Vattenbolaget med vind i ryggen

Aktieanalys Det amerikanska vattenföretaget Core & Main rider på starka trender. Placera trycker på köpknappen.

Core & Main distribuerar produkter för vatten, avloppsvatten, dränering, brandskydd och erosion i USA. I produktutbudet finns exempelvis rör, rördelar, mätningsinstrument och brandslangar. Sett till försäljning står vattenprodukterna för nästan 70 procent. Dränering motsvarar 15 procent av försäljningen. Sett till nybyggnation och reparation/ersättning är fördelningen hälften vardera. 

Core & Main fungerar som en länk mellan 60 000 kunder och 4 500 leverantörer. Bland bolagets kunder finns kommuner, företag, tekniker och entreprenörer. I Core & Mains utbud finns över 200 000 produkter. 

Core & Main, som tidigare gick under namnet HD Supply Waterworks, var från början en del av distributören HD Supply. 2017 köpte private equity-bolaget Clayton, Dubilier & Rice upp HD Supply Waterworks-delen för 2,5 miljarder dollar. Clayton, Dubilier & Rice är fortfarande storägare i bolaget. 

2021 sattes Core & Main på börsen och sedan dess är aktien upp nästan 40 procent. I dagsläget ligger börsvärdet på 5,5 miljarder dollar. Huvudkontoret är beläget i St. Louis, Missouri och i koncernen finns 4 500 medarbetare. 

På 1970-talet var det genomsnittliga vattensystemet i USA 25 år gammalt, idag uppgår samma siffra till 45 år. Det finns stora behov för investeringar i de amerikanska vattensystemen. Som exempel förloras i genomsnitt 14 till 18 procent av det totala dricksvattnet i USA genom läckage. Det kommande decenniet spås satsningarna i upprustning av vatteninfrastrukturen öka. Framförallt kommer USA:s stora infrastrukturpaket vara en bidragande faktor.  

En annan intressant aspekt är att när en vattenledning eller ett brandskyddssprinklersystem går sönder måste åtgärder i de flesta fallen tas direkt. Detta skapar viss stabilitet i Core & Main affärsmodell. Main & Core bör dessutom gynnas av allt fler naturkatastrofer.  

I september höll Core & Main en kapitalmarknadsdag där nya mål sattes upp. Ett av målen var att bolaget skulle uppnå en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 9 procent fram till och med 2028. Detta skall uppnås genom organisk tillväxt men också med hjälp av förvärv. Under de kommande fem åren är målet att köpa bolag som adderar över 1 miljard dollar i försäljning. Genom att förvärva bolag uppnås synergier. Förutom att konsolidera sektorn gör Core & Main konstant aktieåterköp. Bolaget uppger även att det kan införas utdelningar inom de kommande åren. 

Ett annat mål är att marginalerna ska fortsätta resan norrut med hjälp av bland annat större andel egentillverkade produkter och kostnadssynergier. 

Året före noteringen låg nettoskulden i förhållande till ebitda på 5,6 vilket är riktigt högt. I samband med noteringen tog bolaget in pengar och bantade skuldsättningen rejält. I dagsläget ligger samma siffra på 1,6. 

C&M 2023e 2024e 2025e
Oms till,% 1 5 7
Ebit marg,% 11 10 10
Ev/ebit 14 13 12
P/e 15 14 12

 

Baserat på innevarande års prognoser handlas Core & Main aktien till ev/ebit 14 och p/e 15. I jämförelse med Ferguson, som till viss del är en konkurrent, handlas Core & Main till en rabatt. Ferguson har ett p/e-tal på 17. Den stora skillnaden mellan bolagen är att Ferguson riktar sig till fler sektorer, exempelvis luftkonditionering. 

Placera anser att Core & Main verkar inom en intressant nisch och att värderingen är överkomlig. För investerare som vill ha exponering mot vatten-sektorn tycker vi att Main & Core kan vara ett bra alternativ.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Core & Main A Köp 30,42 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -