Indexnära fonder vinnare i USA

Fondkommentar USA-fonder har haft en stark avkastning de senaste fem åren Med US dollarns hjälp är avkastningen dubbelt upp mot Stockholmsbörsen mätt i kronor. Men Placeras genomgång visar att bara ett fåtal aktivt förvaltade USA-fonder orkar klå index.

USA:s aktiemarknad är världens största mätt som börsvärde och utgör runt 60 procent av världens totala börsvärde där Stockholmsbörsen utgör lite mindre än en procent.

Den anses av många akademiker och investerare höra till en av de mest effektiva, vilket innebär att det är svårt för aktivt förvaltade fonder att klå index.

Placera har studerat Avanzas fondutbud av USA-fonder med inriktning mot stora bolag, som uppgår till 45 stycken. Nio av fonderna är så kallade indexnära fonder. Resterande andel - alltså en klar majoritet - är aktivt förvaltade fonder med olika typer av investeringsinriktning.

Inriktningarna för de aktivt förvaltade fonderna skiljer mycket. Det kan vara fokus på stabila värdebolag, snabbväxande tillväxtbolag, kvalitetsbolag, bolag med liten skuldsättning och hög utdelning.

Investeringsinriktningarna är i det närmaste unika och det gör att avvikelsen från index kan vara stor från tid till annan, vilket vi också ser i Placeras sammanställning.

Indexnära fonder - eller kort och gott indexfonder - replikerar och följer ett index så nära och effektivt som möjligt.

Men det skiljer en hel del mellan indexnära fonder. Först och främst finns det ett antal olika index som speglar utvecklingen på USA:s aktiemarknad. Fondbolagen har oftast ett hållbarhetskrav som skiljer från fondbolag till fondbolag.

Hållbarhetskraven skapar en avvikelse från underliggande index, genom man exkluderar de bolag som inte uppfyller hållbarhetskraven. Det innebär att det är färre antal aktier än i indexet och vikterna kommer att skilja.

Utöver olika hållbarhetskrav påverkar den totala avgiftens storlek de indexnära fondernas avkastning. Avgifterna i urvalet spänner från 0,20 till 0,67 procent per år. Även hur effektivt fondbolaget är att replikera indexet spelar viss roll för totalavkastningen. Storleken på kassan är en annan parameter.

USA:s aktiemarknad har mer än dubblats i värde de senaste fem åren, mätt i kronor. Morningstar US Large-Mid Cap Index som omfattar drygt 700 bolag och är inklusive utdelningar, har under femårsperioden avkastat 106 procent. Indexet har inga hållbarhetskriterier utan investerar i alla typer av bolag. Närmare 26 procentenheter av avkastningen kommer från den allt starkare US dollarn under perioden.

Avkastningen för Morningstars största USA-fondkategori ”USA, mix bolag”, är under motsvarande period 96 procent. Fondkategorin innehåller både aktivt förvaltade och passivt förvaltade indexnära fonder.

Fond 5 år Typ av förvaltning Avgift
AMF Aktiefond Nordamerika 120% Aktivt förvaltad 0,42%
BNP Paribas US Growth Classic C 111% Aktivt förvaltad 1,98%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 108% Indexnära 0,22%
Länsförsäkringar USA Index 102% Indexnära 0,21%
S-Bank USA Equity A 101% Aktivt förvaltad 1,57%
Storebrand USA A SEK 100% Indexnära 0,21%
SEB USA Indexnära D USD - Lux utd 100% Indexnära 0,31%
JPM US Select Equity A (acc) USD 99% Aktivt förvaltad 2,05%
Länsförsäkringar USA Aktiv A 99% Aktivt förvaltad 1,55%
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 98% Aktivt förvaltad 1,62%
DNB USA Indeks S 98% Indexnära 0,22%
Fidelity American Growth A-Dis-USD 96% Aktivt förvaltad 2,73%
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc 96% Aktivt förvaltad 2,49%
Swedbank Robur Access USA A 96% Indexnära 0,24%
Öhman Marknad USA A 95% Indexnära 0,67%
Skandia Nordamerika Exponering 95% Indexnära 0,26%
Threadneedle (Lux) American AU 92% Aktivt förvaltad 2,10%
Nordea Nordamerika 92% Aktivt förvaltad 1,25%
Threadneedle (Lux) US Contr Cr Eqs AU 91% Aktivt förvaltad 2,28%
BGF US Flexible Equity A2 90% Aktivt förvaltad 1,96%
Swedbank Robur USA A 90% Aktivt förvaltad 1,35%
Threadneedle (Lux) American Select AU 86% Aktivt förvaltad 2,12%
ODIN USA C SEK 85% Aktivt förvaltad 1,52%
Skandia USA 81% Aktivt förvaltad 1,42%
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc 80% Aktivt förvaltad 1,86%
Evli Equity Factor USA B 79% Aktivt förvaltad 1,01%
SEB US Focus Core Fund C (USD) 77% Aktivt förvaltad 1,76%
Franklin US Opportunities A(acc)USD 75% Aktivt förvaltad 1,85%
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq Cl R 74% Aktivt förvaltad 1,51%
Danske Invest USA Index KL SEK 64% Indexnära 0,46%
Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR 63% Aktivt förvaltad 1,96%
Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A USD C 63% Aktivt förvaltad 2,23%
Invesco US Value Equity A USD Acc 63% Aktivt förvaltad 1,84%
Allianz US Equity Fund AT USD 62% Aktivt förvaltad 1,98%
BGF US Basic Value A2 58% Aktivt förvaltad 2,26%
Fidelity America A-Dis 57% Aktivt förvaltad 2,36%
Invesco Sust US Struct Eq A USD Acc 50% Aktivt förvaltad 1,53%
Franklin Mutual US Value A acc USD 41% Aktivt förvaltad 1,90%
MS INVF US Growth A USD 39% Aktivt förvaltad 1,83%
MS INVF US Advantage A 31% Aktivt förvaltad 1,86%
Morningstar kategorisnitt, USA, mix bolag 96%    
Morningstar USA Large and Midcap Total return index 106%    
Källa: Morningstar & Avanza 27/3/2023      

 

Endast tre fonder har lyckats avkasta mer än Morningstar US Large-Mid Cap Index. Två av fonderna är aktivt förvaltade och en är en indexnära fond med tydliga hållbarhetskriterier.

AMF Aktiefond Nordamerika är aktivt förvaltad av Ulf Alexandersson och Björn Lind. De har lyckats bäst och fondens avkastning landar på 120 procent, vilket är en bra prestation med tanke på att risken mätt som standardavvikelse i fonden är lägre än både kategorisnittet av liknande fonder och fondens jämförelseindex.

 Ulf Alexandersson och Björn Lind

Förvaltarna investerar i bolag som har höga ESG-betyg (miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning) eller i bolag som fondförvaltarna bedömer ha ett motsvarande bra hållbarhetsarbete. Fonden har en lutning åt stora och medelstora tillväxtorienterade bolag av hög kvalitet. Totalt har fonden runt 70 investeringar.

Fondens största innehav är Microsoft, ett innehav som väger drygt 9 procent och stigit över 200 procent under de senaste fem åren. Fonden har lägst avgift av de aktivt förvaltade fonderna på 0,42 procent.

Vi hittar även en aktivt förvaltad fond med näst högst avkastning. BNP Paribas US Growth Classic investerar i huvudsak i tillväxtbolag med starka affärsmodeller och stabil vinsttillväxt. Förvaltarna har en koncentrerad fond på runt 50 bolag där de tio största väger 45 procent.

Även här är Microsoft fondens största innehav på drygt 9 procent, följt av Apple och Alphabet.

De båda aktivt förvaltade fonderna som klått index har lyckats väl med att navigera sina bolagsval under femårsperioden. Aktiva förvaltare som avviker från index kan lätt gå bort sig med dåliga bolagsval, vilket vi ser bland de fonder som placerar sig i botten under perioden.

Bästa indexnära fond är Handelsbanken USA Index Criteria A1 SEK med en avkastning på 108 procent. Den följs av fonden Länsförsäkringar USA index på 102 procent.

Värt att notera är att för flera fondbolag som erbjuder både en indexnära fond och en aktivt förvaltad fond i sitt fondutbud, har indexfondsvalet varit det bästa och billigaste valet under den senaste femårsperioden.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -