Orkla: Spännande och låg värdering

Analys En ny struktur, defensiv verksamhet och relativt låg värdering gör norska Orkla intressant. Bolaget lyckades slå vinstförväntningarna för första kvartalet. Finns det mer att hämta i aktien framåt?

Norska Orkla är en gigant inom livsmedel och andra konsumentprodukter. Idag har bolaget mer än 300 olika varumärken och omsätter drygt 60 miljarder norska kronor på årsbasis. Börsvärdet uppgår till cirka 80 miljarder norska kronor och största ägare är familjebolaget Canica (familjen Hagen) som kontrollerar 20 procent av kapitalet. Bland Orklas varumärken finns Felix, OLW och Abba.

Förutom kända varumärken inom livsmedel, äger Orkla även vattenkraftsbolagen Hydro Power, ett mindre fastighetsbestånd (Orkla Eiendom) och drygt 42 procent av färgtillverkaren Jotun. 

Orkla, MNOK Q123 Q122
Intäkter, rörelsen 16 188 13 271
Justerad EBIT, rörelsen 1606 1532
Vinst från intressebolag (Jotun) 422 238
Vinst före skatt 1736 1544

Källa: Kvartalsrapport, Orkla

Inom Orkla Foods Europe som är största affärssegmentet inom livsmedel (Risi Frutti, Havre Fras, Fun Light etc.) var intäkterna totalt 17 miljarder norska kronor under fjolåret. Inom Orkla Food Ingredients, där bolaget säljer olika ingredienser och växtbaserade produkter till bagerier och glasstillverkare var intäkterna totalt 15 miljarder norska kronor under 2022. Tillsammans står de två affärssegmenten för drygt 50 procent av de totala intäkterna.

Orklas nuvarande VD Nils K. Selte klev på rollen för cirka ett år sedan. Under tredje kvartalet i fjol presenterades en ny omfattande strukturförändring som började gälla första mars i år. I samband med strukturförändringen har Orkla istället definierat sig som ett investmentbolag inom konsumentnära produkter med fokus på starka varumärken. Bolagets sex konsumentnära segment har delats upp i 12 fristående verksamheter, samtidigt som Hydro och fastighetsbolaget går under en egen verksamhet och klassas som finansiella investeringar.

Genom nya strukturen är Orklas ambition att decentralisera organisationen, och på så sätt minska ledtiderna kring beslutsfattande och öka den entreprenöriella kulturen i bolaget. Samtidigt behålls bland annat finans-, marknads-, och IT-avdelningen centralt.

Orkla har lång historik och grundades redan 1654 och noterades på Oslobörsen 1929. Ursprungliga verksamheten var inom gruvbrytning och i början på 1900-talet var Orkla med och byggde första elektriska järnvägen i Norge. Runt 1940 tog investeringsbolaget form och det gjordes investeringar inom gruvsektorn och mediasektorn. Sedan slutet på 80-talet har flertalet fusioner gjorts och fokus skiftat allt mer mot livsmedel och konsumentprodukter.

År 2017 sålde Orkla sin andel av aluminiumbolaget Sapa till Norsk Hydro. Affären inbringade nästan 12 miljarder norska kronor, vilket resulterade i en nettokassa per utgången av 2017. Under följande år har flertalet förvärv gjorts och skulden uppgår idag till 20 miljarder norska kronor och ger en relation till senaste tolv månaders EBITDA på 2,0 (inklusive EBITDA från förvärv).

De finansiella målen säger att Orkla ska växa intäkterna organiskt årligen med minst 2,5 procent och samtidigt växa sin justerade EBIT med 4 - 6 procent per år. Dessa mål presenterades under 2022 och med en ny struktur har Orkla meddelat att de avser att presentera uppdaterade finansiella mål på kapitalmarknadsdagen i höst.

I rapporten för första kvartalet levererade Orkla en total försäljning om 16,2 miljarder norska kronor och representerade en tillväxt om 21 procent, jämfört med motsvarande period förra året. Den organiska försäljningstillväxten inom konsumentrelaterat (Branded Consumer Goods) summerades till 13 procent och förklarades enbart av prisökningar då volymerna minskade något jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Jotun som hade ett extraordinärt starkt första kvartal, gjorde att vinsten från övriga verksamheten dubblerades och summerades till 422 miljoner norska kronor. Jotun lyckades dubbla rörelseresultatet, vilket förklaras enligt bolaget av en hög efterfrågan, tidigare prishöjningar och lägre inköpspriser.

Tack vare Orklas genomförda prishöjningar och rekordresultat från Jotun landade den justerade vinsten per aktie på 1,32 norska kronor och representerade en tillväxt om nästan 7 procent. Rapporten som slog analytikernas förväntningar gällande intäkter och resultat, fick aktien att klättra cirka sex procent under tisdagen.

Orkla 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, Mnok 50 400 58 400 63 100 64 400 65 600
Ebitmarginal, % 11,4 11,8 10,6 10,4 10,7
EPS, NOK 4,8 5 5,1 5,4 5,7
Utdelning, NOK 3 3 3,1 3,1 3,2
Källa: Marketscreener          

 

På S&P Market Intelligence är det idag sju analytiker som täcker bolaget. Analytikerna förväntar sig en vinst per aktie om cirka 5 norska kronor per aktie. Det ger ett P/e-tal strax under 16. Med skulden på 20 miljarder norska kronor, en förväntad EBIT om 7 miljarder norska kronor, hamnar EV/EBIT-multipeln på cirka 14.

Det finns en del osäkerheter kring vilket bidrag Orkla kan få framåt från Juton och Hydro som senaste kvartalen varit bidragande till vinsterna. Jämför vi dock värderingen mot svenska Axfood (P/E 24 på 2023E) och amerikanska jätten Procter & Gamble (P/E 26 på 2023E) är värderingen i Orkla intressant. En förväntad utdelning som är i linje med tidigare år, ger idag en direktavkastning på nästan 4 procent.

Orkla - Kursgraf fem år

Även om det finns en viss del av spretighet i helheten, kommer en stor del av intäkterna från starka varumärken inom livsmedelsindustrin som skapar bra kassaflöden. Det finns också intressanta möjligheter framåt med en mer fokuserad verksamhet inom livsmedel och eventuella strukturaffärer.

Det finns hård konkurrens på livsmedelssidan och enligt bolaget är det framförallt inom lågprissegmentet som konkurrensen är utmanande. Lågprisprodukter har blivit mer populärt senaste året och inom lågprissegmentet har Orkla en svagare marknadsposition än inom andra segment.  

Bolaget vill inte precisera hur de hur strategin kring prishöjningar ser ut framåt. Enligt bolaget kommer utmaningarna med högre inköpspriser fortsätta kommande period. Skulle inköpspriserna sjunka samtidigt som Orkla lyckas behålla nuvarande prisnivåer finns det bra möjligheter till marginalexpansion framåt.

Orkla är på väg mot en intressant transformation samtidigt som verksamheten i dagsläget är av defensiv karaktär. En stark huvudägare, flera starka varumärken inom livsmedel, möjliga strukturaffärer och dagens värdering tror vi skapar bra förutsättningar för aktien framåt och är ett bra alternativt till Axfood eller Procter & Gamble. Det ska även tilläggas att norska kronan i år har försvagats med 9 procent mot svenska kronan och står idag i 0,97.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Orkla Köp 81,14 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -