Evighetsförvärvare till saftigt pris

Aktieanalys Serieförvärvaren Addtech är sannolikt en av de aktier man kan äga för evigt. Är det läge att trycka på köpknappen?

Addtech är en teknikkoncern som idag består av 150 självständiga dotterbolag. Det som verksamheterna har gemensamt är att de säljer högteknologiska produkter och lösningar till framförallt tillverkande industri och infrastruktur. Dotterbolagen är nischade och drivs decentraliserat. 

Kursuveckling fem år

Idag har bolaget ett börsvärde på 55 miljarder kronor och sedan årsskiftet är aktien ned åtta procent. På fem år är däremot aktien upp nästan 400 procent. Addtech delar in sina verksamheter i fem olika segment:  

Energy, som står för nästan 30 procent av försäljningen, består av dotterbolag som erbjuder produkter inom elöverföring, elinstallation och energieffektivisering. Megatrender som utbyggnad av elnät och ökad produktion av förnyelsebar energi väntas driva tillväxt inom segmentet. Ett dotterbolag inom området är finska Intertrafo som designar, tillverkar och säljer transformatorer.

Inom Electrification finns dotterbolag som sysslar med batterilösningar, kraftlösningar, komponenter och delsystem inom mekatronik. Affärsområdet står för 20 procent av Addtech. Electrification gynnas av utfasningen av fossila bränslen. 

Inom affärsområdet Automation finns företag som producerar och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter. Bolagens kunder finns inom bland annat medicinteknik, industriautomation och processindustrin. Affärsområdet rider på trender som  Industri 4.0, smarta städer och Industrial Internet of Things (IIOT). Nästan 20 procent av koncernens omsättning kommer härifrån. 

Industrial Solutions, som står för ungefär 15 procent av omsättning, producerar och säljer system mot primärt segmenten skog, specialfordon och avfall/återvinning. 

Inom Process Technology finns dotterbolag som producerar för mätning, kontroll och effektivisering av industriella flöden. Ökad reglering kring luft -och vattenrening väntas vara en bidragande faktor till tillväxt inom affärsområdet. I segmentet finns exempelvis dotterbolaget C.K. Environment som levererar instrument för att mäta och analysera gaser, vätskor, partiklar och fukt. 15 procent av omsättningen kommer från detta segment.

Tillsammans omsätter dessa affärsområden nästan 20 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 2,4 miljarder kronor. Historiskt har en stor del av försäljningen kommit från Norden men på senare år har Addtech blivit mer internationellt. Idag kommer runt 35 procent av gruppens försäljning från länder utanför Norden. 

I den senaste rapporten, som släpptes i slutet av oktober, ökade försäljningen med 10 procent. Stor del av tillväxten är hänförlig till valutaeffekter. Den organiska tillväxten låg på 1 procent samtidigt som den förvärvade omsättningsökningen stod för 4 procent. Rörelseresultatet (ebita) ökade med lite över 20 procent.  

Vd Niklas Stenberg skriver att det övergripande affärsläget är stabilt i de flesta kundsegment. De företag som sysslar med insatskomponenter till tillverkningsindustrin inom försvars-och processindustri går starkt. Däremot är efterfrågan sämre för de bolag som är inriktade mot sågverksindustrin. 

Största ägarna i Addtech är Fidelity och SEB Fonder. Andra större ägare är familjen Börjesson (genom Tisenhult-Gruppen) och styrelseledamoten Tom Hedelius. Niklas Stenberg äger en aktiepost som motsvarar 45 miljoner kronor.  

Ett av Addtechs finansiella mål är att växa vinsten 15 procent per år vilket innebär en dubblering var femte år. Ena hälften ska komma från förvärv och andra hälften från organisk tillväxt. Ett annat mål är, precis som övriga Bergman & Beving-avknoppningar, att ha en avkastning på rörelsekapital som överstiger 45 procent. 

På innevarande års prognoser handlas Addtech-aktien till ev/ebita 21 och p/e 30. Multiplarna är nästan identiska med syskonet Lagercrantz. Multiplarna är i toppskiktet bland serieförvärvarna. 

Kortsiktigt finns det risk att konjunkturen påverkar dotterbolagen i högre utsträckning, vilket förmodligen inte är inprisat i kursen. 

Vi på Placera tycker att Addtech är ett välskött bolag som är värd en premievärdering. Men nu är prislappen lite väl saftig. För investerare som har Addtech finns det ingen anledning att sälja men vi tror inte att det är något uppenbart köpläge i aktien. Vi avvaktar för tillfället.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Addtech B Neutral 206,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -