Börsveckan: Utdelningsfest i B3

Aktieanalys Vi trodde att B3 skulle dubbla utdelningen i bokslutet, men det blev än bättre med 8 kr/aktie (3,5) och därtill en fortsatt stark samt lönsam tillväxt. Aktien har mer att ge.

Konsultbolaget B3 Consulting kom med en riktigt solid Q4:a och aktien befäste en redan stark trend. Vi satte senast köp i oktober (BV 22-46) till kursen 155 kr och tog in aktien till BV-portföljen till ungefär samma kurs den 17 januari i år. Aktien avancerade till nya rekordnivåer på 188 kr i torsdags efter rapporten men föll tillbaka lite grann vid stängning.

I Q4 växte B3 med 22 procent och rörelsemarginalen stärktes till 11,9 procent (10,2). Utfallet för helåret 2022 blev +25 procent i omsättningstillväxt och en marginal som avancerat rejält från 7,7 till 12 procent.

Slimmad affärsmodell

Utfallet var i linje med våra estimat, sånär på en positiv differens på 4 procent på omsättningen och 6 procent på rörelsevinsten. Vi stack också ut hakan och trodde på en fördubblad utdelning från 3,5 till 7 kr/aktie, där utfallet blev än bättre på 8 kr, motsvarande 67 procent av vinsten vilket också är i linje med utdelningspolicyn.

Detta, i kombination med ett återköpsprogram på 50 Mkr i höstas, ger relativt stora värdeöverföringar till aktieägarna och på 8 kr ger B3 en fin direktavkastning på cirka 4,5 procent trots kursuppgången som varit.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 8 den 20 feb

Läs mer om Börsveckan.

B3 har en slimmad affärsmodell med låg kapitalbindning och låga investeringsbehov. Bolaget har bra fart i seglen och kliver in i 2023 med stort förtroende och en solid balansräkning med en fortsatt nettokassa på 9 Mkr exklusive leasing (nettoskuld på 16 Mkr ink leasing).

Nya finansiella mål har antagits, där tillväxttakten ska ligga på 14 procent i snitt per år fram till 2025 då omsättningen ska nå 1,7 miljarder kr. Rörelsemarginalen ska samtidigt bibehållas på 12 procent.

Tillväxten drivs av ett större antal konsulter, i likhet med andra IT-konsultbolag. Antalet konsulter ökade med 23 procent ifjol (807 konsulter vid årsskiftet) och ambitionen är att fortsätta rekrytera då den underliggande efterfrågan är fortsatt god. Här kan dock löneinflation påverka marginalerna negativt framgent.

Erfaren ledning

Anette Billing tillträdde i april som ny VD och koncernchef och tog över efter bolagets grundare och VD sedan start, Sven Uthorn. Billing har jobbat inom IT-konsultbranschen i 30 år och innehaft ett flertal ledande positioner på olika techbolag. Hon andas optimism men lyfter även fram att konjunkturutsikterna är osäkra och att det har skett en viss avmattning på marknaden mot slutet av året.

Hon konstaterar dock att B3 står starka med en god diversifiering bland kunder och branscher. Man har över 200 aktiva kunder av vilka ingen enskild kund representerar mer än fem procent av bolagets totala omsättning. De tio största kunderna står tillsammans för 25 procent av omsättningen och efterföljande 40 största kunder representerar cirka 35 procent av omsättningen. Cirka 50 procent av B3:s omsättning är också relaterad till branscher med relativt lågt konjunkturberoende. Bank/Finans är största kundgruppen på 19% följt av Offentlig sektor 14%, Industri 13% och Vård 11%. Därutöver utgör intäkter från egna ramavtal cirka 15 procent av bolagets omsättning. Digitalisering och automatisering är fortsatt högt prioriterad bland kunderna.

Den här texten publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 8 den 20 feb

Läs mer om Börsveckan.

På våra uppdaterade estimat efter bokslutet är värderingen inte högre än ev/ebit 10 för 2023. Och då har vi lagt oss under ledningens målsättning både vad gäller omsättning såväl som lönsamheten. Vi anser att det är billigt givet en fortsatt fin förväntad vinsttillväxt och hög direktavkastning. Köprådet behålls.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -