Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan närmast horisontellt på måndagen och stängde på 841 punkter (-0.01 procent). Senaste tidens positiva utveckling har gjort att trendbilden på kort sikt är starkt positiv medan algoritmerna på medellång sikt har identifierat en fallande trend som dock har brutits, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt.

Motståndet vid 827 punkter har brutits och ombildats till en ny stödnivå och nästa motstånd återfinns vid 860 punkter. Brott genom denna nivå kommer utlösa en köpsignal. Investtechs algoritmer har också identifierat en köpsignal från rektangelformation (REC) i grafen på medellång sikt.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 57 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 37. Vi börjar därmed få en övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt är fortsatt övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 544 köp och 121 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 82 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att rekommendationen för indexet snabbt kan förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Hoist Finance som erbjuder kredithanteringstjänster ser tekniskt positiv ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det signalerar ökande optimism bland investerare och är en stark köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat.

Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 33.30 kronor. Därmed återfinns kursen en bra bit ovanför närmaste stödnivå och även det är en teknisk köpsignal.

Volymbalansen är positiv vilket är ett resultat av att handeln i aktien har varit större på dagar med uppgång än på dagar med nedgång. Det stärker aktien på kort sikt och bekräftar den positiva trendbilden. Med ett RSI-värde över 70 har aktien ett starkt positivt momentum, något som indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

Hoist Finance är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Klädföretaget Revolutionrace som under eget varumärke är verksamt inom e-handel och detaljhandelsbranschen ser tekniskt och kvantitativt starkt ut. Investerare har under den senaste tiden valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det signalerar att optimismen runt bolaget är ökande och nyligen har aktiekursen brutit upp genom taket i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Trendbrottet är en starkt köpsignal som signalerar en starkare stigningstakt jämfört mot tidigare. Motstånd saknas och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 37.50 kronor. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar och aktiens volymbalans är positiv. Det bekräftar också den positiva trendbilden. Aktien har ett starkt positivt momentum, vilket indikerar ökande optimism.

Revolutionrace är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kindred Group med verksamhet inom spelbranschen ser tekniskt negativ ut efter det senaste halvårets negativa kursutveckling. Marknaden reagerade i tillägg negativt på bolagets delårsrapport som presenterades i förra veckan.

Aktiekursen utvecklas i en fallande trendkanal som har identifierats av Investtechs algoritmer på kursdiagrammet för medellång sikt. Enligt Investtechs forskningsresultat på över 23000 unika fallande trender indikeras en fortsatt negativ utveckling för bolaget.

Aktiekursen har brutit ned genom stödet vid cirka 92.00 kronor som därmed ombildats till en motståndsnivå som indikerar en fortsatt nedgång. En starkt negativ volymbalans är ett resultat av att aktien har fallit på en högre handelsvolym medan den har reagerar upp på lägre handelsvolym, vilket bekräftar den negativa trendbilden.

Kindred Group SDB är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -