Vad säger orderingången om framtiden?

Rapportperioden Historiskt stora orderböcker och valutamedvind har skapat rekordresultat för flera av börsens exporterande industribolag. Med tuffa jämförelsetal syns nu en minskad orderingång som indikerar normaliserade försäljningsnivåer. Placera har gått igenom orderingången för 15 industribolag.

I höstas var Stockholmsbörsen ner över 30 procent sedan starten på året. De globala konjunktursiffrorna var grumliga och konsensus var att lågkonjunkturen var oundviklig. 2023 skulle bli ännu värre, och framförallt stack Sverige ut med en skenande inflation, kraftigt höjda räntor och en stor mängd lån med korta bindningstider.

Även om många konsument- och fastighetsbolag redan fått uppleva konsekvenserna av höjda räntor, är det svårt att se en tydlig lågkonjunktur i Sveriges exporterande industribolag. Senast i torsdags fick vi styrkebesked från ett av börsens mest bevakade bolag. Atlas Copco slog analytikernas förväntningar gällande försäljningen med 25 procent samtidigt som vinsten var 13 procent bättre än förväntat.

Det är tydligt de exporterande bolagen gynnas av den nuvarande svaga kronan. Dessutom har tidigare störningar i leveranskedjor gjort att kunder gjort tidigare och större beställningar.

Nu börjar dock orderingången sjunka på sina håll, vilket ger indikationer om var de mer normaliserade försäljningsnivåerna ligger. Trots börsens framåtblickande karaktär, är det utifrån kursreaktionerna lätt att få en känsla av att börsen väljer att fokusera på första kvartalets vinstutveckling snarare än orderingången. Dessutom värderas flertalet av industribolagen till höga vinstmultiplar.

Bolag Orderingång Q1 23 Org. orderingång Q1 23  VPA Q1 23 P/E 23E
Beijer Electronics -7% - 250% -
Munters -44%** -44%** 107% 19
Engcon -30% -33% 106% 35
NCAB Group -14%* -23% 91% 31
ABB 1% 9%* 77% 20
Alfa Laval 39% 25% 64% 23
HMS Networks -20% -20% 54% 40
Alleima 7% -5% 28%*** 8
Atlas Copco 18% 5% 25% 24
OEM International  0,4%* 0,4%* 21% -
Indutrade 14% 3%* 18% 28
Epiroc 10% 1%* 14,5% 22
Sandvik 13% 2% 13% 16
Nederman 12% -3,30% 10% -
Troax -6% -7% -6% 35

 

Källa: Kvartalsrapporter & Factset

Bäst vinstutveckling av bolagen under första kvartalet har industrikoncernern Beijer Electronics med en vinsttillväxt om 250 procent. Samtidigt minskade orderingången med 7 procent. Rekordsiffrorna på försäljning och resultat förklaras enligt bolagets vd av kraftigt ökande utleveranser tack vare förbättrade leverankedjor.

Fukthanteringsbolaget Munters som fick flertalet stora ordrar under förra året visat på en bra vinstutveckling under första året men är ett unikt fall där bolaget fått extremt stora ordrar under fjolåret. För helåret 2022 uppgick orderingången till nästan 17 miljarder kronor vilket kan jämföras med nettoomsättningen på drygt 10 miljarder kronor.

Munters - orderingång per kvartal, källa: rapport Q1 2023

 

Även NCAB och Engcon visar på kraftig vinsttillväxt där båda bolagen nästan dubblerar vinsten, jämfört med motsvarande period förra året. I båda fallen minskar dock organiska orderingången väsentligt. I Engcons rapport för första kvartalet, skriver Engcons vd Krister Blomgren att bolagets bedömning är att kommande kvartal präglas av lägre orderingång på grund av osäkerheten i omvärlden.

NCAB - Kursgraf tre år

Flera bolag inom konsumentsektorn fick se en extraordinär efterfrågan i spåren av pandemin. Konsumenten var stark samtidigt som trender som exempelvis utomhusaktiviteter och renovering exploderade. Flera av dessa bolag, som har en historik av lönsamhet och ofta beskrivs som kvalitativa, har till skillnad från industribolagen redan nu fått se en mer normaliserad efterfrågan, vilket leder till en kraftig nedgång i vinsten.

Bolag Nettomsättning Q1 23 VPA Q1 23 P/E 23 E
Mips -35% -70% 79
Thule -27% -48% 27
Dometic -3% -33% 24
Svedbergs -3% -37% -

Källa: Kvartalsrapporter & Factset

Några av de konsumentrelaterade bolagens kvartalsrapporter för första kvartalet är en påminnelse om hur försäljningsminskningen slår igenom på vinsten. Dometic, vars nettoskuld uppgår till 14,4 miljarder kronor (3,2x Ebitda) minskade nettoomsättning med 3 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. En hög skuldsättning resulterade i dubblerade räntekostnader och en vinst som sjönk 33 procent.  

Hjälmsäkerhetsbolaget Mips minskade nettoomsättningen med 35 procent i första kvartalet. Samtidigt minskade vinsten med 70 procent. Bolaget upplevde en extraordinär försäljningsökning under pandemiåren då försäljningen av framförallt cykelhjälmar ökade kraftigt.  

Trots en mer normaliserad försäljning har många bolag inom flera branscher bra möjligheter att långsiktigt växa vinsterna. En oro kring konjunkturen är rimligtvis befogad när räntorna i väst ökat i snabb takt och utmanar investeringsviljan. Å andra sidan finns stora frågor inom energi, miljö, infrastruktur och hälsa som driver på investeringar från både företag och stater.  

Riskerna för minskad försäljning och vinst kommande år består av, förutom bolagsspecifika skäl, en eventuellt mindre gynsam valutasituation, lägre försäljningspriser i kombination med en generellt lägre efterfrågan på grund av en svagare konjunktur.

Flera av de exporterande industribolagen är nischade marknadsledare och har bra förutsättningar för att vara långsiktiga vinnare. Kombinationen av lägre orderingång och höga vinstmultiplar på förväntade vinster för 2023 gör att det finns en rimlighet i en viss försiktighet.

*Jämförbara enheter

   
**Inklusive stor order i Q1 22    

*** Vinsten justerad för metallpriseffekter & jämförelsestörande poster

P/E-talen baseras på kurser från 05 maj 2023 och vi har endast inkluderat estimat där det finns minst två analytiker.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -