Aktiemarknadens VMS-guldklimpar

Serieförvärvare Bolag som uppnår en hög avkastning på investerat kapital under långa tidsperioder brukar bjuda aktieägarna på en fin kursresa. Placera har listat ett antal serieförvärvare inom mjukvara som lyckats med detta.

VMS-företag (Vertical Market Software) är mjukvaruföretag som är verksamma inom nischade branscher. Det kan exempelvis handla om specifika saker som mjukvara till bowlinghallar. Det finns ett flertal aspekter som gör VMS intressant ur ett investeringsperspektiv. 

Allt som oftast är mjukvaran kritisk, vilket innebär att den är nödvändig för att kunden ska hålla sin dagliga verksamhet i drift. För kunden brukar mjukvaran stå för en liten del av den totala kostnadsbasen. Konkurrensen är generellt sett låg inom sektorn då marknaden är smal och ibland till och med “tråkig”. Allt detta mynnar ut i höga byteskostnader, låg churn (kundbortfall) och pricing power. 

Merparten av VMS-bolagens intäkter är av återkommande karaktär vilket leder till stabilare kassaflöden. 

På börsen finns det ett antal VMS-serieförvärvare, det vill säga företag som genom bolagsköp bildar en grupp av VMS-företag. Börsens VMS-serieförvärvare har levererat riktigt fin avkastning till sina aktieägare. 

Vitec Software 

Det svenska förvärvsbolaget Vitec Software har sedan börsnoteringen 1998 givit aktieägarna en avkastning på hela 36 000 procent. Bolaget har sitt ursprung i Umeå Universitet där två forskarstudenter ville rädda Sverige från den energikris som uppstod efter 70-talets oljekris. Lars Stenlund som var en av studenterna är fortfarande aktiv som ordförande i bolaget. Vitec utvecklar och levererar mjukvara för olika nischer och växer främst genom förvärv. Största delen av försäljningen kommer från norden och över 80 procent av intäkterna är återkommande. 

I och med alla förvärv som gjorts har Vitec idag 36 självständiga (decentraliserade) affärsenheter som är nischade till olika marknader. En av Vitecs affärsenhet är Vitec Nexgolf som erbjuder mjukvara till golfbanor i Finland. Mjukvaran underlättar hantering av fakturering, medlemsdatabaser, turneringar och bokning. Ett annat exempel är Vitec Katrina som har mjukvara för administration inom kyrkliga verksamheter i Finland.

Vitec 2020 2021 2022
Oms till,% 13 30 25
Ebita marg,% 28 30 35

 

Vitec grundades 1985 och försäljningen uppgick till nästan 2 miljarder kronor under 2022. Börsvärdet ligger på 19 miljarder kronor och aktien är upp runt 20 procent i år. Baserat på rullande tolv månader handlas aktien till 30 gånger kassaflödet. 

Constellation Software 

Toronto-baserade Constellation Software grundades 1995 av Mark Leonard som tidigare var riskkapitalist. Leonard är än idag både VD och ordförande för bolaget. Trots att Constellations aktiekurs gått upp över 14 000 procent sedan noteringen 2006, har Leonard hållit sig bort från rampljuset. Mark Leonard har knappt gett några intervjuer och det finns inte många som lyckats knäppa bilder på honom. 

Mark Leonard 

Constellation Software har sex olika verksamhetsgrupper under sig där varje grupp är väldigt decentraliserad. Varje grupp tar i princip alla sina investeringsbeslut själva förutom när det handlar om riktigt stora belopp. Constellation Softwares verksamhetsgrupp Jonas har exempelvis mjukvara för bland annat spa, fitness och nattklubbar. 

Hela Constellation har sedan start köpt upp över 600 VMS-företag. Runt 80 procent av bolagets försäljning kommer från USA, Europa och Storbritannien. Constellation är en evig ägare i sina VMS-bolag. 

Constellations incitamentsprogram är något som sticker ut. De anställda får en kontantbonus som är baserat på viktiga nyckeltal, exempelvis ROIC (avkastning på investerat kapital) och organisk tillväxt. En del av bonusen som den anställde får måste användas till att köpa Constellation Software-aktier över börsen. Den anställde måste ha kvar dessa aktier i minst fyra år innan de kan säljas men generellt sett brukar de anställda behålla sina aktier längre än så. Incitamentsprogrammet leder till bra insiderägande och antalet aktier ökar inte som i många andra bolag när de använder sig av stock-based compensation SBC. Läs mer om SBC här. 

CSU 2020 2021 2022
Oms till,% 10 30 40
Ebita marg,% 28 27 25

 

Constellation har ett marknadsvärde på 155 miljarder kanadensiska dollar och i år är aktien upp 15 procent. På rullande tolv månader handlas aktien till ungefär 30 gånger kassaflödet. 

Topicus.com

När Constellations verksamhetsgrupp Total Specific Solutions (TSS) köpte nederländska Topicus under 2021, knoppades det sammansatta bolaget av och börsnoterades.  

Genom Topicus.com:s tre verksamhetsgrupper TSS Public, TSS Blue och Topicus ligger fokuset på VMS-bolag i Europa. Ungefär 60 procent av försäljningen kommer från Nederländerna där även huvudkontoret ligger. I takt med att bolaget förvärvar fler bolag utanför Nederländerna kommer den geografiska fördelningen sannolik se annorlunda ut om några år. Topicus.com har VMS-bolag inom bland annat finans, hälsovård och fastighetssektorn. 

Den europeiska VMS-marknaden är mycket fragmenterad tack vare bland annat olika språk och kultur. Det kommer sannolikt dröja ett bra tag innan det blir knapert med förvärvsobjekt för Topicus.com. 

Constellation äger ungefär 30 procent av Topicus.com och har en väldigt röststark aktie som gör att de har full kontroll över bolaget. En annan storägare är Joday Group (Strikwerka family office) som äger 30 procent. Joday styrs av Topicus.com:s VD Robin Van Poeljes fru. 

Det är inte bara Constellation Software som har en väldigt lång ägarhorisont utan även Joday Group. I en intervju fick Joday Groups vd frågan om hur hennes family office kommer se ut om fem år. "Vi tänker inte i termer av fem år, vi tänker i termer av generationer” svarade hon. 

Det är värt att tillägga att Constellation Software nyligen knoppade av Lumine Group som förvärvar VMS-bolag inom kommunikations- och mediesektorn. Både Topicus.com och Lumine har en hel del DNA kvar från Constellation. Bland annat består både ledning och styrelsen av många gamla Constellation-höjdare och dessutom finns Constellations incitamentsprogram i både Lumine och Topicus.com. 

Topi  2020 2021 2022
Oms till,% 25 40 25
Ebita marg,% 25 26 26

 

Trots att Topicus.com är verksamt i Europa är bolaget noterade på kanadensiska TSX Venture Exchange. Bolaget har ett börsvärde på 7,8 miljarder kanadensiska dollar och aktien är upp 35 procent under 2023. Företaget är ungefär lika stort sett till marknadsvärde som Constellation Software var runt 2014. Topicus.com handlas till nästan 35 gånger kassaflödet baserat på rullande tolv månader. 

Roper Technologies 

Amerikanska Roper Technologies är en amerikansk VMS-serieförvärvare. Det ursprungliga bolaget grundades redan på 1890-talet och sålde vid den tidpunkten hushållsapparater, spisar och industripumpar. I cirka 60 år gick företaget under grundarens namn George D. Roper. Det var först år 2001 när Brian Jellison tog över VD-rollen, som bolaget började sin förvärvsresa.

Målet var att förvärva marknadsledande verksamheter med starka kassaflöden och låta dem vara självständiga. Kassaflödet från verksamheterna återinvesterades i nya bolag som i sin tur skapade ännu mer kassaflöde. 2012 började Roper köpa nischade mjukvarubolag (VMS) och 2015 bytte bolaget namn från Roper Industries till Roper Technologies. 

Ungefär 75 procent av Roper Technologies försäljning kommer från VMS och resterande del från segmentet Medical & Water Products som till stor del består hårdvarubolag. Bland Ropers VMS-bolag finns exempelvis Frontline Education som har programvara för skoladministration. 

Roper 2020 2021 2022
Oms till,% 3 5 -7
Ebita marg,% 27 27 28

 

Sedan bolaget noterades 1992 har aktien givit ägarna en avkastning på nästan 20 000 procent. Roper Technologies har ett börsvärde på 45 miljarder dollar och aktien har inte rört på sig sedan årsskiftet. På rullande tolv månader värderas bolaget till ungefär 25 gånger kassaflödet. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -