Välförtjänt kurslyft för Alleima

Aktieanalys Stålspecialisten Alleima tillhör årets raketer på Stockholmsbörsen och Sandvikavknoppningen pekade ut flera intressanta tillväxtmöjligheter när man i veckan höll kapitalmarknadsdag. Kurslyftet är befogat men frågan är om potentialen är uttömd.

Med en blygsam värdering och en lite missförstådd verksamhet såg vi ett köpläge i Alleimas aktie när vi dök ned i bolaget i somras, även om vi hade svårt att se en omedelbar trigger som skulle sätta fart på aktiekursen.

Någon revolutionerande nyhet har heller inte kommit sedan dess men kombinationen av att allt fler analysfirmor har skruvat upp sina prognoser och riktkurser, att senaste rapporten var bra och att ett par stororder har trillat in har räckt långt. Aktien är upp med över 50 procent sedan början av augusti och med nästan 80 procent sedan årsskiftet.

Med ett drygt år i bagaget som eget börsbolag efter avknoppningen från Sandvik är det bara att konstatera att separationen blev lyckad, för båda parter. Fullt fokus från styrelsen och möjlighet att allokera kapital och resurser till de områden man vill växa inom är några viktiga fördelar med att stå på egna ben, vilket vd Göran Björkman lyfte fram när Alleima höll kapitalmarknadsdag på tisdagen.

Och när det gäller prioriteringen av olika kundsegment så är det fyra stycken som Alleima har en uttalad ambition att satsa mer på. Det är Kemi och petrokemi, Vätgas och förnybar energi, Industriell värmning samt Medicinteknik.

Det är här man vill lägga krutet när det kommer till investeringar och förvärv och anledningen till det är flera. Dels är det områden där tillväxten och lönsamheten är högre, dels är de mindre kapitalintensiva och mindre cykliska än genomsnittet i Alleima. Siktet är inställt på att öka de prioriterade segmentens totala andel av intäkterna från 32 procent till 45 procent år 2030.

Lyckas Alleima med den förflyttningen så kommer koncernens intäkter att bli mindre volatila, tillväxten högre och marginalbottnarna flyttas upp ett hack. Nuvarande mål för den justerade rörelsemarginalen på 9 procent ter sig i det perspektivet försiktig, givet att man nu taktar kring 10 procent och alltså siktar på att bli större inom mer lönsamma områden.

En kort historik på börsen men en längre historik av att tappa marginal i nedgångar tillsammans med det faktum att en hyggligt stor del av intäkterna kommer från kundsegment som Industri och Konsument, som är känsliga för kortsiktiga konjunkturavmattningar, förklarar sannolikt oviljan att skruva upp lönsamhetsmålet i förtid.

Analytikerna som följer bolaget ser dock framför sig en väldigt stabil marginal som parkerar strax över 10 procent och en tillväxt på 4 procent från 2024 och framåt. Det är inte alls orimligt även om verkligheten sällan blir så stabil som de framåtblickande siffrorna i ett kalkylblad antyder.

  2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, Mkr 13847 18405 21068 21974 22836
Rörelsemarg. (just ebit)  7,6% 9,1% 10,2% 10,3% 10,3%
Vinst/aktie, sek 3,8 4,5 6,3 6,6 7,1
Utdelning/aktie, sek - 1,4 3,2 3,2 3,4
P/e-tal     11,4 10,9 10,1
Källa: Factset          

 

Den kraftiga kursuppgången i år, där mycket har kommit senaste tre månaderna, är befogad i våra ögon och även på den högre kursen sticker värderingen inte ut som hög. P/e-talet i år och nästa år ligger kring 11 och skuldfria Alleima handlas till en ev/ebit-multipel strax under 8 i år och strax över 7 för 2024.

Det är lågt i förhållande till övriga börsen och kan Alleima fånga tillväxtpotentialen i de utvalda sektorerna med stabil eller stigande marginal så är det helt klart ett attraktivt pris för en långsiktig investerare i aktien. Samtidigt ska man ha i åtanke att humöret på börsen kan svänga snabbt och minsta oro för en större cyklisk nedgång eller marginalbesvikelser kan straffa Alleima, vilket illustreras av att inte mycket har förändrats jämfört med i augusti och då ville aktiemarknaden bara betala ett p/e-tal på 7.

Det var en fyndnivå och dit ska aktien troligen inte igen, men vi landar ändå i slutsatsen att den stora uppvärderingen är gjord för den här gången. Såvida inte Alleima överraskar rejält i kommande rapporter så befarar vi att aktiemarknaden inte är beredd att lyfta värderingen och kursen speciellt mycket högre den närmaste tiden.

Vi gläds åt uppgången som vi ser i backspegeln och anar ett avvakta-läge i framrutan.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Alleima Neutral 71,26 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -