Vad är okej när det kommer till blankning?

Blankning Den som följer svensk affärspress har knappast undgått att det skett vad som kallats för en ”blankarattack” mot SCA. Det sker med buller och bång och tonläget är högt – från båda sidor. Men blankning utförs ju mer eller mindre hela tiden och är lagligt, även om det gäller att göra det på rätt sätt.

Diskussionen om blankning blossar upp med jämna mellanrum. Frågan om vad gränsen för marknadsmanipulation går väcks till liv – liksom åsikter om tajming och ordval.

Hittills har blankningsrapporterna från Viceroy och mindre kända Ningi Research med tillhörande efterspel lett till en svag uppgång i SCA-aktien, men då kom också skogsjätten med en stark rapport i samma veva.

De senaste åren har vi sett mönstret upprepa sig. En analysfirma släpper en rapport om varför en aktie är övervärderad och det skapar stor uppmärksamhet – ofta med kraftiga kursrörelser som följd. En av de mer kända fallen är SBB, där aktien numera handlas långt under den riktkursen som Viceroy satte då.

Blankningen mot SBB

Att Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, skulle ta lite stryk när aktiemarknaden började vädra högre räntor 2022, var det väl ingen som höjde ögonbrynen över. Aktien hade trots allt stigit nära 130 procent under 2021 och var ett av de mer räntekänsliga bolagen i en räntekänslig sektor.

Men när SBB-aktien föll brantast av alla och när rörelserna var kraftiga åt båda håll, fastän inga nyheter dykt upp, var det en och annan som började fundera. Till exempel på om det kunde röra sig om en kraftig blankning i aktien.

Det visade sig att det var blankningsfirman Viceroy, vars frontperson Fraser Perring var tidigt ute med att flagga för oegentligheter i tyska fintech-bolaget Wirecard, och blankarna hopade sig. I Wirecard visade det sig att blankarna hade rätt, eftersom Wirecards redovisning var rakt igenom bedräglig.

SBB:s vd, Ilija Batljan, hävdade att det i själva verket rörde sig om en ”synkroniserad blankarattack” i en intervju i Dagens Industri. Man kan då fråga sig om det är olagligt att flera blankningsfirmor skulle gå ihop och blanka och på detta sätt kunna göra det utan att det skulle märkas.

Ilija Batljan

Det underliga med just blankningen i SBB är att den inte syntes i Finansinspektionens blankningsregister, trots att den lett till dramatiska rörelser i aktiekursen i en aktie med hög likviditet. Det ryktades alltså först om att aktien blankades kraftigt innan det hann synas i registren, och blankningen uppskattades dessutom var betydligt högre än den som angavs.

Truecaller, Hexatronic och Hexagon stod näst på tur. Samtliga har gått sämre än börsen sedan respektive blankarrapporter släppts (i Hexatronic var det ingen rapport, men man kallade bolaget oinvesterbart och kom med diverse påståenden).

Ningi Research har även blankat Sinch, vilket kan ha bidragit till att aktiekursen sjönk med 20 procent samma dag för att under hösten stiga igen.

Källa: Infront/Placera

Det är inte olagligt att blanka aktier

Ordet attack som i ”blankarattack” kan signalera att det rör sig om något negativt. Blankning är också något som ofta kritiseras, särskilt i de fall det resulterar i stora kursrörelser som blir närmast självuppfyllande. För den sakens skull är det förstås inte olagligt.

”Det blir ofta spekulationer eftersom det är ett komplext regelverk och det får stora effekter på enskilda aktier när stora institut tar stora nettopositioner”, säger Ellinore Sandin, jurist på avdelningen för marknadstillsyn på Finansinspektionen, som inte vill uttala sig i några specifika fall.

Ellinore Sandin

”Blankning är ett vedertaget beteende som egentligen är till för att man ska skydda sig, det har sin genuina plats på marknaden och är allmänt accepterat”, säger Jan Leopoldson, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, som även han poängterar att han uttalar sig i allmänhet.

Jan Leopoldson

Huruvida det är kriminellt eller inte avgörs alltså av ifall syftet med den informationen man sprider är att påverka kursen eller volymen i handeln i aktien, det enligt marknadsmissbruksförordningen, EU nr. 596/2014.

”Om man är ute efter att ge uttryck för sin genuina uppfattning på ett korrekt, sakligt sätt och redogör för egna positioner och eventuella intressekonflikter, så är det inte brottsligt”, säger Jan Leopoldson.

”Man bör också vara opartisk och lyfta fram både möjligheter och risker” säger han vidare.

”Men är det på det sättet att man tar positioner genom blankning och sedan går man ut och uttalar sig på ett kurspåverkande sätt i till exempel blankarrapporter i syftet att just påverka kursen eller handelsvolymen, då är oftast brottsligt.”

Det finns däremot ett antal regler som blankarna måste hålla sig till. Dessa återfinns i EU-förordningen om blankning nr 236/2012.

Förordningen förbjuder i princip nakenblankning. Med nakenblankning menas att en blankning sker utan täckning. Det vill säga att blankaren säljer en aktie som den inte lånat, eller på annat sätt försäkrat sig om att den kan lånas, vilket ju är fallet när man blankar ”vanligt”.

Blankare måste också anmäla om positionerna blir tillräckligt stora. Den som har en blankningsposition om 0,1 procent av aktiekapitalet måste anmäla och därutöver anmäla igen för varje 0,1 procentenhetsintervall som blankningen utökas eller minskar med. En blankare måste alltså anmäla om positionen ökar från 0,19 till 0,2 procent, men inte från 0,11 till 0,19 procent. Anmälan sker till Finansinspektionen.

Den lägre gränsen för när en anmälan ska göras gäller sedan 2022. Tidigare var det om positionen uppgick till 0,2 procent, med undantag för en period under pandemin då det även då var 0,1 procent. Anmälan måste ha inkommit till FI 15:30 dagen efter positionen tagits.

Finansinspektionen är i sin tur skyldiga att offentliggöra när en enskild blankare har en position på 0,5 procent eller mer. I teorin kan alltså ett bolags aktie vara blankat hur mycket som helst utan att det går att se i Finansinspektionens register, så länge varje enskild position inte överstiger 0,5 procent.

Här kan du hitta FI:s lista över bolag vars aktiekapital är blankat med mer än 0,5 procent av en enskild blankare.

På FI.se kan du se ett utdrag över olika blankare och storleken på deras positioner såvida de överstiger 0,5 procent av aktiekapitalet.

SBB behöver alltså nödvändigtvis inte vara det mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, trots att bolaget hamnar högst upp i registret, men är det bolaget som sammanlagt har flest blankningspositioner över 0,5 procent. 

Det är Finansinspektionen som är ansvarig för tillsynen av blankning av i princip alla aktierna på de svenska handelsplatserna. De som blankar i de aktierna måste i sin tur följa reglerna i EU:s förordning om blankning. Den som inte följer reglerna kan få böta från 5 000 till 5 000 000 kronor, beroende på vilken aktör man är och hur många dagar man är försenad med att anmäla sin position exempelvis.

Ibland har det uppgivits att blankningspositionerna är större än vad som syns i FI:s register. Då betyder det att de antingen inte anmälts, vilket förstås är ett regelbrott, eller att de enskilda positionerna understiger 0,5 procent av aktiekapitalet. Man skulle då kunna fråga sig om olika aktörer går samman för att slippa anmäla sina positioner.

”Det är inget konstigt med att ha positioner under 0,5 procent och är inte heller något i sig som ger oss misstankar om en regelöverträdelse. Tillsynen vi bedriver utgår ifall det finns en misstanke om nakenblankning eller om en blankare som har anmälningsplikt inte anmäler sin position eller om den anmäler den för sent”, säger Ellinore Sandin.

När det gäller frågan om en ”synkroniserad blankarattack” är tillåten eller inte, finns inget i förordningen som säger att det i sig skulle vara olagligt. Det är inte ens säkert att det skulle vara olagligt att medvetet lägga sig precis under tröskelgränserna, ens om flera firmor skulle gå ihop.

Det händer att blankning förbjuds i perioder

I tider av stor turbulens händer det att blankning förbjuds tillfälligt. Så är fallet i Kina med krisande fastighetsbolaget Evergrande, till exempel.

”Under pandemin var det flera EU-medlemsstater som förbjöd blankningar i vissa aktier”, säger Ellinore Sandin.

Ett annat exempel var att under finanskrisen 2008 var det förbjudet att blanka banker.

Som aktiesparare kan man fundera över om det är förtroendeingivande för aktiemarknaden att ett storbolags aktie kan åka bergochdalbana, delvis orsakat av blankningar, utan att man kan bilda sig en uppfattning om vad som egentligen händer och att gränsen är lite högt satt.

”Personligen så tycker jag att den nuvarande gränsen är tveksamt hög. Jag skulle gärna se en lägre gräns just av den anledningen att jag tycker att det är viktig information till marknaden och aktieägarna, vad som är blankat och vem som gör det”, säger EBM:s Jan Leopoldson.

”Det torra svaret är att vi är en tillsynsmyndighet och att vi inte har någon åsikt om lämplig nivå för offentliggörande av positioner, utan det är lagstiftaren som bestämt vilka tröskelvärden som ska gälla”, säger FI:s Ellinore Sandin.

Tidigare gick det faktiskt att begära ut blankningspositioner från Finansinspektionen, genom att hänvisa till offentlighetsprincipen. En möjlighet som FI:s rättsavdelning satte stopp för i enlighet med EU-regler, ett beslut som blev kritiserat.

”Finansinspektionen har gjort bedömningen att enskilda positioner under 0,5 procent omfattas av sekretess. För sammanställning av samtliga positioner i en emittent på aggregerad nivå har Finansinspektionen gjort bedömningen att det inte finns någon allmän handling och att den därför inte kan lämnas ut. Anledningen är att det krävs en ny sammanställning och granskning för att tillgängliggöra uppgifterna på aggregerad nivå för att de ska kunna lämnas ut”, säger Ellinore Sandin.

2 frågor och svar om blankning

Hur kommer det sig att aktiekursen sjunker när en aktie blankas?

När man blankar en aktie lånar man den för att sedan sälja den och köpa tillbaka den till, ett för blankaren förhoppningsvis, lägre pris. Om blankningen sker i stor skala så är det ett stort antal aktier som säljs, och då sjunker kursen.

En ytterligare effekt blir dessutom att aktiekursen kan falla om en blankningsfirma släpper en rapport om skälen till att den tror att aktien ska gå ned. Men bara själva informationen om att en aktie utsätts för en omfattande blankning kan förstås skapa en osäkerhet bland investerarna.

Vad är en short squeeze?

Om det sker en så kallad short squeeze, det vill säga att blankaren av tvång eller för att begränsa sina förluster måste köpa tillbaka aktierna för att aktiens värde stiger, i stället för att sjunka, då stiger aktiekursen kraftigt om de blankade volymerna är stora.

Här hittar du EU:s blankarförordning och här hittar du EU:s marknadsmissbruksförordning.

Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration.

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXSpotify och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -