Bufab står starkt - men risken ökar

Rapportkommentar Efter ett starkt fjolår levererar Bufab ett även starkt första kvartal gällande marginaler- och vinst. En kvartalsrapport är dock historiska siffror. Noll organisk tillväxt, en relativt hög skuldsättning och fjolårets stora förvärv i Storbritannien ökar risken framåt.

Med ambitionen att skapa ”piece of mind” för kunderna erbjuder Bufab produkter och tjänster kring C-parts. C-parts är alla mindre komponenter inom tillverkningsindustrin. Typiska komponenter är skruvar, muttrar och fjädrar och i produktutbudet finns över 160 000 komponenter.

Komponenterna Bufab erbjuder är visserligen små och enkla, men ofta många till antalet. Med ett stort antal komponenter blir den indirekta hanteringen kostsam. Här har Bufab hittat affärsmöjligheter och utvecklats från att vara en enklare handelskoncern, till en fullserviceaktör som erbjuder design, tillverkning och allt logistik kring C-parts. Bufab beskriver sig gärna som en partner till kunderna som möjliggör för kunden att minska kostnaderna och samtidigt fokusera på sin kärnverksamhet.

I årets första kvartal rapporterade Bufab en omsättning på 2,3 miljarder kronor. Omsättningen växer med 20 procent, och förklaras enbart av tidigare förvärv och positiva valutaförändringar, vilket innebär en avsaknad av organisk tillväxt i kvartalet.

Med förbättrade marginaler lyckades Bufab växa vinsten per aktie till 5,33 krono, vilket representerar en tillväxt om drygt 20 procent. Med kortare ledtider och ett minskat lager har kassaflödet förbättrats ordentligt och förväntas fortsatt vara starkt under året.

Region Andel av omsättning, % Organisk tillväxt, %
North 35 4
West 22 13
East 12 -6
UK/North America 31 -11
Källa: Kvartalsrapport, Bufab  

 

Även om den organiska tillväxten som helhet är noll, påvisar Bufab en organisk tillväxt i den största och viktiga regionen ”North” som innefattar de skandinaviska länderna. Regionen ”West” som består av flera stora europeiska länder och står för drygt 20 procent av försäljningen, sticker ut med en organisk tillväxt om 13 procent.

Att regionen UK/North America visar på en negativ organisk tillväxt är något oroande. Under början av fjolåret gjorde Bufab sitt historiskt största förvärv i regionen genom köpet av det brittiska bolaget Timco. Det är inte bara regionen som oroar, Timco är specialister på C-parts inom byggindustrin, det segment som av förklarliga skäl visat på en svalare efterfrågan.

Förutom förvärvet av Timco, var de två andra förvärven under fjolåret inriktade mot byggindustrin. Samtidigt som byggindustrin svalnat visar kunderna inom försvar och energi på fortsatt bra efterfrågan.

Skuldsättningen ligger inom det högre intervallet för bolagets finansiella mål och uppgår idag till 3 miljarder kronor. Det ger en relation till Ebitda på 2,7. Med högre räntor blir skuldsättningen nu mer tydlig. Finansnettot ökade till -41 miljoner kronor, vilket kan jämföras med -13 miljoner kronor motsvarande period förra året. Med ett förbättrat kassaflöde är skuldsättningen i dagsläget inte alarmerade, men förvärv är inte att räkna med kommande period.'

Bufab redovisar inte den organiska förändringen av orderingången. Med en tillväxt om 14 procent är det dock sannolikt att den organiska tillväxten i orderingången är negativ.

Aktien som gått relativt starkt inför rapporten belönades med en uppgång om cirka 12 procent och handlas nu strax över 300 kronor. Trots styrkan inför rapporten och en kraftig uppgång under dagen är aktien ner 35 procent sedan toppen i början på fjolåret.

Enligt Factset är det endast två analytiker som täcker bolaget. För första kvartalet lyckades Bufab överträffa vinstförväntningarna och högst troligt skruvas estimaten upp för helåret.

Bufab 2022A 2023E 2024E
Nettoomsättning, MSEK 8 400 8 600 8 900
Bruttomarginal, % 28 28 28
Ebitmarginal, % 11 10 10,5
EPS, SEK 16,2 16,3 18,2
Utdelning 4,25 5 5
Källa: Factset/årsredovisningar      

 

För innevarande år ligger vinstförväntningarna på drygt 16 kronor per aktie vilket innebär att aktien värderas till cirka 19 gånger årsvinsten och EV/Ebit-multipel strax under det. Jämfört med andra välskötta medelstora industribolag med bra historisk vinsttillväxt är värderingen fortfarande i det lägre intervallet. Indutrade, Lagercrantz och Troax handlas exempelvis på vinstmultiplar runt 30. Det går dock att argumentera för att dessa värderingar är något höga.

Treårsgraf - Bufab

Även om investerare gärna ser att bolagen konsekvent växer organiskt på kvartalsbasis har Bufab tuffa jämförelsetal och en lång och konsekvent historik av vinsttillväxt. Kommande kvartal är det rimligt med en avmattning i efterfrågan men Bufabs bredd både i region och industri skapar en stark motståndskraft. I spåren av coronapandemin med störningar i leveranskedjor och komponentbrist har värdet i Bufabs erbjudande blivit allt mer uppenbar.

Timing gällande aktier är alltid svårt. För den mer pessimistiska investeraren är det lätt att hitta kortsiktiga utmaningar i form av bolagets skuldsättning, en vikande konjunktur och en lägre orderingång. Efter senaste tidens uppgång har risken i aktien ökat och härifrån känns aktien rimligt värderad.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bufab Neutral 302,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -