Varför tror marknaden på en Fed-sänkning?

Makrokommentar Federal Reserve höjde räntan men flaggar också för en räntepaus i juni. Däremot vänder sig Fed-chefen Jerome Powell mot marknadens förväntningar på räntesänkningar redan i år. Men marknaden vägrar att lyssna.

Den amerikanska centralbanken höjde som väntat sin styrränta med 25 punkter till spannet 5,00 – 5,25 procent i samband med onsdagskvällen penningpolitiska besked. Samtidigt signalerade både pressmeddelandet och Fed-chefen Jerome Powell på den efterföljande presskonferensen att banken kan komma att pausa räntehöjningarna i samband med junimötet.

Däremot vände sig Powell mot marknadens förväntningar på räntesänkningar redan senare under det här året. Han konstaterade att jobbet mot inflationen ännu inte är avslutat och att inflationen sjunker i relativt långsam takt. Kärninflationen, där effekten av volatila energi- och livsmedelspriser räknas av, låg i mars på 5,6 procent.

Federal Reserve håller också dörren öppen för ytterligare räntehöjningar, men vill samtidigt avvakta effekten av de redan gjorda åtstramningar och räknar dessutom med att den amerikanska bankkrisen ska leda till stramare kreditvillkor som gör en del av åtstramningsjobbet åt Federal Reserve. Räntebeskeden ska tas möte för möte och guidningen i pressmeddelandet var också mjukare än tidigare. Powell var samtidigt rätt tydlig med att de åtgärder som satts in för att stävja bankkrisen fått önskvärd effekt. Han beskrev det som att åtgärderna satt ett ”golv” för hela banksektorn.

Det kan dock konstateras att man på marknaden inte tog Powell på orden när det gäller den kommande räntesättningen, utan räknar fortfarande med att Federal Reserve kommer att sänka räntan rätt rejält innan utgången av 2023.  Dessutom sjönk de långa marknadsräntorna efter bankens besked. Den amerikanska tioårsräntan ligger nu på 3,33 procent.

Huruvida en kommande räntesänkning ska triggas av överraskande låg inflation eller av att amerikanska ekonomi går svagare än Federal Reserve räknar med får framtiden utvisa.

Powell ser i alla fall ingen recession framöver utan var hyggligt optimistisk kring förutsättningarna för att amerikansk ekonomi ska kunna växa även framöver.

Ska vi på Placera tolka marknadsreaktionerna i form av sjunkande marknadsräntor och svagare börs så lägger nog marknaden större vikt vid risken för att amerikansk ekonomi går in i någon form av mild recessions redan i hygglig närtid.

Vi ser heller inte den branta inflationsnedgång som skulle motivera en räntesänkning redan i år. Framför allt inte som den amerikanska arbetsmarknaden är fortsatt stram. Vilket även Fed fortsätter att poängtera, om än i något mjukare ordalag än tidigare. Nu är arbetsmarknad bara ”very tight” och inte ”extremly tight”, enligt Fed.

Det är mycket möjligt att det här var Federal Reserves sista höjning i denna räntehöjningscykel men det blir samtidigt svårt för banken att leverera den räntesänkning under 2023 som marknaden går och hoppas på. I alla inte utan att amerikansk ekonomi börjar svaja väsentligt. Och det är ju knappast något drömscenario.

Nu laddar vi för ECB:s penningpolitiska besked klockan 14.15. Den stora frågan är om ECB höjer med 25 eller 50 punkter?

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -