Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) öppnade veckan positivt och stängde på 886 punkter. Det motsvarar en uppgång på 1.01 procent. Indexet har stigit kraftigt efter köpsignalen från en rektangelformation (REC) som identifierades i slutet av november 2023. Den senaste tidens positiva utveckling har gjort att motståndet vid 860 punkter brutits och ombildats till en ny stödnivå och även motståndet vid cirka 888/890 punkter testas återigen. Trendbilden på kort sikt är positiv men kursen har brutit ned genom golvet i trendkanalen medan den på medellång sikt har en fallande trend identifierad av algoritmerna, som dock har brutits för cirka sju veckor sedan.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 66 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 54. Vi har därmed en övervikt av optimister på kort sikt, medan det på lång sikt fortsatt är i stort sett jämvikt mellan pessimister och optimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 427 köp och 109 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 80 procent. Köpandelen på årsbasis är 84 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd och motstånd gör att den tekniska bilden, och med det rekommendationen för indexet, snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Skistar som bedriver skidanläggningar i Norge och Sverige ser tekniskt bra ut efter en tid där aktiekursen har utvecklats sidledes. Sedan mitten av oktober har investerarna valt att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och nyligen bröt kursen upp genom taket i den stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Trendbrottet signalerar en starkare stigningstakt jämfört mot tidigare och indikerar fortsatt kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat. Aktiekursen återfinns mellan en stödnivå vid cirka 116 kronor och en motståndsnivå vid cirka 135 kronor. Ett brott på en av dessa nivåer kommer signalera den fortsatta riktningen. Aktien har ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70, som indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

SkiStar B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). 

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion återfinns i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Aktiekursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 323 kronor vilket är en teknisk köpsignal. Motstånd saknas och fortsatt uppgång indikeras.

Aktien har även ett starkt positivt momentum med ett RSI-värde över 70 som ska tolkas som en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat.

Xvivo Perfusion är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

PowerCell Sweden som är verksamma inom bränslecellsproduktion ser tekniskt negativ ut. Aktiekursen utvecklas inom en fallande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det ett tecken på ett överskott av säljare.

Aktiekursen har under de senaste halvåret brutit flera stödnivåer och handlas nu på nivåer mellan stödet vid cirka 40.00 kronor och motståndet vid cirka 50.00 kronor. Ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning.

PowerCell Sweden är svagt positiv på Investtechs insideranalys men aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

 

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -