Fonden söker konsistent avkastning

Fonder Jag skrev nyligen om de bästa USA-fonderna de senaste fem åren. AMF Aktiefond Nordamerika hamnade överst på listan över högst avkastning, men det som imponerade mest på mig var att avkastningen levererats med en lägre risk än index. Jag har därför passat på att intervjua fondens förvaltare Ulf Alexandersson.

Ulf Alexandersson

Hur ser urvalsprocessen för fonden ut?

”Placeringsbesluten grundar sig uteslutande i en investeringstes, bolagets värdering och hur stor aktiens avkastningspotential bedöms vara. Långsiktighet är något vi uppskattar hos ett bolag. Det ger en tydlig färdplan med definierade mål och hur de ska ta sig dit.”

”Genom att vi är aktiva förvaltare kan vi själv välja vad vi tycker är bra och rätt bolag. Fonden innehåller runt 70 investeringar, varav dryga tjugotalet anser vi vara kärninnehav. Det är bolag som vi lägger ner mer tid på. Det beror på att de har en större påverkan på den aktiva risken i fonden. Kärninnehaven är aktiva bet som avviker från index i större utsträckning. Resterande andel är neutrala positioner eller är med i fonden utifrån optimering av portföljen för att minska sektorspecifik risk och liknande.”

”Oftast letar vi bolag lokalt i en sektor, exempelvis inom bank. Här investerar vi i den bank vi tror kommer att gå bättre än konkurrenterna i sektorn. Vi gör ofta parvis investeringar i en sektor, exempelvis Lowe’s versus Home Depot. Blir vi överviktade i sektorn optimerar vi portföljen genom att minimera själva sektorrisken för att komma åt den bolagsspefika risken.”

Hur tänker ni kring risk och portföljsammansättning?

”Vi har ett definierat avkastningsmål om att vi ska leverera en avkastning på mellan 1 och 2 procent per år utöver index efter avgifter. Det låter kanske inte mycket, men konsistent över tid gör det en stor skillnad med ränta-på-ränta-effekten. Avkastningsmålet sätter även risknivån i fonden som i sin tur påverkar vårt arbetssätt. Ett annat viktigt mål är att fonden ska ha en konsekvent avkastning. Det innebär att vi ska ha en stabil avkastning och försöka slå index med en-två procent varje år, vilket vi lyckats med de senaste fem åren.”

”Våra beräkningar visar att 80 till 90 procent av den aktiva risken vi tar i fonden är bolagsspecifik risk. När vi ser på vad som bidragit till avkastningen både upp och ner så är det alltid den bolagsspecifika risken som styr. Vi lägger ett stort fokus på ett hanterbart antal bolagsurval och har nästan inget fokus på sektor- eller marknadsrörelser. Vi tar inga positioner med kassan utan fonden är alltid fullinvesterad och vi tar inga valuta-bet.”

Varför ska man investera i USA?

”För en svensk sparare har en exponering mot USA-aktier gett en hög avkastning under både tre, fem och tio års sikt. Utsikterna för USA och ekonomin ser bra ut på på sikt. Vi tror att inflationstrycket kommer att avta vilket ger mindre press på räntor, vilket i sin tur leder till ett mer gynnsamt klimat för aktier. USA är en oerhört dynamisk ekonomi med 330 miljoner invånare. Det är enhetlig när det gäller lagar och bestämmelser. Det finns ett unikt kretslopp för riskkapital och det är en stor hemmamarknad oavsett sektor. USA är världens största börs och tekniksektorn är störst. Det är en bred sektor som innehåller bland annat hårdvarubolag inom halvledare, mjukvarubolag, och väldigt många intressanta bolag. Inom hälsovårdssektorn finns det många spännande och innovativa bolag. Man ska inte glömma bort att det finns en uppsjö intressanta verkstadsbolag inom energieffektivisering och energihantering.”

Vilka är fondens största bolag och vilka intressanta trender ser du?

”Fonden ser i mångt och mycket ut som den amerikanska aktiemarknaden med alla sektorkomponenter. Vi har mycket teknik och hälsovårdsbolag, som är de största sektorerna. Fonden är ganska väl representerade mot hur index ser ut.”

”Både Microsoft och Alphabet är stora bolag i fonden och väger mer än i index. Det är stora, stabila och väldiversifierade bolag med hög lönsamhet. Bolagen ger en bred exponering mot flera intressanta områden och trender. De är bland annat verksamma inom digitalisering, e-handel, molntjänster, Youtube och gaming. Och båda bolagen har en rimlig värdering och är verksamma inom AI som nu är hett.”

”Vi är långsiktigt positiva till halvledarsektorn och vi gillar en undersektor som vi kallar electronic equipment. Det är industribolag som är verksamma mot elektrifiering. Det finns flera starka trender för en ökad elektrifiering. Den stora drivkraften är energiomställningen. Här äger vi bland annat Eaton, Emerson och ett litet bolag som heter nVent som tillhandahåller elanslutnings- och skyddslösningar.”

Fonden har investeringar i ett energibolag, det ser man alltmer sällan i Nordamerikafonder. Hur resonerar du här?

”Det finns olika parametrar att mäta hållbarhet. Morningstar har sina hållbarhetsglober och fonden har fyra glober ett mycket lågt koldioxidavtryck trots vår energiinvestering. Oljebolag i sig har generellt inte jättehöga koldioxidavtryck. Det man vill undvika att äga är kraftbolag inom kolkraft liksom vissa kemibolag.”

”Vi äger ConocoPhillips i fonden och det är ett aktivt val. Bolaget drivs på ett helt annat sätt än för 5–10 år sedan och ett bra bolag. 2019 lade bolaget fram en tioårsplan hur de ska driva verksamheten framgent. Fram till 2030 ämnar de minska utsläppen av växthusgaser med 50 till 60 procent, vilket är en viktigt aspekt för vårt ägande. Den innehåller extremt disciplinerad tillväxt, de satsar bara på lönsam utvinning och har lång resursbas. Bolaget är kassaflödes break-even vid ett oljepris på 35 dollar och räknar vi på ett genomsnittligt pris om 60 dollar per fat så kommer bolaget generera ett fritt kassaflöde motsvarande 90 procent av dagens börsvärde de kommande tio åren.”

Vilka har varit fondens största bidragsgivare?

”Vi har haft medvind från halvledarbolag i fonden. De som vi ägt har fungerat mycket bra och gått bra relativt sett och vi kan konstatera att halvledarsektorn har stått för oproportionerligt stort bidrag till överavkastningen. Totalt har halvledarsektorn skapat 40 procent av överavkastningen de senaste fyra åren. Vi har ägt det mesta i sektorn som exempelvis Nvidia, Broadcom, Analog Devices, Cadence, men inte Intel, vilket vi gynnats av. Vi äger fortfarande halvledarbolag som Nvidia som är klar marknadsledare inom det bredare begreppet compute, där AI sannolikt varit den drivande kursfaktorn senaste tiden. Andra innehav som fungerat över tid och fortsatt finns i fonden är läkemedelsbolaget Eli Lilly, maskintillverkaren John Deere samt cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks.”

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -