativt billig indexnära fond som levererar mer än kategorisnittet efter avgifter. Storebrand Emerging Markets Plus A SEK har belönats med fyra stjärnor av Morningstar och Placera gillar konceptet med att man investerar upp till 10 procent i så kallade lösningsorienterade bolag.

Placera ger köp på den indexnära fonden Storebrand Emerging Markets Plus A SEK. Placera rekommenderar en lång sparhorisont på mellan tre och fem år för båda fonderna.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -