Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen blev det en nedgång på 0.54 procent på Stockholmsbörsen (OMXSPI) som stängde på 796 punkter.

Trendbilden präglas av en fallande trendkanal i kursdiagrammet på medellång sikt. Det efter en längre tids sidledes utveckling. Det har identifierats två säljsignaler från rektangelformationer (REC) som ger signal om vidare nedgång. Kursen testar stödet vid cirka 795 punkter. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 795 punkter utlöser ännu en säljsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 32 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 28. Vi har därmed en övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 597 köp och 128 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Mid Cap bolaget VBG Group B som är en industrikoncern ser tekniskt och kvantitativt starkt ut. Ser vi till kursdiagrammet för medellång sikt så utvecklas kursen i en stigande trendkanal. Det är ett resultat av att investerarna är optimistiska och under det senaste året har valt att betala allt högre kurser för att köpa aktier i bolaget.

Stigande trendkanaler indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Då kursen nyligen bröt upp genom motståndet vid 184 kronor ombildades det till en ny stödnivå. Nu saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Även volymbalansen, alltså handeln i aktien på dagar med uppgång kontra nedgång är också starkt positiv, vilket bekräftar den positiva trendbilden med optimistiska investerare.

Ser vi till hur ledningen och styrelsen har agerat med egenhandel i aktien så är VBG Group B maximalt positiv på Investtechs insideranalys. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Läkemedelsbolaget AstraZenecas aktiekurs återfinns i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerare öven en längre period har valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det ska ses som en köpsignal och ytterligare kursuppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat från data på över 35000 aktier i stigande trender.

Det saknas motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 1450 kronor. Därmed återfinns kursen en bit ovanför närmaste stödnivå vilket också är en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på stöd- och motståndsnivåer.

AstraZeneca är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikbolaget Sinch har sedan årsskiftet backat då investerare har valt att acceptera lägre och lägre kurser för att sälja sig ur aktien. Trendbilden är därmed negativ och detta signalerar ökande pessimism bland investerare och indikerar ytterligare kursnedgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Nyligen identifierades en teknisk säljsignal när kursen bröt ned genom stödnivån runt 22.00 kronor som därmed ombildades till en ny motståndsnivå. Nästa stödnivå återfinns nu runt 14.00 kronor och brott ned genom denna nivå skulle vara ännu en säljsignal.

Aktien har även en extrem volatilitetsrisk med ett månadsvärde runt 42.85 procent. Det betyder det att den genomsnittliga skillnaden mellan högsta och lägsta kurs på månadsbasis har varit 42.85 procent, vilket gör att aktien kvalificerar sig som en så kallad lottoaktie enligt Investtech.

Sinch är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -