Så värderas konsumentbolagen

Kommentar Det är spretigt resultatutveckling bland börsens konsumentbolag. Flera av bolagen visar på en resultattillväxt på årsbasis medan andra har det fortsatt tufft. Placera har gått igenom resultatet och värderingen för tolv konsumentberoende bolag.

Även om inflationen sjunker på global nivå samtidigt som många börjar diskutera räntetoppar har vi betydligt högre räntor idag för ett år sedan.

Flera av bolagen som nu minskar vinsten under 2023 kommer från år av rekordförsäljningar. Minskad försäljning har visserligen slagit igenom på sista raden, men har inte nödvändigtvis inneburit förluster. Däremot har aktierna fallit kraftigt på sina håll.

Bolag Resultat, Q3 Resultat, i år  Kursutv. i år
Axfood 1% -12% -8%
Boozt 19% 43% -9%
Byggmax -35% -67% -37%
Cloetta 24% 81% -8%
Electrolux - - -30%
Essity* 74% 55% -6%
H&M** 537% 61% 47%
Husqvarna -54% -4% 8%
Lyko -55% 135% -34%
New Wave -11% 4% -16%
Rugvista 16% 54% 50%
RVRC 38% -1% 35%
Thule 88% -17% 35%

Källa: Factset & Infront, kurser 15/11/2023 (inklusive utdelning).

H&M, Rugvista, RVRC (Revolution Race) och Thule som alla växte resultatet tvåsiffriga procent i tredje kvartalet har en positiv utveckling på börsen i år.  

Boozt, som skickade ut en omvänd vinstvarning för tredje kvartalet, växte resultat med över 20 procent på årsbasis och för årets tre första kvartal var resultat 40 procent bättre än motsvarande period i fjol.

Bolaget förklarade det starka resultatet av utökade marknadsandelar, högre ordervärden och färre returer. I tredje kvartalet var Sverige och Danmark största regionerna och stod tillsammans för nästan 70 procent av nettoomsättningen. Medan nettoomsättningen i Sverige stod still på årsbasis växte Danmark med strax över 17 procent.

FM Mattsson, med kraftig exponering mot nybyggnation och renoveringsmarknaden, lyckades överträffa analytikernas förväntningar i tredje kvartalet med en resultatökning om 20 procent på årsbasis.

Trots att bolaget möter utmaningar på grund av en svalare marknad till följd av ett förändrat ränteläge upplever de en tilltagande aktivitet i den professionella renoveringsmarknaden samtidigt som den svaga kronan skapar fördel mot utländska konkurrenter på den svenska marknaden.

Även Byggmax har en tydlig exponering mot renovering och nybyggnation. Efter tidigare rekordår under pandemin är det nu betydligt tuffare för byggvarukedjan. I tredje kvartalet levererades ett resultat per aktie om 2,36 (3,65) kronor. Minskade lagernivåer ger dock rejäl skjuts till kassaflödet som förbättrats under årets tre första kvartalet, jämfört med samma period i fjol.

Under tredje kvartalet öppnade Byggmax tre nya butiker samtidigt som två stängdes. Under årets första nio månader har Byggmax netto öppnat åtta butiker.

Mindre volatila siffror rapporterades från dagligvaruhandlaren Axfood. Bolaget brottas med negativa valutaeffekter och kostnadsökningar i form av hyror och löner samtidigt som lågprissegmentet Willys växer betydligt starkare än dagligvaruhandeln som helhet.

Friluftsbolaget Thule rapporterade en valutajusterad försäljning i linje med tredje kvartalet i fjol. I tredje kvartalet rapporterades en ökad försäljning i Europa gällande cykelrelaterade produkter. I regionen Americas var det dock trögare med ett försäljningstapp om 15 procent på årsbasis, vilket är ett resultat av försiktiga konsumenter och återförsäljare. Varför så mkt bättre än kvartal 3 2022.

Electrolux hade ett positivt resultat i tredje kvartalet om 0,46 kronor per aktie. Under de första nio månaderna i år rapporterades en förlust om -4,13 per aktie, att jämföra med ett positivt resultat strax över två kronor motsvarande period i fjol.  

Värdering P/E23E P/E24E
Axfood 22 20
Boozt 28 23
Byggmax 16 9
Cloetta 11 10
Electrolux - 13
Essity 14 13
H&M 26 18
Husqvarna 15 13
Lyko 47 26
New Wave 10 9
Rugvista 17 14
RVRC 17 14
Thule 26 22

Källa: Factset

Några av bolagen värderas på ensiffriga multiplar på innevarande och nästa års vinstförväntningar. Byggmax, New Wave och Cloetta sticker ut med lägst värdering i listan. Värderingen i Byggmax speglar förmodligen aktiemarknadens oro kring hemmafixartrenden nästa år.

För New Wave gäller det att övertyga aktiemarknaden att nuvarande rekordmarginaler kan hållas på höga nivåer medan den låga värderingen i Cloetta förmodligen visar på aktiemarknadens skepsis gällande en stor fabriksinvestering.

Lyko, Boozt och Thule har P/E-tal över 20, vilket inte är några låga vinstmultiplar för bolag inom detaljhandelssektorn. Aktiemarknaden betalar sannolikt relativt höga multiplar för den historiska vinsttillväxten i kombination med bra förutsättningar för framtida tillväxt.

Om konsumentens köpkraft urholkas ytterligare och efterfrågan sjunker från dessa nivåer finns det utrymme på nedsidan, både gällande resultat och vinstmultipel.

*Justerat resultat.

**Q3 (1 juni 2023 - 31 augusti 2023). YTD (1 dec 2022 - 31 augusti 2023).

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -