En köpvärd kapitalförvaltningsjätte

Aktiekommentar Trots att världens största kapitalförvaltare redovisade sjunkande omsättning och vinst för årets första kvartal, finns det ljuspunkter som talar för Blackrock-aktien.

Blackrock redovisade intäkter i linje med förväntningarna på marknaden, resultatet per aktie kom in lite bättre än väntat. Marknaden gav tummen upp och aktien steg 3 procent efter rapporten.

Sannolikt var flera investerare oroade över hur bankkollapsen i Silicon Valley Bank, Signature Bank och Silvergate Capital påverkat Blackrock. Det ser ut som att det finns en gynnsam trend att investerare flyttar sina bankinsättningar till penningmarknadsfonder, något som Blackrock kommer att gynnas av genom ökat inflöde av kapital.

Första kvartalets intäkter sjönk med 10 procent jämfört med första kvartalet i fjol och landade på 4,24 miljarder dollar.

Största intäktsfallet var det för prestationsbaserade avgifter från företagets aktiva förvaltning som sjönk med 44 procent. Det återspeglar den fortsatt tuffa marknadsmiljö för aktier och ränteprodukter.

Basförvaltningsintäkterna som är kärnan och motsvarar hela 78 procent av intäkterna minskade i samma takt som de totala intäkterna med 10 procent. Intressant att notera är att basförvaltningsintäkterna steg med 2 procent jämfört med det fjärde kvartalet.

Dynamiken för intäkterna hänger i mångt och mycket ihop med finansmarknadens utveckling och riskviljan bland världens investerare.

Vinsten per aktie under årets första kvartal uppgick till 7,93 dollar per aktie mot förväntat 7,78 dollar per aktie förväntat av analytiker enligt Factset. Utfallet motsvarar en vinstnedgång på knappt 17 procent jämfört med första kvartalet 2022.

Det viktiga måttet förvaltade tillgångar, steg till 9 100 miljarder dollar från 8 600 miljarder dollar vid fjärde kvartalets utgång. Ökningen motsvarar en tillväxt på 5,8 procent. Det var en nedgång från 9 600 miljarder dollar som var under förvaltning vid första kvartalets utgång 2022.

Det totala nettoinflödet under kvartalet var 110 miljarder dollar, vilket var i nivå med förväntningarna hos flera analytiker och hela 28 procent högre än motsvarande kvartal 2022. I årstakt motsvara det en tillväxt av nytt kapital på knappt 5 procent.

Det är under den historiska tillväxten, men får anses var bra med tanke på det fortsatt osäkra och tuffa marknadsklimat som genomsyras av en lägre riskvilja än normalt.

Lägg till en underliggande tillväxt genom att de globala börserna följer sin historiska genomsnittliga årsavkastning så tycker vi på Placera att det ser ljusare ut än analytikernas konsensusprognoser.

Blackrock är världens största kapitalförvaltare, och marknadsledare inom passiv ETF-förvaltning. Den ledande marknadspositionen ger flera fördelar. Inte minst har man historiskt haft ett starkare nettoflöde av nytt kapital än marknaden i stort.

Blackrock har en bra geografisk spridning med kunder i mer än 100 länder. Bulken av kunderna finns i Nordamerika, runt en tredjedel av kunderna finns utanför hemmaregionen. Företaget lägger stora resurser på att växa på den asiatiska marknaden och inte minst i Kina. Det är en region som har stark underliggande tillväxt.

Som marknadsledare inom kapitalförvaltningsindustrin handlar det till syvene och sist om att ha mest kapital under förvaltning att fördela de fasta kostnaderna på. Affärsmodellen erbjuder en dynamik och stora skalfördelar.

Bolaget förknippas även med långsiktighet, hög innovation och stor flexibilitet. Samtidigt finns det en stark kostnadsmedvetenkultur inom Blackrock.

Den dynamiska affärsmodellen, och en ovanligt stark kostnadskontroll ger en konsekvent hög rörelsemarginal för Blackrock. Under det första kvartalet sjönk dock rörelsemarginalen till 34 procent. Historisk hör Blackrocks rörelsemarginal till en av de högsta i branschen.

Blackrock 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, MUSD 17 873 18 713 20 217 22 009
Omsättningstillväxt, % -7,7% 4,7% 8,0% 8,9%
Rörelsemarginal, % 35,7% 34,9% 37,5% 38,5%
Rörelseresultat EBIT, MSUD 6 385 6 536 7 578 8 463
Vinst före skatt 6 290 6 893 7 843 8 714
Nettovinst, MUSD 5 178 5 184 5 895 6 481
Vinst/aktie, USD 34,0 34,4 39,5 43,9
Utdelning 19,5 20,3 21,5 23,4
Källa: S&P Global Market        

 

Analytikernas estimat indikerar stigande rörelsemarginal de närmaste tre åren. Försäljningstillväxten hamnar på drygt 7 procent igenomsnitt per år fram till 2025. Genom marginalexpansionen leder det till en årlig vinsttillväxt per aktie på 8,9 procent per år de närmaste åren.

Blackrock genomför på vanligt amerikanskt manér aktieåterköp. I år har man sagt att återköpen kommer att var i genomsnitt 375 miljoner dollar per kvartal, men kommer att öka om priset på aktien sjunker för mycket.

Blackrock har en direktavkastning som ligger på runt 3 procent. Och man delar konsekvent ut drygt 50 procent av vinsten per aktie. Placera ser aktieåterköpen och direktavkastningen som en bra kudde för aktien.

Aktien handlas på ett p/e-tal på 20 för årets vinst. På 2025 års vinstestimat faller p/e-talet till låga 15,8. Bolagets aktie har de senaste fem åren handlats till i genomsnitt p/e-tal 21,4. Ur ett historiskt perspektiv ser aktien i dagsläget attraktiv ut.

Analytikernas genomsnittliga riktkurs för Blackrock är 780 dollar vilket indikerar en uppsida på drygt 12 procent. Högsta riktkursen är 1083 dollar och lägsta landar på 542 dollar.

För den som delar vår syn och tror att räntetoppen närmar sig och den globala tillväxten blir bättre 2024, tycker vi att Blackrock-aktien ser aptitlig ut på dagens nivå. Blackrock erbjuder en god underliggande stabil tillväxt tillsamman med en rörelsemarginal som ett teknikbolag.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -