BofA: Ökad pessimism hos investerarna

Fondkommentar Bankoron har satt sina spår hos de globala investerarna, som i april nått den mest pessimistiska synen i år. Det visar den senaste investerarenkäten.

Efter fyra månader med allt positivare syn på den globala tillväxten har det vänt till lägre förväntningar. Samtidigt föredrar investerarna obligationer före aktier. Det visar Bank of America Securities senaste förvaltarenkät, som omfattar hundratals globala storinvesterare och genomfördes den 6 till 13 april.

Kassanivån är fortfarande betydligt över det historiska snittet på 4,9 procent. Under månaden var den oförändrad på 5,5 procent. Kassanivån har nu varit över 5 procent i 17 månader i rad. Det är den näst längsta perioden efter internetbubblan år 2000. Då var perioden hela 32 månader.

Investerarna har köpt mer obligationer och övervikten är nu den högsta sedan finanskrisen 2008/2009. Samtidigt har aktier nått den största undervikten relativt obligationer sedan finanskrisen. Intressant att notera är att intresset hos investerarna har under de fyra senaste månaderna ökat betydligt efter 14 år av ständig undervikt.

Inom tillgångsslaget obligationer föredrar investerarna de kommande tolv månaderna säkrare företagsobligationer före riskfyllda.

Trots bankoro och ökad pessimism anser allt fler att guld är övervärderat.

Synen på den globala tillväxten vände ner efter fyra månader med positivare syn och vändningen var den största sedan Rysslands invasion av Ukraina.

I spåren av lägre ekonomisk tillväxt tror en allt större andel av investerarkollektivet att inflationen sjunker det närmaste året. Men synen är att inflationen stannar på en relativt hög nivå det närmaste året.

De tillfrågade investerarna tror att Fed:s räntehöjningar stannar inom intervallet 5 till 5,50 procent. Knappt hälften tror att nästa höjning blir den sista och drygt en tredjedel tror att den första räntesänkningen sker under det första kvartalet 2024. 28 procent är mer optimistiska och ser första räntesänkningen redan under det fjärde kvartalet 2023.

Andelen investerare som tar lägre risk än vanligt uppgår till 40 procent och riskaptiten är på samma låga nivå som i mars i fjol. Investerarna har en fortsatt historiskt låg undervikt i aktier, men den är högre än bottennoteringen i september.

Allokeringen till europeiska aktier sjönk dramatisk under månaden efter sex månader med ökad allokering från investerarkollektivet.

Paris och Zürich anses vara de attraktivaste börserna att investera på i Europa. I botten hittar vi Madrid- och Milanobörsen.

Aktieexponeringen mot USA ökade under månaden. Investerarnas allokering till japanska aktier sjönk under månaden. Det gjorde även aktieexponeringen mot tillväxtmarknaderna som minskade för andra månaden i rad.

Den senaste månaden har investerarna sålt och roterat ut från banker och försäkringsbolag och allmännyttiga bolag. I stället har investerarna köpt läkemedelsbolag, dagligvaror och teknikaktier.

Ser vi på investerarnas positioner relativt 10-årssnittet, indikerar det en tydlig övervikt av kassan, obligationer och tillväxtmarknader. Störst undervikt har investerarna generellt i aktier, fastighetsbolag, försäkringsbolag och USA aktier.

risksidan är det största hotet mot en fortsatt börsuppgång en kreditkris och global recession. Tvåa på listan är att investerarna är rädd för att inflationen ska bita sig fast på ovanligt höga och svårhanterliga nivåer som skapar problem för centralbankerna.

fjärde plats hittar vi geopolitisk risk. Både Rysslands invasion av Ukraina och Kinas anspråk på Taiwan dominerar här som oroshärdar.

Ny etta på listan över populäraste handelstrenden är teknikaktier som är en gammal favorit. På andraplats hittar vi risken med att korta banker i USA.

US-dollarn som under sju månader var klar etta har fortsatt att backa och nu nått till en sjätteplats.

Den populäraste handelstrenden eller ”Crowded Trade”, innebär att många investerare gör samma typ av aktieaffär och det kan sannolikt bli trångt när investerarna vill sälja.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -