Här fungerar småbolagseffekten

Fondanalys Småbolagen på tillväxtmarknaderna fortsätter att leverera en hög avkastning, och har de senaste åren utklassat storbolagen. Placera tipsar om en tillväxtmarknadsfond som investerar i små bolag med hög tillväxt till en rimlig värdering.

Småbolagseffekten har inte fungerat särskilt bra på vare sig Stockholmsbörsen eller USA-börserna de senaste åren. Där har storbolagens avkastning har dominerat allt mer. På tillväxtmarknaderna fungerar den desto bättre.

Efter några tuffa år fram till hösten 2019 stod de stora asiatiska internet- och teknikjättarna för en stor del av indexuppgången, sedan dess har scenförändringen varit stor - till småbolagens fördel.

De senaste tre åren har småbolag på tillväxtmarknaderna inte bara haft en högre avkastning än stora bolag på tillväxtmarknaderna utan även klått globala småbolag. Även i år är skillnaden påtaglig till småbolagens fördel.

Små- och medelstora bolag växer snabbare än storbolag. Entreprenörskapet är påtagligt och det är vanligt förekommande att grundare och ägarfamiljen fortfarande är aktiva.

Småbolag har tydligare fokus och en mer renodlad verksamhet oftast dominerar man en smal marknadsnisch. Det är lättare att växa från en liten bas.

Småbolag är mindre analyserade och har färre analytiker som följer bolaget. Många stora bolag letar efter strategiska uppköp bland mindre bolag, vilket skapat en bra avkastning.

Kombinationen småbolag och tillväxtmarknader erbjuder en spännande mix.

Över hälften av världsekonomin finns på tillväxtmarknaderna och de snabbast växande länderna hittar vi där. Den största delen av befolkningen i världen lever i en tillväxtmarknadsekonomi och är generellt sätt betydligt yngre än i väst.

tillväxtmarknaderna växer medelklassen snabbt, den är konsumtionshungrig och vill öka sin levnadsstandard, vilket skapar en stor efterfrågan på många tjänster- och produkter.

Tillväxtmarknaderna har en uppsjö av innovativa bolag inom teknik-, industri- och konsumtionssektorn. Värderingen är låg, p/e-talet för MSCI Emerging Markets Small Cap index är på 11,5 jämfört med 12,5 för MSCI Emerging Markets index som omfattar stora bolag. Och globala småbolag värderas enligt MSCI till hela 16,3.

Vinsterna för småbolag på tillväxtmarknaderna spås växa med över 20 procent det närmaste året, vilket är betydligt högre än storbolagen på tillväxtmarknaderna och globala småbolag.

Att även direktavkastningen på 3 procent erbjuder en högre avkastning än snittet för globala småbolag på 2,3 procent, talar för småbolag på tillväxtmarknaderna.

Placera har en fondfavorit som fortfarande håller. Den hör till toppskiktet i klassen Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag den senaste tre åren.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A förvaltas av Jens Barnevik sedan fonden startade i februari 2019.

Jens Barnevik

Fonden har fokus på små- och medelstorbolag med ett börsvärde på maximalt 5 miljarder dollar. Det är bolag som är noterade på tillväxtmarknader eller andra börser, förutsatt de har en stor del av verksamheten i tillväxtmarknader.

Som extra krydda har fonden möjligheter att placera upp till 20 procent i gränsmarknadsekonomier. Det är länder som är under utveckling och som är för unga för att ses som tillväxtmarknader. Fonden tittar på investeringar i Vietnam, Rumänien, Georgien och Sri lanka. Gränsmarknadsländer som har bra, välskötta och billiga bolag.

Investeringsprocessen bygger på analys av enskilda bolag. Investeringsprocessen exkluderar bolag som inte når upp till Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar, som bland annat omfattar kontroversiella vapen, pornografi, tobak, fossil energi och så kallade Norm-bolag utan förändringsvilja.

Förvaltaren letar efter hållbara bolag med bra historik och en beprövad affärsmodell. Bolagen ska erbjuda en bra långsiktig tillväxt till ett rimligt pris. Förvaltaren letar gärna långsiktiga investeringar och målet är att investeringen ska den vara för evigt.

Viktiga bolagsegenskaper är stark balansräkning, hög utdelning och en stor andel repetitiva intäkter. Bolagen ska gärna vara marknadsledare och dominera en begränsad marknad. Det är ett klart plus om grundare och ägarfamiljen fortfarande är kvar i bolaget.

Samtidigt undviker man högt skuldsatta bolag, bolag utan huvudägare eller som har statliga ägare. Även bolag med stort råvaruberoende och hög valutarisk undviks.

Jens Barnevik investerar gärna efter några stora och intressanta teman och strukturella trender.

Strukturella trender har flera fördelar. Det skapar en tillväxt betydligt högre än global BNP-tillväxt och har oftast en lång tillväxtperiod. Strukturell tillväxt drivs av flera faktorer.

De teman som fonden investerar i är en växande medelklass på tillväxtmarknaderna. En större disponibel inkomst för medelklassen leder till ökad konsumtion, stigande sparande och större efterfrågan på hälsovård.

Digitalisering är ett annat stort tema för fonden. Det handlar om att hitta bolag som möjliggör digitalisering.

Ett annat investeringstema är investmentbolag. De ger rabatter på underliggande tillgångar, vilket inte är motiverat. Att ge kapital till ett investmentbolag där grundarfamiljen är huvudägare och duktiga på att hantera lokala förhållanden och har bra bolag i portföljen är förvaltaren trygg med.

Idag har fonden 67 investeringar med en tydlig lutning mot kvalitetsbolag. Fonden består till 40 procent av små bolag och 19 procent är ännu mindre bolag så kallade micro-cap bolag. Det är en betydligt högre andel än snittet i fondkategorin och jämförelseindex.

Medelstora bolag utgör 29 procent och småbolag 3,5 procent, vilket är en undervikt mot både index och fondkategorin.

Fondens innehav har en lägre värdering och snittet landar på ett p/e-tal på 10,7 jämfört med fondkategorisnitt på 12,5 och jämförelseindexet med 12,7.

Teknikbolag är fondens klart största sektor just med 42 procent av fondens placeringar. Näst största sektor är hälsovårdsbolag med 23 procent. Följt av dagligvarubolag på 12 procent. Fonden avviker mycket från index och kategorisnittet. Störst övervikt är i tekniksektorn och hälsovårdssektorn. Fonden har inga investeringar i energisektorn, fastigheter eller allmännyttiga bolag.

De största undersektorerna utgörs av tekniska hårdvarubolag på 25 procent följt av medicinteknik med 17 procent.

Förvaltaren föredrar att leta bolag på de välutvecklade och etablerade tillväxtländerna i Asien. Taiwan och Sydkorea är de största marknaderna. Taiwan är störst med en vikt på 34 procent, vilket är en klar övervikt mot både jämförelseindex och kategorisnittet. Sydkorea är nästa största marknad på 30 procent, vilket även det är en klar övervikt.

Fonden har en undervikt i Kina som bara utgör 5 procent. Indien som är det största landet i MSCI Emerging Markets Small cap index på 24 procent har fonden inga investeringar i. Det skapar en stor undervikt.

Tio största innehaven i Swedbank Robur EM Small Cap
Aktier i %   Sektor
Value Added Technology 3,0   Hälsovård
Innodisk 3,0   Teknik
i-SENS 3,0   Hälsovård
Pacific Hospital Supply 2,7   Hälsovård
Fu Shou Yuan International Group 2,7   Sällanköpsvaror
Ray 2,6   Hälsovård
Delfi 2,5   Dagligvaror
Fuji Corp/Aichi 2,5   Industri
SK Square 2,4   Teknik
Chroma ATE 2,4   Teknik
Källa: Morningstar 26,7    

 

De tio största innehaven väger knappt 27 procent, och inget innehav väger mer än 3 procent. Fonden tar inga stora bett i enskilda bolag.

Sydkoreanska hälsovårdsbolaget Value Added Technology är fondens störst innehav med en vikt på 3 procent. Näst största innehav är det taiwanesiska teknikbolaget Innodisk på 3 procent.

Fonden har haft 17,8 procent i genomsnittlig årsavkastning de tre senaste åren, vilket är högre än kategorisnittets avkastning på 14,5 procent. Risken mätt som standardavvikelse är i nivå med fondkategorin.

Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets A Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Avkastning % 3 år 63,5 52,6
Avkastning % i år 23,5 16,7
Risk % 3 år 13,1 13,3
Betyg* 3  
Avgift%/år 1,6  
Rörlig avgift  Nej  
Förvaltare: Jens Barnevik  
* 5-gradig skala    
Källa: Morningstar 220731    

 

Den årliga förvaltningsavgiften är på 1,6 procent, vilket är lägre än kategorisnittet. Fondens förvaltade kapital är 2,2 miljarder kronor.

Placera tycker att Swedbank Robur Small Cap EM A är fortsatt köpvärd, särskilt för den som söker en fond med tydligt fokus på småbolag, som vågar avvika från index.

Placera ser en långsiktig investering i fonden på minst tre år och den passar som ett bra komplement till en billig tillväxtmarknadsindexfond.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Swedbank Robur Small Cap EM A Köp 160,33 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -