Placeras tretton utvalda fonder i juni

Köptips Maj blev en bra fondmånad med USA-fonder i topp. En klar majoritet av Placeras rekommenderade fonder landade på plusavkastning. Placera passar på att genomföra ett byte.

Fyra av de tio ledande globala sektorerna lyckades skapa positiv avkastning under maj. Spridningen är ovanligt stor, närmare 18 procentenheter.

Det amerikanska halvledarbolaget Nvidia lämnade en stark kvartalsrapport i slutet på maj som tog marknaden på sängen. Det blev startskottet på ett globalt AI-rally som gynnat tekniksektorn globalt. Tekniksektorn är i topp med närmare 13 procent i avkastning. Kommunikation är näst bäst sektor på 6,7 procent, följt av sällanköpsvaror.

Oljepriset har backat runt 5 procent under månaden och är en anledning att vi hittar energisektorn i botten av de globala sektorerna.

Placeras utvalda fonder har klarat månaden bra förutom de fonder med svenskt investeringsmandat som tappat i värde.

Kronan har gått kräftgång under maj och tappat mot både euron och US dollarn. Sannolikt är det räntekänsliga svenska hushåll och en kommande svensk kommersiell fastighetskris som är orosfaktorer bland kroninvesterare.

US dollarn har stärkt med 5 procent och euron med drygt 2 procent. Det är ovanligt stora valutarörelser under en månad. Valutarörelserna har hjälp till att höja avkastningen för US-fonder, Globalfonder och Europafonder.

Tuffast har månaden varit för PLUS Småbolag Sverige Index, en indexfond som följer Carnegie småbolagsindex. Fonden har backat drygt 2 procent under maj. Listans andra Sverigefondsval Spiltan Aktiefond har backat knappt en procent.

Den tredje fonden med ett stort Sverige aktiefokus är blandfonden Carnegie Strategifond. Fonden har tappat mindre än en procent.

Även listans lågriskfond IKC Avkastningsfond har backat drygt 1 procent vilket är ovanligt mycket för en räntefond. Här spökar sannolikt en del fastighetsobligationer som fallit mycket i värde under maj när det varit en viss fastighetsoro på Stockholmsbörsen.

Bland de fonder som gått starkast finns förra månadens nya fond, JPM Latin America Equity A, med en uppgång på knappt 12 procent. Fonden har fått en kalasstart och gynnats av stora uppgångar på Brasilienbörsen.

Globalfonden MS INVF Global Opportunity A med tillväxtbolagsfokus har stigit med över 10 procent. Den är tätt följd av teknikfonden Fidelity Global Technology Fund.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A, som investerar i små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar på tillväxtmarknader, har stigit närmare 10 procent.

Listans Japanfond har fortsatt upp under månaden med hela 7,3 procent.

Jag genomför ett fondbyte inför juni och byter USA-fond på listan. Jag tar in den aktivt förvaltade AMF Nordamerika i stället för den passivt förvaltade Länsförsäkringar USA Index.

USA:s aktiemarknad är världens största och utgör drygt 60 procent av ett globalt aktieindex. USA gynnas av flera globala trender och många av dem har de själv skapat. Det omfattar bland annat digitalisering, e-handel, molntjänster, gaming, digitala betalningslösningar, smartphones, halvledardesign med mera.

Landets 330 miljoner invånare har skapat världens mest dynamiska ekonomi. Hemmamarknaden är stor och väldiversifierad med en bredd som innehåller alla sektorer och industrier. Både bredden och djupet på hemmamarknaden gynnar många nystartade bolag.

Regleringar och lagar är i stort enhetliga mellan delstaterna, US-dollarn är fortfarande den största och viktigast valutan, vilket ger fördelar.

Blickar vi framåt så ser utsikterna för USA:s ekonomi allt bättre ut. Vi på Placera tror att inflationstrycket kommer att avta, vilket ger mindre press på räntor. Det leder i sin tur till ett mer gynnsamt klimat för aktier.

Vinsterna för de 500 största USA-bolagen väntas växa med 15 procent det närmaste året. Vinsttillväxten för globalt aktieindex landar på knappt 14 procent enligt indexberäknaren MSCI, och räknar vi bort drygt 60 procent som är USA bolag är vinsttillväxten ännu lägre.

Värderingen för framåtblickande p/e-tal landar på 18,5. Det är värderingsmässigt på det historiska snittet, så USA-börserna är varken dyra eller billiga i rådande miljö.

AMF Aktiefond Nordamerika förvaltas av Ulf Alexandersson och Björn Lind. De har en lång erfarenhet av förvaltning av USA-bolag.

Ulf Alexandersson och Björn Lind

Investeringsprocessen grundar sig uteslutande i en investeringstes, bolagets värdering och hur stor aktiens avkastningspotential bedöms vara. Långsiktighet hos bolagen är något förvaltarna uppskattar. Det ger en tydlig färdplan med definierade mål och hur bolaget ska ta sig dit.

Förvaltarna lägger ett stort fokus på ett hanterbart antal bolagsurval, varav dryga tjugotalet anses vara kärninnehav. Det är bolag som de lägger ner mer tid på. Det beror på att bolagen har en större påverkan på den aktiva risken i fonden.

Kärninnehaven är aktiva bet som avviker från index i större utsträckning. Resterande andel är i mångt och mycket neutrala positioner. De tar inga positioner med kassan utan fonden är alltid fullinvesterad, och de tar inga valuta-bet.

Investeringsprocessen har även ett tydligt fokus på hållbara investeringar. Fonden väljer aktivt ur ett hållbarhetsperspektiv de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete utifrån bransch och region.

Ulf Alexandersson och Björn Lind har lyckats riktigt bra med fondförvaltningen: Fonden har stigit mer än snittet av kategorin Nordamerikafonder – till en risk lägre än kategorisnittet.

Den senaste femårsperioden placerar sig fonden som den näst bästa i fondkategorin, avkastningsmässigt. Det imponerar med tanke på att fondkategorin innehåller drygt 500 fonder för den valda tidsperioden.

Den aktiva förvaltningen är tydlig och det har resulterat i en av fondkategorins absolut högsta riskjusterade avkastningar. Fonden har även lyckats klå sitt jämförelseindex de senaste tio, fem och tre åren, vilket ytterst få aktivt förvaltade Nordamerikafonder klarar av.

Fonden har fem stjärnor på tio och fem års sikt och fyra på tre års sikt hos Morningstar. Produktens årliga avgift är låga 0,4 procent.

För den som vill botanisera själv på listan över rekommenderade fonder finns det olika risknivåer.

Tror du att det positiva börsklimatet håller i sig och känner att du vill öka risken i fondportföljen, då hänvisar jag till övriga fonder med högst risk. Det finns ytterligare sju fonder till inom det segmenten högst att välja på.

Vill du gå en medelväg och reducera aktierisken men ändå har en viss aktieexponering så erbjuder listan tre blandfonderna en medelrisk.

För den minst riskvillige erbjuder jag fortsatt räntefonden IKC Avkastningsfond med listans lägsta risk.

HÖGRE RISK

AMF Aktiefond Nordamerika: Förvaltarna Ulf Alexandersson och Björn Lind har lyckats riktigt bra med fondförvaltningen: Fonden har stigit mer än snittet av kategorin Nordamerikafonder – till en risk lägre än kategorisnittet.

Fidelity Global Technology Fund: Förvaltaren Hyun Ho Sohn har förvaltat fonden framgångsrikt och skapat en bra riskjusterad avkastning. Investeringsprocessen bygger på att hitta innovativa tillväxtbolag med teknologier som kan förändra en hel bransch.

JPM Latin America Equity A: Investerar i kvalitetsbolag med stor och hållbar tillväxtpotential. Bolagen ska verka i attraktiva branscher med begränsade externa risker med starka balansräkningar och hållbara konkurrensfördelar.

PLUS Småbolag Sverige Index: Fonden följer Carnegie småbolagsindex som är det mest använda bland Sveriges småbolagsförvaltare

Länsförsäkringar Japan indexnära: Fonden följer MSCI Japan index, ett brett aktieindex som följer de största bolagen noterade på Tokyobörsen. Vi värdesätter den låga avgiften.

MS INVF Global Opportunity A: Det är en gammal Placera-favorit som fortsätter att leverera bra riskjusterad avkastning. Förvaltaren Kristian Heugh har förvaltat fonden sedan starten i november 2010 och har lyckats riktigt bra, men haft två riktigt dåliga år som nu ser ut att vända.   

Spiltan Aktiefond Stabil: Fonden är aktivt förvaltad och fokuserar på välskötta kvalitetsbolag som förvaltarna benämner som värdebaserade tillväxtbolag. Fonden hör till de Sverigefonder med högst riskjusterad avkastning.

Storebrand Europa A SEK: Är en indexnära fond. Fonden följer det breda MSCI Europa index, som investerar i ett femtontal länder. Det finns avvikelser som uppstår då fonden följer Storebrands standard för hållbara investeringar bland annat innebär att fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A: Huvudfokus är på små- och medelstora bolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar och är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader. Jens Barnevik letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris.

MEDELRISK

AMF Balansfond: Björn Lind och Tomas Risbecker förvaltar en blandfond som har levererat en hög riskjusterad avkastning under flera år, till en låg förvaltningsavgift.

Atlant Opportunity: En aktivt förvaltat marknadsneutral hedgefond där runt 90 procent av kapitalet är investerat på räntemarknaden och maximalt 10 procent är placerat i olika case som aktier och optioner. Derivatstrategier används primärt som ett skydd mot större börsnedgångar. Fonden har levererat en bra riskjusterad avkastning och har gett 4,6 procent i årlig avkastning sedan fonden startade 2016 till en låg risk.

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. Fonden investerar 60 procent i aktier och 40 procent ränteprodukter.

LÅG RISK

IKC Avkastningsfond: Fonden förvaltas av Lars Bredenberg som placerar i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer som företrädesvis är noterade i svenska kronor. Fonden blev 2019 utsedd till bästa fond av Morningstar i fondkategorin företagsobligationsfonder.

Våra tips på köpvärda fonder bör ses som ett smörgåsbord att välja från. Rekommendationerna är ganska kortsiktiga taktiska rekommendationer som gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar.

Vill du ha strategiska och långsiktiga fondrekommendation hänvisar vi till Placeras Fondtopplista över bra fondval.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
AMF Aktiefond Nordamerika Köp 523,04 -
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR Köp 595,52 -
JPM Latin America Equity A (acc) USD Köp 300,39 -
PLUS Småbolag Sverige Index Köp 173,30 -
Länsförsäkringar Japan Index Köp 161,91 -
MS INVF Global Opportunity A Köp 1 057,12 -
Spiltan Aktiefond Stabil Köp 1 217,86 -
Storebrand Europa A SEK Köp 209,75 -
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 155,81 -
AMF Balansfond Köp 358,84 -
Atlant Opportunity Köp 1 358,72 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 925,33 -
IKC Avkastningsfond Köp 131,44 -
Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -