Indienfond med lovande avkastning

Fondanalys Indien är ett land som erbjuder många möjligheter och hör till en av de snabbaste växande ekonomierna i världen. Inte minst har man en tillväxt som även överträffar Kinas. Placera guidar till en Indienfond med hög riskjusterad avkastning.

Indien är en spännande plats för investerare som vill dra nytta av landets potential med en stark ekonomiska tillväxt, ung befolkning, attraktiva regeringsreformer, överkomliga arbetskostnader och inte minst gynnsam demografi.

Det finns flera faktorer som talar för Indien som en plats för en fondinvestering.

Landet har en stark och stabil ekonomisk BNP-tillväxttakt. Hemmamarknaden är enorm, gynnsam demografi och en medelklass i stark utveckling, vilket skapar en solid plattform för framtida tillväxt.

Indiens ekonomi är mångsidig med en bred blandning av tillverkningsindustrier, jordbruk, tjänster och IT. För att stärka ekonomin har den indiska regeringen offensivt drivit ekonomisk diversifiering och har introducerat ett flertal program som Make in India och Digital India. Under de senaste åren har ett antal enhörningar dykt upp i Indien, som också har ett snabbt växande startup-ekosystem.

Befolkningen är stor och ung. Landet har världens största befolkning på 1,4 miljarder människor och mer än hälften av dem är under 25 år. Dessutom förväntas det år 2025 att Indiens medelklass öka till 500 miljoner. Det skapar enorm möjlighet för konsumentdrivna företag.

Politikerna har prioriterat tillväxt och investeringspolitik. För att öka intresset för utländska investeringar har den indiska regeringen infört ett antal policyer och reformer. Det inkluderar lättnader på restriktioner för utländska direktinvesteringar, tillåtelse av 100 procent utländska direktinvesteringar i ett antal branscher, effektivisering av skattelagstiftningen och inrättande av en organisation som specifikt har till uppgift att underlätta utländska investeringar.

Reformer som skatten på varor och tjänster (GST), konkurskoden och liberaliseringen av utländska investeringar har ökat investerarnas förtroende och gjort det enklare för företag att bedriva affärer i landet.

Indien har några av de lägsta arbetspriserna i världen, vilket lockar företag som vill etablera tillverkning eller serviceverksamhet. Dessutom har Indien en betydande arbetskraft som är mycket kompetent inom områden som teknik och informationsteknik.

Inhemska investerares flöden till börsen har varit betydande i år och visar fortsatt styrka. Avtagande inflationstrend innebär att den indiska centralbanken kan avvakta med ytterligare räntehöjningar och utländska investerare visar nu förnyat intresse för indiska företag.

Bombaybörsen har varit en vinnare de senaste åren och klått breda tillväxtmarknadsindex, MSCI Emerging Markets index, med bred marginal både 2021 och 2022. Även i år har Indien gått starkare.

Baksidan med den relativt starka börsuppgång är värderingen på den indiska aktiemarknaden som är relativt hög.

Enligt indexberäknaren MSCI värderas Bombaybörsen till ett p/e-tal för nästa års vinster på 21 vilket är högre än tillväxtmarknadernas snittvärdering som landar på p/e-tal 14. Indiska börsens nuvarande värdering är över sin normala nivå.

Men tillväxten för Indiska bolag sticker ut med stark tillväxt för omsättning och vinster, nästa år spås vinsterna för de 100 största indiska bolagen växa med igenomsnitt 19 procent.

För den som vill investera långsiktigt i Indien, så har jag en intressant Indienfond. Den har levererat en bättre riskjusterad avkastning än kategorisnittet på både tre och fem år.

Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity A USD förvaltas av Rahul Chadha sedan 2011 och Saneil Chandrawat som anslöt 2020.

Rahul Chadha och Saneil Chandrawat

Investeringsprocessen bygger på analys av enskilda bolag. Bolagen ska ha en bra tillväxt, stabilt kassaflöde, en erkänt bra ledning som har en god historik av att leverera aktieägarvärde samt bra värdering.

Förvaltarna letar efter bolag med tydliga och identifierbara katalysatorer, gärna marknadsledare som är prisledande. Förvaltarna föredrar att investera i bolag med en väl utvecklad syn på aktieägarvärde med hållbara och värdeskapande konkurrensfördelar.

Hållbarhetsanalysen är en viktig och integrerad del av investeringsprocessen. Samtliga tre grundpelare inom ESG: miljöpolicy, sociala frågor och affärsetik/bolagsstyrning, är viktiga i investeringsprocessen.

Efter investerings- och urvalsprocesserna sätts en koncentrerad portfölj ihop på mellan 40 och 60 aktier.

Idag har fonden 48 investeringar med en tydlig lutning mot tillväxtbolag. Fonden består till 77 procent stora bolag. Det är en lägre andel än snittet i fondkategorin och jämförelseindex. Medelstora bolag utgör 12 procent och småbolag 6,5 procent, vilket är en övervikt mot både index och fondkategorin.

Fondens innehav har en lägre värdering och snittet landar på ett p/e-tal på 18,9 jämfört med fondkategorisnitt på 19,4 och jämförelseindexet med 21.

Det som sticker ut är att tillväxten i kassaflödet i fondens bolag är betydligt högre än snittet för fondkategorin och index, vilket även gäller för den underliggande vinsttillväxten. Med andra ord hittar förvaltarna relativt billig och lågt värderad tillväxt.

De tio största innehaven väger 48 procent av fondens värde och omsättningshastigheten i fonden är låg. Fyra av de tio största innehav har varit med i fonden sedan 2011. Det yngsta är från maj 2022.

Tio största aktieinnehaven 
Aktier vikt
ICICI Bank 8,3%
Infosys 6,4%
HDFC Bank 6,3%
Housing Devewlopment Finance 5,0%
Reliances Industries 4,9%
Axis Bank 4,2%
Power Grid Corp 3,7%
HCL Technologies 3,3%
Narayana Hrudayalaya 3,1%
Fortis Healthcare 2,7%
Källa: Morningstar 47,9%

 

ICICI Bank är fondens största enskilda innehav med 8,3 procent, följt av Infosys som är ett av världens största konsultbolag inom digital teknik med 6,4 procent. HDFC Bank är fondens tredje största innehav på 6,3 procent. HDFC Bank är Indiens största bank och världens fjärde största bank mätt i börsvärde.

De två största sektorerna är finans- och sällanköpsbolag. Finanssektorn väger 30 procent och sällanköpssektorn 15 procent. De följs av teknikbolag och dagligvaror.

Fastighetssektorn och sällanköpssektorn har den största relativa övervikten mot index och fondkategorin. Störst undervikt har fonden mot tekniksektorn.

Går man ett steg djupare och ser på undersektorer så står banker för 27 procent. Näst största undersektor är konsumentvaror på 10,6 procent följt av mjukvarubolag som väger 10,2 procent vardera.

 

Mirae Asset ESG India Sector   Fondkategori: Tillväxtmarknader, Indien
Avkastning % 3 år 98,1 85,2
Avkastning % i år 11,4 12,1
Risk % 3 år 13,3 16,5
Betyg* 4  
Avgift%/år 2,8  
Rörlig avgift  nej  
Förvaltare: Rahul Chadha  
* Morningstar har 5-gradig skala Saniel Chandrawat  
Källa: Morningstar den 2023-07-07    

Den aktiva förvaltningen är tydlig och det har resulterat i en av fondkategorins absolut högsta riskjusterade avkastningar. Fonden har klått fondkategorins genomsnittsavkastning på både tre, fem och tio år. Det har skett till en längre risk än både fondkategorin och jämförelseindex, vilket är en mycket bra prestation.

Fonden har premierats med fyra stjärnor av Morningstar på tre år och fem år. Den årliga avgiften landar på 2,8 procent vilket är över snittet för liknande fonder enligt Morningstar.

Fondkategorin Tillväxtmarknader, Indien hör till de dyrare fondkategorierna. Som investerare ska man dock vara medveten om att det är dyrare att handla och förvalta aktier på mindre utvecklade finansmarknader som Indien. Vilket göra att den årliga avgiften blir betydligt högre än vid förvaltning av exempelvis en Sverigefond.

Placera rekommenderar köp på Mirae Asset ESG India Sector Leader Equity A USD och tror att förvaltarna över tid kommer att fortsätta leverera en hög riskjusterad avkastning.

Placera ser Indienfonder som ett utmärkt komplement till övriga fonder i en bred portfölj. En bra presterande aktivt förvaltad Indienfond fungerar dessutom bra som komplement och krydda till en billig tillväxtmarknadsindexfond. Vår bedömning är att man bör ha en långsiktig investeringshorisont på minst fem år.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Mirae Asset ESG India Sect Ldr Eq A USD Köp 254,77 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -