Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen blev det en nedgång på 0.46 procent på Stockholmsbörsen (OMXSPI) som stängde på 791 punkter.

Trendbilden präglas av en fallande trendkanal i kursdiagrammet på medellång sikt. Det efter en längre tids sidledes utveckling. Det har identifierats två säljsignaler från rektangelformationer (REC) som ger signal om vidare nedgång. Kursen testar motståndet vid cirka 795 punkter. Det borde ge en reaktion nedåt, medan ett brott upp genom 795 punkter kommer att utlösa en köpsignal. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det försvagar den fallande trenden något.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 32 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 25. Vi har därmed en övervikt av pessimister på såväl kort- som lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 539 köp och 123 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är också 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till främst stöd och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Läkemedelsbolaget Camurus utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender.

Kursen handlas till all-time-high nivåer och har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 314 kronor, vilket ombildats till en ny stödnivå och indikerar vidare uppgång.

Camurus är positiv på Investtechs insideranalys. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). 

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Sandviks avknoppning specialstålbolaget Alleima AB som varit på börsen lite mer än ett år ser tekniskt starkt ut. Aktien handlas till all-time-high nivåer och kursen har brutit upp ur en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det saknas därmed motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 53.30 kronor. Kursen återfinns alltså en bra bit ovanför närmaste stödnivå. Det är en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat på stöd- och motståndsnivåer.

Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI-värde över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång.

Alleima AB är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Medicinteknikbolaget BICO Group är en aktie med extrem volatilitetsrisk. Månadsvärdet för volatiliteten är på 64.15 procent, vilket betyder att den genomsnittliga skillnaden mellan högsta och lägsta kurs på månadsbasis har varit 64.15 procent. Aktien kvalificerar sig därmed som en så kallad lottoaktie enligt Investtech.

Ser vi till trendbilden så utvecklas kursen sedan slutet av förra året i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar pessimism och att köpintresset bland investerare avtar. Ytterligare kursnedgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på fallande trender.

I september i år bröt kursen ned genom den sista stödnivån runt 35.00 kronor som därmed ombildades till en ny motståndsnivå. Stöd saknas i kursdiagrammet och ytterligare nedgång indikeras. På lång sikt återfinns dock en stödnivå runt 27.00 kronor som kan ge en reaktion uppåt. Blir det istället ytterligare ett brott nedåt genom 27.00 kronor kommer det att utlösa ännu en säljsignal.

Aktien har ett starkt negativt momentum med ett RSI-värde under 30 där ytterligare nedgång indikeras

BICO Group är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -