”Dragit ner kassan till noll inför 2024”

Marknadsläget 2024 ser ut att bli det bästa året sedan 2019 när det gäller flera tillgångsslag. Råvarupriser och tillväxtmarknader kommer att röra sig uppåt i takt med att dollarn försvagas. Det säger Paul Jackson, Invescos allokeringschef.

”Jag tror att 2024 kommer att bli ett mycket bra år för investerare inom en rad tillgångsslag. Det kommer att bli det starkaste året sedan 2019. Det gör att vi har dragit ner kassan till noll i vår modellportfölj”, säger Paul Jackson under en dragning i Stockholm.

Även om Jackson tror på ett starkt 2024 är det inte utan volatilitet.
”Vi har geopolitiska utmaningar och vi har val i USA i november. Det kan skapa volatilitet. Den största risken ser vi i Mellanöstern, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är politik eller geopolitik som påverkar marknaderna på lång sikt. Det är mycket mer det som verkligen händer i ekonomin som är det viktiga.”


Paul Jackson.

2024 spår han en fortsatt dollarförsvagning.

”Vi kommer att få se en fortsättning på det som redan håller på att hända nämligen att dollarn kommer att fortsätta försvagas. Dollarförsvagningen kommer att stärka tillväxtmarknaderna. Det kommer också att få råvarupriserna att stärkas trots att priserna pressas av svagare industrikonjunktur. Värderingarna på tillväxtmarknaderna är dessutom historiskt låga nu. Särskilt låga är de i Kina. Även värderingarna i Europa är låga. Det som sticker ut är USA, där värderingarna är historiskt höga."

Första halvåret 2024 kommer dock att bli fortsatt tufft i realekonomin.

“Ekonomin kommer att fortsätta bromsa in under 2024 särskilt i USA och Europa. Den amerikanska ekonomin har varit stark under det tredje kvartalet i år, men det hade mer att göra med lageruppbyggnad, starka konsumenter som i sin tur berodde på att man tagit av sina besparingar och höga statliga utgifter. Det är något man inte kan upprepa kvartal efter kvartal. Jag tror att det fjärde kvartalet i USA kommer att vara ganska svagt. Vi ser redan att detaljhandelsförsäljningen är svag och att industriproduktionen går ner.”

”Jag är säker på att den globala ekonomin håller på att bromsa in. Om vi får en recession eller inte kan jag dock inte säga. I vilket fall som helst får vi lägre tillväxt.”

I normala fall borde det här innebära att risktillgångar går svagt. Samtidigt finns det många goda nyheter.

”Inflationen inte längre ett problem. Inflationen har kommit ned mycket och kommer att fortsätta ner. Det är bara en tidsfråga nu innan centralbankerna kommer att börja sänka räntorna.

”Om man ser till hur det brukar se ut så har det i genomsnitt tagit 8,5 månader från att räntetoppen har nåtts till att FED har börjat sänka. Om vi utgår från att räntetoppen nåddes i juli så kan vi anta att första sänkningarna kommer någon gång i andra kvartalet 2024 kanske i mars eller april nästa år.”

Det intressanta är också att när väl centralbankerna börjar sänka så går det oftast fort, mycket fortare än de vill ge sken av.

”Jag är ganska positivt till hur snabbt FED kommer att sänka räntorna när de väl börjar. Det rimmar väl med hur de historiskt agerat. Under de första sex månaderna i en räntesänkningscykel så sänkte FED räntan med i genomsnitt 183 punkter. De sänker alltså väldigt snabbt när de väl agerar.”

”Jag tror att FED:s styrränta kommer att ha sänkts till 4 procent i slutet av 2024. När centralbanker väl börjar sänka så tar de ofta i ordentligt.”

I nuläget ligger styrräntan i USA på 5,5 procent.

”De utvecklade ekonomierna kommer att börja accelerera igen under andra halvan av nästa år tack vare stöd från centralbankerna. Den riktigt positiva nyheten är att när inflationen kommer ner så kommer reallönerna att börja stiga igen.”

I ett ännu positivare scenario för nästa år spår Jackson att AI kommer att driva på produktiviteten ännu mer.

”Om du väljer att se riktigt positivt på utvecklingen så kanske AI-utvecklingen kan komma att öka produktiviteten kraftigt och då kommer du att få en starkare ekonomisk utveckling och samtidigt låg inflation.”

Följ mig på gärna X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och på Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -