Adyen: Tydlig strategi, tveksam börs

Kommentar När konkurrenterna lanserade besparingsprogram använde Adyen balansräkningen för ökade investeringar. I somras avskydde aktiemarknaden beslutet och halverade börsvärdet under juli månad. Drygt sex månader senare är börsvärdet nu dubblerat och aktien tillbaka på vårens kursnoteringar.

Sentiment och preferenser bland investerarkollektivet förändras snabbt. Det gäller framför allt högt värderade bolag och nederländska Adyen, som i slutet på förra veckan släppte rapport för andra halvåret i fjol, är inget undantag.

Genom en egenutvecklad teknikplattform erbjuder Adyen ett brett utbud av produkter för kundernas hantering av betalningsströmmar. På kundlistan finns bolagen Microsoft, Meta och H&M.

Betalningsmetoder, valutor och regelverk samlas i plattformen som effektiviserar flöden och processer. Efterfrågan har ökat i takt med att näthandeln växt och kunderna gärna expanderar geografiskt, komplexiteten blivit hög och bedrägerierna är många.

Adyens vd och grundare Pieter Van der Does pratade i somras, precis som alltid, om vikten av långsiktigt värdeskapande. Där och då handlade långsiktigt värdeskapande om ökade investeringar i framför allt personal och teknik. Enligt Van der Does var det extra viktigt att använda kassan när konkurrenterna hade det svårt och kämpade med besparingsprogram för att bli lönsamma, något Adyen varit sen 2011.

Aktiemarknaden valde då att ignorera budskapet och Adyen tvingades att anordna en investeringskonferens i San Fransisco för att förtydliga och övertyga kapitalmarknaden om bolagets planer för kommande år. Dessutom fanns en oro kring konkurrenslandskapet, konsumenternas köpkraft och det generella makroklimatet.

Under andra halvåret 2023 uppgick totala intäkterna till 544 miljoner euro, vilket var nästan 30 procent mer än motsvarande period i fjol. De totala intäkterna för hela 2023 uppgick i stället till 970 miljoner euro och innebar en tillväxttakt i linje med andra halvan 2023.

Vinsten summerades till 887 miljoner euro, vilket innebar en årsvinst på 1,6 miljarder euro. Jämfört med andra halvåret i fjol växte vinsten per aktie med nästan 50 procent och rapporterades till 13,4 euro per aktie. För helåret summerades vinsten per aktie till strax över 20 euro.

Växer vinsten per aktie med motsvarande takt under detta år blir siffran i stället 32 euro. Betydligt högre än analytikernas estimat på 25 euro per aktie som värderar Adyen till p/e 55 på innevarande års vinstestimat.

Majoriteten av fjolårets intäkter kommer från redan befintliga kunder som ökar och breddar användandet av Adyens produkter och tjänster, vilket också är en tydligt kommunicerad strategi. I stället för att prioritera en tillväxt i antalet kunder ligger fokus på att utveckla produkterna för att bredda existerande kunder och på så sätt öka volymer och intjäning över tid.

En tydlig fördel är bolagets nettokassa. Förutom flexibilitet i investeringstakten har bolaget nu ränteintäkter samtidigt som regulatoriska kraven uppfylls och Adyens egna rating behålls på höga nivåer. Med stora kunder och samarbetspartners är balansräkningen en viktig aspekt ur ett förtroendeperspektiv.

Bolagets finanschef förtydligade på presskonferensen att top-line-tillväxt kommer att prioriteras framöver samtidigt som investeringar i personal och produktveckling kommer att hållas på realtivt höga nivåer.

Plattformen är unik då den är utvecklad av Adyen själva och saknar tredjepartslösningar. Det skapar förutsättningar att hålla distans mot konkurrenter och fortsätta vara marknadsledare inom sin nisch, vilket dessutom är en viktig aspekt för att undvika diskussioner med kunderna om prissättning.

Kunderna fortsätter bredda och utöka användandet av Adyens plattform. Den data som Adyen har gällande konsumtionsmönster blir allt mer värdefull när kundernas konkurrenslandskap hårdnar. Frågorna kring konverteringsgrader och effektivisering har blivit mer aktuell senaste året och är en typisk drivare för efterfrågan på Adyens plattform och erbjudande.

Flera andra bolag inom den komplexa och snabbrörliga betalningsindustrin har hittills lyckats hantera det nya ränteläget och ställa om till lönsamhet.

Som Adyen själva förutspår kommer framtida vinsttillväxt inte att vara linjär. I takt med att kunderna själva växer och når en mer mogen fas blir den procentuella tillväxten lägre, vilket bör reflekteras i Adyens framtida intäkter.

Men en marknadsledare där affärsmodellen är skalbar kan växa vinsten snabbare än intäkterna och gårdagens halvårsrapport var första signalen om att det strategiska beslutet att öka investeringstakten hittills varit rätt, i alla fall enligt aktiemarknaden.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -